Kom uit je schuld!

Heeft u geldproblemen? U bent niet de enige. Besef dat 1 op de 5 Nederlanders geldzorgen heeft. Besef ook: er zijn altijd mensen die u willen helpen. In de gemeente Hollands Kroon helpt een team van negen consulenten inwoners met financiële problemen. We willen iedere inwoner met een vraag op financieel gebied vooruit helpen.

Mensen wachten vaak te lang voordat ze hulp zoeken. Veel te lang zelfs. Gemiddeld wachten ze vijf jaar met hulp zoeken. Boetes, aanmaningen en incassokosten worden al hoger. Met soms drastische gevolgen zoals afsluiting van energie of water. Het bedrag van de schulden stapelt zich op. In vijf jaar tijd kan een schuld van € 5.000,- opgelopen zijn tot een schuld van € 50.000,-.

Schaamte

Een grote oorzaak waardoor mensen niet aan de bel trekken is schaamte. Er ligt een flink taboe op schulden. Mensen die te maken hebben met schulden ontkennen vaak hun problemen of schuiven het voor zich uit. Ze trekken zich terug en gaan geïsoleerder leven. Geldzorgen leggen een enorme druk op het leven. Mensen slapen slecht en ervaren continu een stressgevoel. Een gevoel dat je niet vooruitkomt en niet meer goed kan nadenken.

Campagne ‘Kom uit je schuld’

Het is belangrijk dat mensen met schulden zo snel mogelijk geholpen worden. De eerste stap is openheid van zaken geven. Iemand in vertrouwen nemen. Dit vraagt om moed en lef. Praten over schulden is de eerste stap naar een oplossing. Daarom heeft staatsecretaris Tamara van Ark de landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’ gelanceerd. De Rijksoverheid, gemeenten en andere betrokkenen werking hierin samen. Tien mensen met schulden geven de campagne een gezicht. Zij zijn bereid om over hun schuldprobleem te praten. Op de website www.komuitjeschuld.nl kun je de verhalen lezen.

Schulddienstverlening in Hollands Kroon

De gemeente Hollands Kroon heeft zich ook bij de campagne aangesloten. Wij helpen met een oplossing bij schulden. Ook wij zien in de praktijk dat mensen zich vaak te laat melden. Er had veel ellende voorkomen kunnen worden. Consulent Marjolein ziet dit vaak gebeuren: “Mensen schamen zich vaak erg en/of weten niet waar zij met hun probleem terecht kunnen. Wanneer zij zich eenmaal aanmelden gaan wij bij ze thuis langs. Eerst luisteren we goed naar het verhaal van de inwoner. Daarna maken we samen met de klant een plan van aanpak. Dit is voor iedere klant anders. Het is echt maatwerk. Het zou zowel voor de klant als voor ons enorm helpen als zij zich eerder melden. Daarom zijn wij een groot voorstander van de campagne.”

_BT Clear

Hoe kom je erachter of iemand geldzorgen heeft?

Hieronder een aantal voorbeelden van zaken die je op kunnen vallen:

  • Een stapel ongeopende post.
  • Hij/zij komt niet meer naar feestjes of sociale activiteiten.
  • Hij/zij heeft geen geld voor cadeautjes of schoolreisjes.
  • De koelkast is nauwelijks gevuld.
  • Hij/zij wil je telefoon lenen omdat ze haar mobiel is ‘vergeten’.
  • Hij/zij draagt steeds dezelfde kleding.
  • De gezinsleden zijn gespannen en vertonen ontwijkgedrag.
  • De kinderen blijken geen schoolboeken te hebben.
_BT Clear

Inkomenstoeslag voor inwoners met een laag inkomen

Bent u 21 jaar of ouder en hebt u nog geen AOW uitkering? Hebt u langer dan drie jaar een bijstandsuitkering of een laag inkomen gehad? Dan hebt u misschien recht op de individuele inkomenstoeslag. Dit is een extra uitkering die u één keer in de 12 maanden kunt krijgen.

Voorwaarden voor inkomen en spaargeld

Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag gelden de volgende inkomens- en vermogensgrenzen:

U bent alleenstaand: uw inkomen per maand was de afgelopen drie jaar niet hoger dan € 1.052,32 per maand inclusief vakantiegeld en uw spaargeld is niet hoger dan € 6.225,00.

U bent een alleenstaande ouder met kinderen van jonger dan 18 jaar: uw inkomen per maand was de afgelopen drie jaar niet hoger dan € 1.052,32 per maand inclusief vakantiegeld en uw spaargeld is niet hoger dan € 12.450,00.

U bent een echtpaar of samenwonend: uw inkomen per maand was de afgelopen drie jaar niet hoger dan € 1.503,31 per maand inclusief vakantiegeld en uw spaargeld is niet hoger dan € 12.450,00.

Hoogte van de toeslag op 1 januari 2020

  • Voor een echtpaar of een alleenstaande ouder met kinderen van jonger dan 18 jaar € 601,00
  • Voor een alleenstaande € 421,00

Aanvragen kan via www.hollandskroon.nl. U vult in de zoekbalk ‘individuele inkomenstoeslag’ in en komt op de pagina waar u informatie vindt over het indienen van de aanvraag.

_BT Clear

_BT Clear