Colofon

Concept en realisatie:
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Groningen.

Teksten en redactie

&Teksten in samenwerking met de gemeente Groningen en de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter

Mei 2016

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Elf WIJ-teams gaan zorgen voor een stadsdekkend netwerk

Aan het einde van 2016 zijn er in de gemeente Groningen elf WIJ-teams die samen een stadsdekkend netwerk vormen. Dat betekent dat iedereen voor alle ondersteuningsvragen bij zijn eigen WIJ-team terecht kan.

Opbouwfase

Ton Schroor is wethouder Zorg en Welzijn in de gemeente Groningen. Hij is eindverantwoordelijk voor de WIJ-teams: “We zijn nu bezig met het opzetten van de WIJ-teams in de stad. Aan het einde van dit jaar willen we elf volledige WIJ-teams hebben, verdeeld over de stad Groningen. De WIJ-teams hebben een brede aanpak en bestaan uit specialisten van uiteenlopende instanties met elk hun eigen expertise.”

“Buurtbewoners hebben nu één aanspreekpunt”

WIJ Groningen, makkelijk en dichtbij

Een WIJ-team is een laagdrempelige plek waar iedereen met zijn of haar welzijnsvragen en -ideeën terecht kan. Dit kunnen persoonlijke vragen zijn, maar het kunnen ook vragen zijn over het gezin of de buurt waar iemand woont. Ook ondersteunt en helpt het WIJ-team wijkbewoners bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Samen met de wijkbewoner wordt er eerst gekeken naar de mogelijkheden die de persoon zelf heeft. Schroor: “Het doel van het WIJ-team is om samen met de Stadjer op zoek te gaan naar een passende oplossing. Deze wordt in eerste instantie in zijn eigen netwerk gezocht.” De WIJ-teams zijn relatief nieuw, dus nog niet iedereen weet van het bestaan af. “We hebben in het begin veel campagne gevoerd, daarbij is de website www.WIJ.Groningen.nl online gekomen. Maar ook vanuit bestaande instanties, zoals het Stip (Steun- en Informatiepunt) worden mensen verwezen naar de WIJ-teams.”

Maatwerk

Er wordt nu gewerkt aan de oprichting van elf teams in de stad. In de komende jaren zullen de verschillende teams steeds meer afgestemd worden op de behoeftes die er in hun gebied zijn. Schroor: “We doen nu ervaring op met de WIJ-teams en krijgen steeds meer zicht op welke discipline(s) in een bepaalde wijk in meer of mindere mate nodig zijn. We gaan dus steeds meer richting maatwerk, maar daarvoor moeten we eerst ervaring opdoen.”

Positieve verandering

In de afgelopen twee jaar is er al veel veranderd. Er is inmiddels veel meer contact tussen de verschillende instanties en specialisten die in de wijken werkzaam zijn. “Er doen zich weleens situaties voor waarbij een gezin meerdere problemen heeft.

In de oude situatie kwamen er soms wel acht verschillende specialisten over de vloer, met ieder hun eigen expertise, maar er was geen centrale aanpak. Nu is dat anders. We zorgen ervoor dat alles vanuit één regiepunt gedaan wordt. Het gezin heeft dus één aanspreekpunt dat alles coördineert,” legt Schroor uit. “Achteraf gezien was de oude situatie niet ideaal, dus we zijn er erg op vooruit gegaan. De grote uitdaging is om op deze manier zware zorgvragen zoveel mogelijk te voorkomen. De kern van deze aanpak is: wat kan iemand zelf en wat kan de omgeving? We zitten nu nog in een overgangsfase. Maar over een tijdje is het normaal dat er bij een ondersteuningsvraag eerst gekeken wordt naar de eigen omgeving en middelen.”

“Mensen zijn vaak bereid een handje te helpen”

Onderling contact

Sommige mensen staan wat huiverig tegenover het vragen om hulp. Ton Schroor: “Ze bellen niet zomaar bij de buren aan om hulp te vragen, ze schamen zich of voelen zich bezwaard. Terwijl veel mensen vaak wel bereid zijn een handje te helpen. De grote uitdagingen van het WIJ-team zijn dan ook het stimuleren van contact tussen de bewoners in de wijk en er voor te zorgen dat Stadjers zich met hun ideeën en initiatieven voor de buurt bij het WIJ-team melden. Want als je elkaar kent, ben je ook eerder bereid om elkaar te helpen.”

_BT Clear