Afspraakbanen

Van links naar rechts:

  • Alex Kluppel Manager Bedrijfsvoering UMCG
  • Anneke Ekens Consulent bemiddeling & Coaching Gemeente Groningen
  • Carolina Vogel Accountmanager Gemeente Groningen
  • Erik Bijker Clustermanager Gebouw & Inrichting UMCG
  • Gouke van den Berg Senior werkgeversadviseur UWV

In het sociaal akkoord hebben de werkgevers afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat uiteindelijk om 100.000 extra banen (oplopend tot 2026). De overheid zorgt tot 2026 nog eens voor 25.000 banen extra. Deze extra banen (afspraakbanen) waarvoor werkgevers een garantstelling hebben gegeven, zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn een een wettelijk minimumloon te verdienen. De gemeente Groningen en het UWV zetten zich samen met andere ondernemers, waaronder het UMCG, in voor deze doelgroep.

Carolina Vogel is projectcoördinator voor het UMCG en werkzaam binnen de gemeente Groningen. Zij werkt in dit project samen met Gouke van den Berg die vanuit het UWV is aangesteld als projectcoördinator. “Ik faciliteer ondernemers die personen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek willen bieden.” Vorig jaar kwam de gemeente Groningen in contact met Erik Bijker, clustermanager Bouw en Facilitair, hij heeft banen gecreëerd binnen de facilitaire dienst van het UMCG voor deze doelgroep. Alex Kluppel, manager Bedrijfsvoering Centrale Dienst Proefdieren stelt al jaren arbeidsplaatsen beschikbaar voor mensen die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Alex Kluppel: “Binnen ons instituut zagen we de mogelijkheid om plekken te creëren voor medewerkers die in aanmerking komen voor een afspraakbaan. Ons doel is mensen die minder kans op de arbeidsmarkt hebben een eerlijke start te geven. Bij ons op de afdeling is er een logistieke functie gecreëerd. Nu blijkt dat deze gecreëerde functie onmisbaar is.

” Erik Bijker: “De werkzaamheden bij Bouw en Facilitair zijn uitermate geschikt voor de doelgroep, maar we moeten ervoor zorgen dat er een goede balans is tussen de reguliere medewerkers en de medewerkers die in aanmerking komen voor een afspraakbaan. We willen niet dat deze medewerkers een aparte groep vormen, maar dat ze integreren in het reguliere arbeidsproces.”

Motivatie is de basis

Sommige reguliere medewerkers zijn wat huiverig. Daarom worden de reguliere medewerkers ook altijd voorbereid op de komst van een medewerker die in aanmerking komt voor een afspraakbaan. “Ik vertel nooit het mankement van de medewerker, alleen de buddy is hiervan op de hoogte. Wanneer de reguliere medewerkers worden geïnformeerd over de komst van een medewerker voor een afspraakbaan, zien we dat de medewerkers goed worden opgenomen. Verloopt het toch minder soepel dan gedacht, dan gaan we met elkaar in overleg of we doorgaan met de medewerker”, vertelt Kluppel.

Geinterviewden van links naar rechts:  Erik Bijker - Alex Kluppel - Carolina Vogel

Alvorens er een medewerker wordt geplaatst bij het UMCG doet de gemeente en het UWV een voorselectie wat betreft de geschiktheid van de medewerker. Vogel: “Mensen moeten in de basis gemotiveerd zijn, we willen zien dat iemand graag aan het werk wil.” Wanneer er een medewerker wordt geplaatst, dan wordt deze gekoppeld aan een interne buddy en een jobcoach. De meeste medewerkers nemen een rugzak mee. De buddy is op de hoogte van de achtergrond van de medewerker en houdt hier rekening mee.

“De medewerkers zijn echt van toegevoegde waarde”

Kluppel: “We merken dat de mensen zich erg gaan hechten aan een bepaalde werkplek, terwijl de plek op onze afdeling bedoelt is als opstapje. We willen graag dat de medewerker tussentijds doorstroomt naar andere werkplekken waar ze zich verder kunnen ontwikkelen. We proberen vanuit de gemeente, maar ook vanuit het UMCG, de medewerkers op een afspraakbaan te stimuleren om ook kennis te maken met andere werkzaamheden op andere afdelingen.”

Toekomst

Op de vraag hoe zij de toekomst voor de medewerkers zien, zijn ze alle drie positief. Kluppel: “Mijn afdeling biedt een afspraakbaan als opstapje, maar de meeste afdelingen bieden deze medewerkers een toekomstige baan.”
Ik zou willen dat meer afdelingen van het UMCG deze mensen een kans willen bieden. Een afspraakbaan bieden heeft zoveel meerwaarde voor deze doelgroep.
Ze krijgen meer verantwoordelijkheid, de sociale vaardigheden gaan er op vooruit, er wordt weer geld verdient en het maakt ze zelfstandig. Bijker vult aan: “De medewerkers zijn ook echt van toegevoegde waarde. Als er maar de moeite wordt genomen om te investeren in begeleiding. Het geeft een voldoening wanneer je ziet dat de mensen zich ontwikkelen.”

Carolina Vogel eindigt lachend het gesprek: “Mensen zoals Alex Kluppel en Erik Bijker maken mijn werk nog plezieriger. Ik waardeer de mensen die hun nek willen uitsteken voor deze doelgroep. Ik wil ook aangeven dat de ondernemers die hier voor openstaan, altijd vrijblijvend contact kunnen opnemen met de gemeente of het UWV. Wij informeren en ondersteunen tijdens het gehele proces: we zorgen voor begeleiding, analyses en de voorselectie van gemotiveerde kandidaten.”

Kom kijken

Tot slot bieden Bijker en Kluppel allebei de mogelijkheid voor werkgevers om een keer te komen kijken op de werkvloer van het UMCG: “We willen de werkgevers graag laten zien dat het kan”, aldus Bijker.

_BT Clear