In de gemeente Vijfheerenlanden

_BT Clear

MantelzorgNL

Ondersteuning bij mantelzorg

Het mantelzorgpunt van Vijfheerenlanden ondersteunt inwoners die zorgen voor een naaste. Dat doet het mantelzorgpunt op allerlei manieren. Een daarvan is de individuele ondersteuning. Hiervoor kunnen mantelzorgers terecht bij Adviseur Mantelzorg Francien Boonstra. “Mantelzorgers hebben een vraag of merken dat het zorgen toch wel wat lastiger of zwaarder wordt. Mensen kunnen dan bij ons terecht. Om te beginnen voor een luisterend oor en om mee te denken in de veelheid van wat er allemaal speelt. Het is vaak lastig om zelf helder te krijgen waar het knelt.” 

Inschrijven

De eerste stap is inschrijven bij het mantelzorgpunt. “Je kunt je online aanmelden op www.mantelzorgvhl.nl of bellen als je hulp nodig hebt bij het invullen van het inschrijfformulier”, legt Francien uit. “Dan krijg je een informatiepakket en kom je automatisch in aanmerking voor de mantelzorgwaardering. Verder zijn er geen verplichtingen. Wil je contact, kun je dit aangeven. Dan wordt je gebeld. Soms is het toezenden van informatie voldoende. Is een gesprek gewenst dan kan dat op kantoor, thuis of digitaal.” Een concrete hulpvraag is niet nodig. “Soms willen mensen alleen even hun ei kwijt,” heeft Francien gemerkt. “Vertellen wat er allemaal speelt. Dingen die ze niet in hun eigen omgeving kunnen delen. Ze willen de zorgvrager hier ook niet mee belasten. Dat is vaak pijnlijk: het erkennen dat het zorgen soms zwaar kan zijn, is moeilijk te uiten naar de degene voor wie je zorgt. Het is dan fijn dat er iemand is die zonder oordeel gewoon naar je luistert en met je mee kan denken.

Balans

Het gaat niet alleen over lastige zaken verduidelijkt Francien. “We hebben het ook over wat er mooi is aan mantelzorg. Het geeft ook voldoening en plezier. Ik kijk met mensen mee naar de balans tussen de zorg voor de ander en het zorgen voor jezelf.”

Daarvoor zet Francien de methode BordjeVol in. “Je gaat dan het gesprek aan over ‘wat doe ik als mantelzorger allemaal, wat ligt er op mijn bordje?’ Ze weten dat ze veel doen, maar dat maken we dan heel inzichtelijk met kaartjes.”

Tijd voor jezelf

“Belangrijk is ook te kijken naar de dingen waar je niet meer aan toekomt”, benadrukt Francien. “Dan gaat het heel vaak om dingen die je voor jezelf deed. Zoals sporten of met een vriend of vriendin op stap. Alle leuke dingen die ontspanning bieden, waar je plezier aan beleeft, die vallen als eerste weg. Die zijn wel nodig om de zorg vol te kunnen houden. De oplossing ligt vaak in het anders organiseren van zaken, zodat de mantelzorger weer toekomt aan die bezigheden die energie geven.” De zorg en aandacht, ook die van de omgeving, gaat vooral uit naar degene voor wie wordt gezorgd. Francien: “En iedereen, ook de mantelzorger zelf, vindt dit heel logisch. Er wordt maar weinig aan mantelzorgers gevraagd ‘en hoe gaat nu met jou?’ Wij zijn er juist voor hen. Wij nemen geen zorg over, maar kunnen wel helpen het makkelijker te maken.”

De training geeft spelenderwijs inzicht in wat er op je bordje ligt, welke activiteiten energie kosten (en opleveren) en wat of wie kan helpen om het zorgen voor een ander vol te houden.

Je gaat naar huis met nieuwe inzichten en concrete actiepunten voor een goede balans. De eerstvolgende training vind je in het cursusoverzicht op: www.mantelzorgvhl.nl.

Vroegtijdig inschrijven bij het mantelzorgpunt

Francien hoort vaak: inschrijven bij het mantelzorgpunt, waarom zou ik dat doen? “Mensen ervaren soms een drempel om zich in te schrijven als mantelzorger. Zij herkennen zich niet in de term mantelzorger of hebben het gevoel te falen als ze om hulp vragen. Mantelzorger ben je als je onbetaald zorgt voor een naaste die jouw hulp nodig heeft, ook als dat heel vanzelfsprekend voelt. En inschrijven is eigenlijk heel proactief. Je neemt de regie in eigen handen. Vaak vertellen mantelzorgers mij ‘had ik het maar eerder gedaan’. Juist als een mantelzorger vroegtijdig aanklopt, kan overbelasting voorkomen worden.”

Alle diensten van het mantelzorgpunt zijn gratis. Ga voor alle informatie of om je direct aan te melden als mantelzorger naar www.mantelzorgvhl.nl. Voor vragen kan je mailen naar [email protected] of bellen naar 0345 - 637 363.

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear