INFORMATIEKRANT Gorinchem

Deze pagina wordt mogelijk gemaakt door bedrijven en organisaties uit Gorinchem e.o.

_BT Clear

‘Bewindvoerders zijn meer dan alleen levende rekenmachines

Inkomsten beheren, vaste lasten betalen, leefgeld uitkeren en belasting- aangifte doen. Dat zijn grofweg de kerntaken van een beschermingsbewindvoerder. Zij voeren dit uit voor mensen met schulden, en ook voor vermogende cliënten met miljoenen op de bank. Maar bij bewindvoering komt veel meer kijken dan alleen de administratie. “Wat wij doen zit tegen de maatschappelijke dienstverlening aan”, zegt Arie Verkerk, directeur van koepelorganisatie Fidinda Financiële Zorg Groep.

Misverstand

Volgens hem is het grootste misverstand over bewindvoering dat het alleen mensen met geldproblemen betreft. “Verreweg de meeste van onze cliënten hebben een beschermingsbewindvoerder, omdat ze niet bekwaam zijn om hun eigen geldzaken te regelen. Denk aan mensen met dementie of een verstandelijke beperking”, vertelt Verkerk. “Zo staat er bij ons onder curatele een vrouw van 25 jaar met een laag IQ, die daardoor kwetsbaar is. Om te voorkomen dat partijen misbruik van haar maken, regelen wij al haar zaken zoals een ouder dat voor zijn kind zou doen.”

Mentorschap

Naast beschermingsbewind, schuldenbewind en curatele bestaat ook het mentorschap. Naar laatstgenoemde wordt volgens Verkerk steeds vaker gevraagd. Bij mentorschap neemt een door de rechter aangestelde mentor beslissingen op gebied van zorg namens de cliënt. “Van ouderen wordt gevraagd om langer zelfstandig te wonen, maar zijn niet altijd zelfredzaam of hebben geen sociaal netwerk meer. Een mentor behartigt de belangen van de cliënt en mag beslissingen nemen over onder andere de medische behandeling, maar kijkt bijvoorbeeld ook of de juiste zorg wordt geleverd. Hierbij weegt de mentor voortdurend af wat het beste is voor de cliënt. “Is hij/zij bijvoorbeeld islamitisch? Dan neemt de mentor zorg beslissingen gebaseerd op die geloofsovertuiging”, legt Verkerk uit.

Niet te lang wachten

Verkerk ziet de sociaal-maatschappelijke rol van de beschermingsbewindvoerder alleen maar groter worden: “Wij zijn méér dan alleen een levende rekenmachine. Dat zie je terug in het mentorschap, maar ook in het beschermingsbewind. Familieleden kunnen vaak weer door één deur als een professionele bewindvoerder wordt aangesteld, want discussiëren over geld hoeft dan niet meer.” Hij verwacht komende maanden een golf van aanvragen als gevolg van de coronacrisis en adviseert mensen niet te lang te wachten met hulp zoeken: “Het zit in onze aard om alles zelf te willen regelen, maar dat kan lastig zijn in een maatschappij die steeds complexer wordt. Een bewindvoerder kan helpen om weer orde in de chaos te krijgen.”

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de diensten en vestigingen van de Fidinda Financiële Zorg Groep? Bezoek dan de website via www.fidindagroep.nl. Telefoonnummer vestiging Gorinchem: 0183 890905

Langer zelfstandig dankzij een sociale omgeving

Heeft u zorg nodig? Grote kans dat die aan huis kan worden geleverd. Dankzij allerlei slimme aanpassingen zijn woningen steeds beter geschikt te maken voor uiteenlopende zorgvragen. Maar technische aanpassingen zijn maar het halve verhaal. Voor mensen met een zorgvraag is een warme sociale omgeving ook heel waardevol. Daarin spelen bewoners zelf de allerbelangrijkste rol.

Zorg en gezelligheid koppelen

Woningcorporatie Poort6 spoort mensen aan om tijdig na te denken over de vraag: wat gebeurt er als ik straks zorg nodig heb? Kan ik dan wel in mijn huis blijven wonen? “Met dat soort vraagstukken mogen mensen altijd bij ons aankloppen”, zegt Saskia Wirken, beleidsadviseur Wonen en Zorg bij Poort6. “We kijken dan samen wat er mogelijk is. Dat is deels een technische afweging. Maar er zit ook een sociaal aspect aan: in een fijne, sociale omgeving kunnen mensen langer én prettiger zelfstandig wonen. Een oplossing kan dan zijn: verhuizen naar een complex waar we zorg en naar elkaar omkijken heel bewust aan elkaar koppelen. Dat doen we de komende jaren op steeds meer plekken.”

Bewoners zelf aan zet

Een mooi voorbeeld van deze aanpak is de Gorcumse Piazzaflat. Een mooi complex op een goede locatie, met een activiteitencommissie en enthousiaste bewoners. Daar is sinds kort een werkgroep van bewoners en professionals actief, die zich richt op de combinatie van wonen en zorg. Wirken: “In dit woongebouw werkten we al samen met twee zorgorganisaties, waarvan cliënten ook in het gebouw wonen. Op de activiteiten van die zorgorganisaties komen ook andere bewoners af, gewoon voor de gezelligheid. In de werkgroep onderzoeken we hoe we verschillende bewoners meer met elkaar kunnen verbinden.”

Van taarten bakken tot zorgspreekuur

De werkgroep werkt aan een woonzorgconcept dat past bij de Piazzaflat en zijn bewoners. “Er kan dus van alles uitkomen”, legt Wirken uit. “Van taarten bakken tot een zorgspreekuur. Het doel is vooral dat er een hechte gemeenschap ontstaat. Waarin formele en informele zorg op een natuurlijke manier met elkaar zijn verweven. We hopen dat dit een inspiratie is voor bewoners van andere complexen; we juichen al hun initiatieven toe.”

Meer informatie?

www.poort6.nl

_BT Clear

_BT Clear