“Je voelt weer dat je ertoe doet”

Maartenshof biedt ‘Begeleiding in Groep’

Hoe ga je om met ouder worden en met de ongemakken en ziekten die daarbij horen? Om daarop een antwoord te vinden biedt Maartenshof ‘Begeleiding in Groep’. Mede door deze begeleiding kunnen mensen weer invulling geven aan hun leven. “De nadruk ligt op wat iemand nog wél kan. Dat is het uitgangspunt”, zegt activiteitenbegeleider Marjan Haan.

Er is iedere dag veel te doen in Maartenshof in Groningen-Zuid. Bewegen, zingen, eten, actualiteiten bespreken... het aanbod is breed en gevarieerd. “Door samen deel te nemen aan zelf gekozen activiteiten ontstaan er mooie contacten en vriendschappen.” Marjan Haan legt uit dat ‘Begeleiding in Groep’ verder gaat dan alleen het organiseren van activiteiten. “Samen een spelletje doen biedt weliswaar afleiding, maar het gaat bij ons om een diepere laag. We kijken naar onze cliënten, we willen weten hoe het met ze gaat.” De activiteitenbegeleider ziet bij haar cliënten dat ouder worden niet altijd meevalt. Mensen hebben hun partner verloren of kampen met een ziekte. “Ze weten vaak niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Het team met verzorgenden, een activiteitenbegeleider en vrijwilligers, begeleiden hen daarbij.”

Zelfvertrouwen

‘Begeleiding in groep’ kan ondersteuning bieden aan ouderen waarbij behoefte is aan begeleiding bij ziekteprocessen of ontlasten van de mantelzorger. Iemand komt in aanmerking voor ‘Begeleiding in Groep’ met een beschikking van de Wmo vanuit de gemeente. “Meestal is dat voor een aantal dagen per week”, vertelt afdelingshoofd Carin van de Mortel. Haar ervaring is dat mensen in het begin weerstand moeten overwinnen om naar ‘Begeleiding in Groep’ te gaan, maar dat ze snel weer zelfvertrouwen krijgen. “Als je ziet dat je niet de enige bent die met een rollator loopt of eenzaam bent, dan wordt het al een stuk makkelijker om mee te doen.” Doel van ‘Begeleiding in Groep’ is dat mensen hun leven weer oppakken ondanks alle beperkingen. “Mensen voelen weer dat ze ertoe doen. Wat ze hier oppikken, kunnen ze ook thuis toepassen. Dat is belangrijk, want zo kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen.”

Contact

Maartenshof is gevestigd aan Schaaksport 100/102 in Groningen en is onderdeel van Zorggroep Groningen. Voor vragen kunt u bellen met het Informatiepunt via telefoonnummer (050) 549 5715 of kijk op www.zorggroepgroningen.nl. Wilt u een ‘Begeleiding in Groep’ aanvragen? Dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of het Wmo loket.

Zelfstandig en zorgeloos wonen bij Dignis

U wordt een dagje ouder en merkt dat de alledaagse dingen niet meer zo gemakkelijk gaan. Of u komt niet vaak meer buitenshuis, waardoor de sociale contacten minder worden. Toch wilt u graag zelfstandig blijven wonen. Met wat extra ondersteuning kan dat ook. Wonen in een van de woonservicecentra van Dignis is dan een goede oplossing.

Mevrouw Pietersen verhuisde onlangs naar een appartement in het woonservicecentrum Bernlef in Paddepoel. Ze vertelt dat haar leven hierdoor positief veranderd is. In haar oude huis was ze ongemerkt aan het vereenzamen, ondanks dat de familie regelmatig op bezoek kwam. De energie om dingen te ondernemen had ze steeds minder. Later bleek dat dit ook kwam door een teveel aan medicijnen. Na een val kwam ze in het ziekenhuis terecht en daarna in Bernlef. Ze zegt hierover: “Ik ben weer beter geworden. ’s Middags eet ik in het restaurant, hier beneden in het gebouw. Ik ben bezig met mijn hobby’s zoals kruiswoordpuzzels maken en lezen. Ik heb weer contact met andere mensen. Het is zo prettig dat ik hier woon bij mensen die net als ik wat zorg nodig hebben. En het is een veilig gevoel, dat het zorgteam dichtbij zit. Als ik alarmeer, zijn ze er snel.”

In een woonservicecentrum van Dignis huurt u een appartement. U krijgt de zorg en ondersteuning die zijn afgestemd op uw persoonlijke situatie. Als er meer zorg nodig is, regelen wij dat snel. Zo houdt u alle tijd over voor de dingen die u de moeite waard vindt.

Contact

Kijk voor meer informatie over verzorgd zelfstandig wonen en over de andere mogelijkheden bij Dignis op de website www.dignis.nl of neem contact op met onze medewerkers, telefoon 050 522 33 22, e-mail [email protected]

_BT Clear