Meedoen Hollands Kroon

_BT Clear

_BT Clear

Wat is het?

Meedoen Hollands Kroon is een regeling van gemeente Hollands Kroon om kinderen van ouders met een minimum inkomen mee te laten doen in de maatschappij.

Op de website www.meedoenhollandskroon.nl is een webshop ingericht met een aanbod van diverse producten. Denk aan een lidmaatschap van een vereniging op gebied van sport, muziek of cultuur, activiteiten voor school, fiets(benodigdheden), ontwikkelingstraining, etc.

U kunt meedoen als….

  • u in de gemeente Hollands Kroon woont;
  • u een inkomen heeft dat niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm en een vermogen dat niet meer is dan de vermogensgrenzen van de Participatiewet;
  • u in een schuldsaneringstraject zit.

Wat krijgt u?

Per kind een bedrag van € 375,- per kalenderjaar en per volwassene een bedrag van € 125,- waarmee u producten kunnen bestellen in de webshop op www.meedoenhollandskroon.nl. De website biedt een gevarieerd productenpakket van onder andere sportverenigingen, scholen, muziekvereniging, culturele verenigingen en winkeliers.


_BT Clear

Collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen (overstappen tot 1 januari 2020)

Heeft u een laag inkomen en wilt u goed verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de collectieve  zorgverzekering die wij samen met zorgverzekeraar Univé aanbieden. De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. U kiest altijd de zorg die bij u past. Kiezen kan nog tot 1 januari 2020.

De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. U kiest altijd de zorg die bij u past. Kijk voor informatie en aanmelding op www.gezondverzekerd.nl

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Hollands Kroon.
  • U heeft een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm en een vermogen dat niet hoger is dan de vermogensgrenzen van de Participatiewet.

Vermogensgrenzen Participatiewet:

  • Alleenstaande € 6.225,00
  • Echtpaar € 12.450,00
_BT Clear

Project ‘Jongeren in beeld’

Bij de gemeente Hollands Kroon binnen het sociaal domein hebben wij drie teams: team inkomen, team uitstroom en participatie en team schuldhulpverlening. Per september 2019 is ook rmc* en leerplicht toegevoegd. Deze teams samen noemen wij CUIPS.

_BT Clear

In 2019 hebben we de Pilot CUIPS gedraaid om te werken aan een verbeterde samenwerking, dit omdat onze vakgebieden vaak een overlap hebben. De pilot is nu afgelopen en we hebben besloten deze samenwerking door te zetten. Dit betekent dat we door blijven gaan met kortere lijnen, snellere doorlooptijden en ook op de hoogte zijn van elkaars vakgebied. We werken integraal en met toevoeging van rmc en leerplicht kunnen we dit nog breder oppakken.

Binnen CUIPS zijn er verschillende projecten actief. Een project dat is opgepakt is ‘Jongeren in beeld’. Door de start van dit project en de toevoeging van rmc en leerplicht krijgen jeugd en jongeren meer aandacht. Ook kunnen we zo de overgang naar school/werk/uitkering kleiner maken door goede samenwerking. We vinden het belangrijk dat jongeren niet voortijdig school verlaten. Indien het niet mogelijk is om een diploma te halen, willen we dat er een goede aansluiting op de arbeidsmarkt is. Daar kunnen wij hen bij ondersteunen. Er zijn jongeren die thuis zitten zonder startkwalificatie en inkomen, maar niet bij ons bekend zijn.

Volgend jaar willen wij deze jongeren benaderen zodat we samen kunnen kijken of we hun begeleiding kunnen bieden.

* Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

_BT Clear

_BT Clear