Lekker in je Life Hollands Kroon

_BT Clear

Samen op weg naar een gezonde leefstijl.

Overgewicht komt in Nederland veel voor; bij circa 1 op de 5 kinderen. Het gevolg op jongere leeftijd is vaak weinig zelfvertrouwen, niet kunnen/durven sporten, gepest worden en het ontstaan van lichamelijke klachten (pijn in gewrichten, suikerziekte).

Indien overgewicht aanhoudt tot op latere leeftijd, worden de lichamelijke klachten ernstiger of komen er andere aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en diabetes bij. Hoe eerder het kind, ondersteund door ouders, opvoeders en andere naasten, weer op gezond gewicht komt, des te meer uitzicht op een zorgeloos en prettig leven.

In Hollands Kroon hebben daarom betrokken partijen de handen ineengeslagen. Dat heeft geleid tot het programma Lekker in je Life. Gericht op het kind én op zijn of haar woon- en leefomgeving.

Visie van Lekker in je Life

Lekker in je Life richt zich niet alleen op het afvallen in gewicht van het kind maar ook op het levensgeluk. Kinderen die lekker in hun vel zitten, leven in het algemeen gezonder. In dat traject is de ondersteuning van ouders en andere opvoeders heel belangrijk. Daarom wordt ook van hen een actieve houding in de begeleiding verwacht.

Het programma is zo samengesteld dat plezier in deelnemen voorop staat. De inhoud is daarom flexibel en kan op het individuele kind/gezin worden aangepast.

Het programma is gericht op drie disciplines

  • Wagon 1: Gedrag- en Gezinscoaching. De gezinscoaches van Lekker in je Life zijn er om deelnemers (kind én gezin) te begeleiden op het pad naar gedragsverandering en om gezonde leefpatronen te versterken.
  • Wagon 2: Beweegprogramma. De kinderfysiotherapeuten en kinderoefentherapeuten zijn er om het bewegingsapparaat zo optimaal te laten functioneren, zodat bewegen makkelijker en plezieriger wordt. Tevens organiseren de fysiotherapeuten aantrekkelijke evenementen om deelnemers het plezier in het bewegen te laten ervaren. Ook willen we de kinderen lid maken bij een passende sport.
  • Wagon 3: Kinderdiëtetiek. Hier worden voedingsadviezen in brede zin gegeven: niet alleen worden deelnemers geïnformeerd wat gezond eten is maar ook leert men bewust inkopen te doen en gezond(er) te koken.

Voor wie?

Kinderen/jongeren met overgewicht in de leeftijd van 2 – 18 jaar.

Aanmelden of meer informatie?

Stuur een mail naar: [email protected]

_BT Clear

Meedenken en meedoen; hoe maken we uw dorp sociaal leefbaar? 

De gemeente heeft samen met Wonen Plus Welzijn, Lokaal Samenwerkende Belangenorganisatie Ouderen (LSBO) en Incluzio het project leefbaarheid in de kernen opgezet. Het doel van dit project is het sociaal leefbaar houden van alle dorpen in Hollands Kroon.Met sociale leefbaarheid bedoelen wij dat er voldoende activiteiten zijn voor jong en oud waarmee bijvoorbeeld eenzaamheid bestreden kan worden.

_BT Clear

Eerder is in Breezand de pilot ‘leefbaarheid door ontmoeten’ gestart. Er is een enquête verstuurd, met als doel te inventariseren wat de inwoners van Breezand nodig vonden om het dorp leefbaar en aantrekkelijk te houden. De resultaten van het onderzoek zijn in maart aan de inwoners van Br eezand teruggekoppeld. Voor de realisatie van de meest urgente ideeën wordt momenteel samengewerkt tussen de kerngroep, de dorpsraad Breezands belang, inwoners en organisaties. Er zijn al een aantal mooie initiatieven aan het ontstaan die worden gedragen en gerealiseerd door de inwoners van het Breezand.   
 
De mening en initiatieven van de inwoners zijn belangrijk. Wie anders dan de inwoners van een specifiek dorp kunnen het beste aangeven waar zij behoefte aan hebben. Daarom hebben wij in september alle inwoners opgeroepen om ideeën/initiatieven in te sturen die bijdragen aan een sociaal leefbaar dorp. Inmiddels stromen er al aardig wat reacties binnen. Er zijn met name vragen over ondersteuning zoals: “Hoe zet ik een plan op? Kan ik ook een enquête uitzetten in mijn dorp? Hoe leg ik de verbinding met andere verenigingen in mijn dorp? Zijn er ook financiën beschikbaar?” Bij al deze vragen kunnen wij ondersteuning bieden.  

Wilt u hier meer informatie over terug lezen of wilt u een idee indienen? Kijk dan voor meer informatie op www.hollandskroon.nl/leefbaarheiddoorontmoeten  

_BT Clear

_BT Clear