INFORMATIEKRANT Gorinchem

Deze pagina wordt mogelijk gemaakt door bedrijven en organisaties uit Gorinchem e.o.

_BT Clear

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aanbod binnen Gorinchem

Vanaf september 2020 worden alle kinderen vanaf 2 1/2 jaar met een VVE indicatie uitgenodigd om 16 uur per week van de peuteropvang gebruik te maken. Stichting Kindercentra Gorinchem (SKG) heeft de wettelijk plicht om dit aanbod voor kinderen in Gorinchem te realiseren. Ouders betalen slechts een eigen bijdrage voor twee dagdelen. De overige dagdelen zijn gratis.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat een ruimer aanbod van voorschoolse educatie beter is voor de ontwikkeling van het kind. Alles in de voorschoolse educatie is erop gericht kinderen spelenderwijs goed voor te bereiden op school en zo een optimale start in het onderwijs te geven.

Waarom 16 uur?

Vanaf januari 2020 is SKG in Gorinchem bij wijze van proef al gestart met 16 uur voorschoolse educatie aan te bieden op 4 locaties. De ervaringen bij kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers zijn positief. “We zien dat het meer rust brengt in de groepen. Dat is prettig voor de kinderen en bevordert de kwaliteit van het aanbod. De verlenging van het aantal uren betekent ook dat ouders nog meer worden betrokken bij de dingen die kinderen leren. En juist dat komt het leren ten goede”.

SKG investeert veel in het aanbod van Voor- en Vroegschoolse Educatie. Wij volgen het kind in hun ontwikkeling en sluiten aan bij hun behoeften. Hierdoor leren kinderen makkelijk en met plezier! Op allerlei manieren betrekken we ouders waar we mee bezig zijn in de groep. Er is een spel-inloop waarin we ouders informeren, via het ouderportaal delen we foto’s en nieuwsberichten en er zijn ouderbijeenkomsten. Het is belangrijk dat ouders op de hoogte zijn zodat ze hierover in gesprek kunnen gaan met hun kind.

Wij zijn geen voorstander van een ‘schoolse’ manier van leren, maar kinderen leren bij ons wel spelenderwijs de wereld te ontdekken. We werken veel met prentenboeken en bouwen zo door aan de woordenschat. Kinderen genieten van deze interactieve manier van voorlezen.

Meer weten over SKG en de locaties met een VVE aanbod? Ga dan naar www.samenkunnengroeien.nl of bel naar 0183- 660692.

Ze bieden me allemaal ongevraagd een arm

In gesprek met mevrouw Meinetten uit Gorinchem Oost, lid van Stichting Klussendienst Gorinchem.

Klussendienst Gorinchem is al 25 jaar actief. In 1995 begon de stichting met 2 klusmannen. Inmiddels bestaat het team uit 32 personen, merendeel vrijwilligers. Een cliënt van het eerste uur is de 85-jarige mevrouw Els Meinetten. Wij gingen met haar in gesprek.

Wat betekent de Klussendienst voor u?

“Op dit moment alles! Anders kom ik nergens meer. Helaas is mijn man onlangs overleden. Daar heb ik nog veel verdriet van. Ik wil elke dag graag even naar het kerkhof. Bloemetjes water geven, gewoon even daar zijn. De Klussendienst brengt me er dan naartoe. Maakt niet uit wie de chauffeur is van die dag, ze bieden me allemaal ongevraagd een arm, want ik ben moeilijk ter been. Het is nogal ver lopen naar het graf namelijk. Daarna zetten ze me af in de stad. Kan ik er wat boodschapjes doen en na een telefoontje brengen ze me weer thuis. Op de dinsdag ga ik met de gratis boodschappentaxi naar het winkelcentrum in Gorinchem Oost. Daar doe ik boodschappen in de supermarkt, want ik kook nog steeds zelf.”

“Ook als ik klussen in huis heb, schakel ik de Klussendienst in. Dan geef ik een lijstje en dan moeten ze maar kijken hoever ze komen. Een tijdlang moest mijn man elke dag naar het ziekenhuis. Ik ging altijd mee. Zo fijn dat daar geen extra kosten voor worden gerekend. De begeleider mag gratis mee.”

Wat als er geen Klussendienst was geweest?

“Dan was ik op anderen aangewezen. Mijn familie woont ver weg. Ik heb een lieve vriendin, die veel voor me doet. En een aardige buurvrouw, die zo goed voor me was direct na het overlijden van mijn man. Maar liever val ik een ander niet lastig. Ik ben graag zelfstandig en dat kan goed met hulp van de Klussendienst.”

Denkt u dat anderen ook profijt kunnen hebben van de Klussendienst?

“Vanmorgen heb ik nog een voormalige buurvrouw getipt. Ik ben erg blij met de Klussendienst. Dat gun ik anderen ook.”

Contactgegevens Stichting Klussendienst Gorinchem:

Stadhuisplein 1
4205 AZ Gorinchem
Tel. 0183-78 1000
[email protected]
www.klussendienstgorinchem.nl

_BT Clear

_BT Clear