INFORMATIEKRANT Gorinchem

Deze pagina wordt mogelijk gemaakt door bedrijven en organisaties uit Gorinchem e.o.

_BT Clear

Schulden? Zoek vroeg hulp

Heleen* was flexwerker, maar raakte door de coronacrisis haar baan kwijt. Ze had al betalingsregelingen, maar kon de maandelijkse aflossingen nu niet meer betalen. Het is helaas een herkenbaar verhaal voor een groeiend aantal mensen in Nederland. Miklos van Eldijk, schulddienstverlener bij Avres, verwacht ook in deze regio meer mensen met betalingsproblemen en schulden. “Ons advies: heb je schulden, meld je op tijd bij ons.”

Samenwerking

“Mensen die in een vroeg stadium contact met ons opnemen, kunnen we makkelijker en sneller helpen zichzelf te helpen, zonder al te veel ingrijpende wijzigingen”, legt Miklos uit. Om problemen vroegtijdig te signaleren werkt Avres veel samen met bijvoorbeeld sociale teams, Humanitas, de Voedselbank en woningcorporatie Poort6. “Deze samenwerkingen zijn heel waardevol voor ons. Gezamenlijk kijken we naar kansen en mogelijkheden die passen bij de situatie van de cliënt.”

Van stress naar rust

Heleen klopte gelukkig ook snel bij Avres aan. Miklos: “Ik ben met haar in gesprek gegaan en samen kwamen we tot de ontdekking dat zij mogelijk recht had op meer toeslagen via de Belastingdienst. Zij heeft dit zelf verder uitgezocht. Ik heb de schuldeisers geïnformeerd over haar veranderde situatie en meer tijd gevraagd. Uiteindelijk heeft zij de teruggave van de Belastingdienst gebruikt om haar schulden te verminderen. Nu is er een restant bedrag per maand over dat ze kan betalen. En dat geeft haar veel rust.”

De eerste stap

Miklos ziet dagelijks dat die eerste stap naar hulp moeilijk is. “Veel mensen willen zo lang mogelijk zelf hun problemen oplossen. Het is goed om te weten dat het niet uit maakt hoe hoog je schuld is, iedereen kan terecht bij Avres. We helpen zonder te oordelen. Samen kijken we naar de mogelijkheden en eventuele achterliggende problemen. Al na het eerste gesprek is er vaak rust, omdat er meer duidelijkheid is.”

Hulp nodig bij schulden? Kijk op www.avres.nl en klik op schulddienstverlening of bel Avres op (0183) 650 200.

*) In verband met privacy publiceren we niet Heleens echte naam. De vrouw op de foto is een model.

Zelf de regie houden

Liever denkt u er niet over na, maar wat nu als u in een situatie terecht komt waarin u – bijvoorbeeld door geestelijke achteruitgang – al tijdens uw leven uw belangen niet meer kunt behartigen?

Bent u hiertoe niet meer in staat? Dan is het vaak nodig dat de rechter een bewindvoerder, mentor of curator benoemt, die kan u vertegenwoordigen bij belangrijke beslissingen, zoals bijvoorbeeld de verkoop van een woning, het doen van een schenking of medische beslissingen. De persoon die wordt benoemd kan zelfs een persoon zijn waarmee u geen of weinig affiniteit heeft. Bovendien is voor bepaalde, belangrijke handelingen voorafgaand rechterlijke goedkeuring nodig en moet deze persoon jaarlijks rekening en verantwoording aan de rechter afleggen. Voor deze persoon, veelal een partner of kind, een behoorlijke administratieve last!

In sommige gevallen zal rechterlijk toezicht nodig zijn, maar in heel veel gevallen is dit helemaal niet wenselijk. U kunt dit voorkomen door een levenstestament te maken.

Het levenstestament

Anders dan de naam doet vermoeden, is het levenstestament géén testament. Het is een document waarin u vastlegt op welke wijze uw persoonlijke en/of financiële belangen moeten worden behartigd als u dit zelf niet meer kunt. Bijvoorbeeld door een (tijdelijke) opname in een ziekenhuis, een coma of door een ziekte als dementie.

Het levenstestament wordt bij voorkeur vastgelegd in een notariële akte waarin u volmachten afgeeft en wilsverklaringen. Door de notariële akte bestaat zekerheid over de identiteit van degene die het levenstestament maakt, over de datum waarop het is gemaakt en over het feit dat degene die het heeft gemaakt op dat moment ‘helder van geest’ (wilsbekwaam) is. De notaris heeft namelijk de plicht om dit te controleren. Bovendien kan de akte door de notaris worden geregistreerd in een centraal register, waardoor bekend is of iemand een levenstestament heeft opgesteld en bij welke notaris dit levenstestament zich bevindt.

Met een levenstestament kunt u de regie over de beslissingen in uw leven in eigen hand houden. U kunt zelf bepalen wie als uw vertrouwenspersoon/gevolmachtigde moet optreden en u kunt aan deze persoon ook concrete instructies en opdrachten meegeven.

Met het levenstestament maakt u zelf de keuze en houdt u dan ook de regie zelf in handen.

Yvonne Wansleeben, notaris

Meer weten over het opstellen van een levenstestament? Neem dan contact op via [email protected], bel 0183-216600 of bezoek onze website via www.arkel-stad.nl.

_BT Clear

_BT Clear