INFORMATIEKRANT Gorinchem

_BT Clear

Samen bouwen aan wijken waarin het nÓg prettiger wonen en leven is

Het is belangrijk dat mensen elkaar kennen in de straat en buurt waar ze wonen, vindt Ayse Cosar. Ayse is werkzaam als opbouwwerker bij de gemeente Gorinchem. En zoals de naam al zegt, is zij dagelijks aan het ‘bouwen’. Bouwen aan wijken waarin het nog prettiger wonen en leven is, waar mensen elkaar ontmoeten en naar elkaar omkijken. “We willen namelijk dat in Gorinchem niemand buiten de boot valt en dat we elkaar helpen als het nodig is. Maar ook dat we plezier beleven met elkaar. Zeker in deze Coronatijd is aandacht hebben voor elkaar zo ontzettend belangrijk. Een klein gebaar kan het verschil maken, vooral nu”, aldus Ayse.

Luisteren

“Wat ik doe om dit mogelijk te maken? Ik ga in gesprek met inwoners en luister naar wat hun behoeftes en wensen zijn. En ik onderzoek hoe ik, indien nodig, mensen kan helpen. Vanuit daar ga ik aan de slag om samen te werken aan een nog mooier Gorinchem. Samen met inwoners, maar ook met alle andere partners in de wijk of stad.” Zo is Ayse actief voor wijkcentra en buurtcentra zoals het wijkcentrum Rozenobel. “Met de vrijwilligers en de stichtingen proberen we in te spelen op wat inwoners echt nodig hebben.”

Nieuwe initiatieven in coronatijd

Ayse vertelt verder dat ze het heel bijzonder vindt om te zien dat er onder inwoners spontaan, hele mooie positieve initiatieven zijn ontstaan in deze moeilijke periode. “Ik zie dat de saamhorigheid toe is genomen. Buren zijn voor elkaar gaan koken, namen een extra boodschap voor een ander mee en er zijn bellijnen ontstaan om toch in contact te blijven met elkaar. Ook verrasten inwoners zorgpersoneel met maaltijden of gewoon met een klein bedankje zoals krijttekeningen met steunbetuigingen. Echt prachtig. Ik hoop dat dit soort initiatieven en deze aandacht voor elkaar blijven.”

Digitaal

“We kregen ook te maken met het feit dat buurtactiviteiten en fysieke bijeenkomsten niet of maar heel beperkt door konden gaan. Alles moest vanwege corona ineens digitaal. Ook de koffie inloop voor senioren aan het Gildenplein moesten we digitaal inrichten. We zagen in het begin dat het voor de deelnemers soms echt lastig was om deel te nemen aan zo’n online bijeenkomst. Maar we hebben allemaal onze schouders er onder gezet en dan zie je dat er toch heel veel mogelijk is!”

Ontmoeten

En dat elkaar ontmoeten, digitaal of in levende lijve, heel belangrijk is werd in de ‘Week tegen Eenzaamheid’ duidelijk. “Begin oktober was er in het hele land en dus ook in Gorinchem extra aandacht voor eenzaamheid tijdens de ‘Week tegen Eenzaamheid’. Onder de noemer ‘kom erbij’ werden inwoners van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een van de activiteiten die in de stad georganiseerd werden. We hebben heel veel positieve reacties gehad en gelukkig ook veel nieuwe gezichten gezien. Daar zijn we heel blij mee. Waar mogelijk, met inachtneming van de coronamaatregelen, bieden we ook de komende tijd mensen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Zo organiseren we verschillende activiteiten in de diverse buurthuizen.

En organiseren tal van maatschappelijke organisaties allerlei vormen van ontmoeting. Neem eens een kijkje op www.samengorinchem.nl om te zien wat er in uw buurt te doen is. Of neem contact met mij op.”

Ik ontmoet u graag!

Ayse Cosar
06 11289262
[email protected]

Platform SamenGorinchem van en voor Gorinchem

Het is altijd belangrijk om naar elkaar om te kijken. Met name in deze lastige periode is het extra belangrijk dat we betrokken blijven en elkaar helpen waar mogelijk. Speciaal voor en vooral ook door inwoners van Gorinchem is het digitale buurtplatform www.samengorinchem.nl ontstaan. Via dit platform heeft Gorinchem nu een centraal punt waar iedereen zijn of haar (hulp) vraag kan plaatsen of juist een helpende hand kan aanreiken. Op het platform kunnen inwoners en organisaties elkaar vinden en worden mooie initiatieven in de stad zichtbaar. Kijk op www.samengorinchem.nl wat er allemaal in uw buurt te doen is.

Wilt u met ons samenwerken?

Graag willen we nog meer mensen kennis laten maken met wat SamenGorinchem, zowel online als in de stad, allemaal te bieden heeft. We zijn nog op zoek naar buurtverbinders die iets voor het platform en hun buurt willen betekenen. Bent u een enthousiaste inwoner en wilt u met ons samenwerken? Neem dan contact op! [email protected]

_BT Clear

_BT Clear