Gemeente Hollands Kroon – net dat stapje meer

Van alle dementievriendelijke gemeenten in Nederland (en dat zijn er al vele) lichten wij er graag een uit. Een gemeente die net dat stapje meer doet op weg naar een dementievriendelijke gemeenschap. De gemeente Hollands Kroon is er zo eentje! We spraken met Mary van Gent, wethouder dementie.

_BT Clear

De eerste stappen

Al in 2018 sloegen in de gemeente Hollands Kroon diverse organisaties de handen ineen en startten het Platform Dementievriendelijke gemeente Hollands Kroon. Dit platform inventariseerde de meest urgente problemen en wensen en deed een aantal concrete voorstellen om de ondersteuning van mensen met dementie te verbeteren. Zo ontstond bestuurlijk draagvlak om een project te ontwikkelen. Dat resulteerde begin 2018 in een startnotitie ‘Hollands Kroon dementievriendelijk’.

Platform

En daar bleef het niet bij. Er kwam geld beschikbaar voor een pilot. Gezamenlijk schreven de deelnemende partijen een projectplan waarin de doelen van het project omschreven staan. “Aan de hand van dit projectplan worden acties uitgevoerd”, legt Mary van Gent uit. “Primair doel van het project Dementievriendelijk Hollands Kroon is dat de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun mantelzorgers verbetert. Dit begint bij het realiseren van meer begrip voor mensen met dementie binnen onze gemeente. Maar ook het herkennen van - en het leren omgaan met mensen met dementie zijn aandachtspunten van het project.”

Activiteiten

Wat gebeurt er onder andere in Hollands Kroon om de levenskwaliteit van deze groep kwetsbare mensen te verbeteren en de kennis rond dementie te vergroten:

  • Samenwerking met verschillende partijen binnen de gemeente, zoals Team Sportservice en ondernemersverenigingen.
  • Trainingen ‘Goed omgaan met dementie’ voor medewerkers van de gemeente, vrijwilligers, politie, brandweer en sociale wijkteams.
  • Voorlichting en activiteiten op de Wereld Alzheimer dag.
  • Mantelzorgers laten ervaren hoe het is om dementie te hebben.
  • Eigen pagina op de website van Netwerk Dementie Noord-Holland-Noord met online trainingen voor medewerkers, vrijwilligers, ondernemers en inwoners.
  • Thema-artikelen over dementie in de lokale media.
  • Scholingen voor zorgprofessionals.
  • Zorgprofessionals voorzien van actuele informatie over dementie en delen van kennis.

Passie voor het onderwerp

Om dat doel te bereiken, spelen verschillende factoren een belangrijke rol. “Wij hebben het geluk dat we een wethouder met passie voor het onderwerp dementie hebben”, stellen de deelnemers aan het platform. Zo ging de wethouder zelf samen met vrijwilligers en zorgprofessionals in de week van Wereld Alzheimer Dag 2019 (28 september) het gesprek aan met inwoners van de gemeente Hollands Kroon. “Dat was geweldig”, blikt een deelnemer terug. “Het zorgde voor serieuze gesprekken en we kregen veel positieve reacties. Dat vraagt gewoon om een vervolg!”

Positieve gezondheid

Het project loopt in ieder geval tot en met 2021. Mary van Gent: “We hebben veel ambities en ideeën om te werken aan een dementievriendelijker Hollands Kroon. Om die ambities waar te maken, kijken we ook hoe we kunnen aansluiten bij wat er al gebeurt en waar de energie zit. Zo werken veel zorgprofessionals in de wijk samen aan positieve gezondheid bij kwetsbare ouderen waaronder mensen met dementie. En ook zie ik dat er ondernemers en lokale organisaties zijn die iets willen doen voor deze groep inwoners. Door daar de samenwerking mee op te zoeken, vinden we elkaar en helpen we elkaar verder. Het is mooi om te merken dat op die manier steeds meer mensen in onze gemeente zich betrokken gaan voelen bij dementie.”

_BT Clear

Rollatorgym en Go Fit voor 65-plussers Wieringermeer

Samen in beweging is een project voor 65-plussers in de vier kernen van de Wieringermeer: Slootdorp, Wieringerwerf, Kreileroord en Middenmeer. In dit gebied is voor ouderen weinig aanbod om te bewegen, terwijl het aantal ouderen in dit gebied toeneemt. 65-plussers in Wieringermeer kunnen volop gebruik maken van diverse beweegactiviteiten van Sportdorp Wieringermeer.

Het project Sportdorp Wieringermeer draait nu voor het tweede seizoen en heeft een aantal nieuwe beweegactiviteiten. De activiteiten zijn speciaal afgestemd op ouderen die graag willen bewegen en onder de mensen willen blijven komen. U kunt zich daar nog voor aanmelden.

Door te bewegen blijft u gezonder, langer zelfstandig en ontmoet u mensen! Met Sportdorp Wieringermeer is er een betere samenwerking tussen sportaanbieders en welzijnsorganisaties. Dorpshuizen en sporthallen worden beter gebruikt als centrale ontmoetingsplaats en als locatie om te bewegen. Zo draagt bewegen bij aan positieve effecten op het gebied van maatschappelijke problemen.

Vernieuwd aanbod

Vanaf februari 2019 kon u al meedoen aan verschillende beweegactiviteiten, georganiseerd door beweegaanbieders en maatschappelijke organisaties. Vanaf september is het tweede seizoen gestart. Maar u kunt nog steeds instappen. Het is niet erg dat u wat later begint.

Aanmelden

65-plussers uit Wieringermeer kunnen zich aanmelden voor een beweegactiviteit van Sportdorp Wieringermeer door een mailtje te sturen aan: Remy Kluvers, van Team Sportservice Schagen; [email protected]. Even bellen kan natuurlijk ook: 0224 – 21 47 74.

Aanmelden voor Go Fit & Ontmoet kan via: 0227-501766 of [email protected].

Kijk voor het complete overzicht op: jouw.teamsportservice.nl.

Of kijk op: www.sportwelzijnwieringermeer.nl/sportdorp.

_BT Clear

_BT Clear