Leven met een psychische kwetsbaarheid.

Het komt vaker voor dan je denkt.

Mensen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak een grote afstand tussen hen en mensen zonder psychische kwetsbaarheid. Dit terwijl ruim 4 op de 10 Nederlanders ooit in hun leven één of meerdere psychische aandoeningen heeft gehad (aldus het Trimbos instituut). Met deze aantallen kan het bijna niet anders dat iedereen in zijn leven een keer te maken krijgt met de gevolgen van een psychische kwetsbaarheid bij zichzelf of bij een naaste. Wat moet je dan doen? Hoe bied je de juiste eerste hulp?

Het Gebiedsteam ggz Vijfheerenlanden

Het Gebiedsteam ggz biedt inwoners die te maken hebben met psychische ontwrichting behandeling en begeleiding dichtbij huis, in de wijk. Naast zorgprofessionals als herstelcoaches, trajectbegeleiders, sociaal psychiatrische verpleegkundigen en psychiaters, zetten wij ook ervaringsdeskundigen in. Zij zijn geschoold om hun ervaringen te gebruiken voor het herstelproces van een cliënt.

Ook zijn familie-ervaringsdeskundigen en een familiecoach beschikbaar om naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid bij te staan.
Het Gebiedsteam ggz is een netwerksamenwerking van Lister en Altrecht. Dit netwerk werkt nauw samen met huisartsen, POH-ggz, Pulse, sociale teams en andere (zorg) partijen in de regio. Door deze samenwerking doet iedere hulpverlener datgene wat hij of zij het beste kan. Mensen met psychische klachten worden zo sneller en meer op maat ondersteund.

Lister doet meer

Lister geeft naast begeleiding thuis ook begeleiding aan een 25-tal mensen in een beschermde woonvorm aan de Koningin Emmalaan 30 in Leerdam. Daar is ook het kantoor van waaruit begeleiding thuis wordt geboden. Dit laatste doen we ook nog vanuit een dependance in Vianen. Altrecht werkt vanuit Nieuwegein, maar medewerkers van Altrecht zijn regelmatig aanwezig in Leerdam en Vianen.

Gebiedsteam ggz Vijfheerenlanden

Aanmeldingen:

Het Gebiedsteam ggz Vijfheerenlanden is
een samenwerking van:

           
_BT Clear