INFORMATIEKRANT Gorinchem

_BT Clear

Eelke Kraaijeveld - Wethouder Sociaal Domein gemeente Gorinchem

Aandacht voor elkaar nu extra belangrijk

In Gorinchem doet iedereen ertoe en kijken we actief naar elkaar om. Want alleen samen maken we het verschil, zeker in deze moeilijke tijd. Dus werken we aan een gezonde leefstijl, een prettige en vooral ook duurzame leefomgeving en zorgen we dat iedereen kan meedoen en passende ondersteuning en zorg krijgt.

_BT Clear

Alternatieven

Het coronavirus houdt ons nog steeds in zijn greep. Tal van dingen lopen anders dan we van tevoren gedacht hadden. Iedereen moet noodgedwongen een pas op de plaats maken. Toch is er ontzettend hard gewerkt om inwoners van Gorinchem zo goed mogelijk ondersteuning en zorg te blijven geven. Daar is aanpassingsvermogen, flexibiliteit en bovenal creativiteit voor nodig. Er zijn mooie samenwerkingen in de stad tot stand gekomen en er is gewerkt aan alternatieve vormen van ondersteuning. Ik heb hier grote waardering voor.

Positieve Gezondheid

In deze informatiekrant vertellen we graag waar we als gemeente en waar ook partners mee bezig zijn, om u als inwoner te ondersteunen daar waar dat nodig is. Met bijvoorbeeld aandacht voor gezondheid.

In deze periode is het extra belangrijk dat u ondanks alles lichamelijk en geestelijk in ‘goede conditie’ blijft. Doe de test en ontdek hoe het met uw Positieve Gezondheid gesteld is. En zorgt u voor een ander? Ook als mantelzorger is het uitermate belangrijk dat u juist goed voor uzelf zorgt. Dan houdt u de zorg voor een ander namelijk langer vol. Het Mantelzorgsteunpunt ondersteunt u graag.

Bouwen

En wist u dat we ondanks corona nog steeds bouwen aan wijken waarin het nóg prettiger wonen en leven is, waar mensen elkaar ontmoeten en naar elkaar omkijken. Iemand die zich daar sterk voor inzet is opbouwwerker Ayse Cosar. Dat doet ze uiteraard niet alleen, maar samen met partners in de stad en bij voorkeur samen met u als inwoner. Waar mogelijk, met inachtneming van de coronamaatregelen, blijven ook de komende tijd mogelijkheden voor mensen om elkaar (digitaal) te ontmoeten.

Tot slot

Samen met (maatschappelijke) organisaties zetten we ons ervoor in dat iedereen kan meedoen in de Gorcumse samenleving. Een goede taalvaardigheid is een belangrijke basis in het leven. Ook daarover leest u in deze uitgave meer. Tot slot wil ik u graag aanraden om eens een kijkje op www.samengorinchem.nl te nemen. Dit is het digitale buurtplatform waar (hulp)vraag en aanbod samen komt. U staat er niet alleen voor!

Hartelijke groet,

Eelke Kraaijeveld
Wethouder Sociaal Domein gemeente Gorinchem

_BT Clear

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

November 2020

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear

_BT Clear