Team
Aanmelding
en Advies
Elker

Als specialist in jeugd- en opvoedhulp helpt Elker kinderen, jongeren en gezinnen in de provincie Groningen. In 2015 is geïnvesteerd in vernieuwing van onze zorg, in aansluiting op de transitie en maatschappelijke ontwikkelingen in de jeugdhulp. Door creatief om te gaan met uitdagingen die de veranderingen met zich meebrengen ontstaan er mooie kansen en ideeën. Ons uitgangspunt hierbij is om onze expertise dichter en sneller bij de cliënt te brengen en te verbinden met het lokale veld. We doen dit steeds vanuit onze missie: kinderen en jongeren met een kwetsbare achtergrond weer optimaal mee laten doen in de samenleving.

Team Aanmelding en Advies

Zodoende is het Team Aanmelding en Advies opgericht waar vragen beantwoord worden van bijvoorbeeld ouders, cliënten, verwijzers en ketenpartners. Daarnaast zorgt het team voor een snelle en goede toegang tot de hulp van Elker. Het team bestaat uit ervaren medewerkers die ondersteund worden door gedragswetenschappers. Er wordt nauw samengewerkt met de basisteams en andere betrokken partijen om de hulp voor de cliënt efficiënt en dichtbij de eigen omgeving van de cliënt in te zetten.

Team Aanmelding en Advies is op werkdagen bereikbaar van 8.30-17.00 uur via het telefoonnummer 050-5239494, via de mail: [email protected]l. Ook is het team op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 11 uur bereikbaar via de chat. Kijk voor meer informatie op www.elker.nl.

Het Servicepunt JH+ Verbeterd Verder

De transitie heeft ook voor de bestuurlijke partner Het Poortje Jeugdinrichtingen voor veranderingen gezorgd. Met ketenpartners uit Groningen, Friesland en Drenthe is er een Servicepunt opgericht voor iedereen die mogelijkerwijs met JeugdhulpPlus in aanraking komt. Het doel is te zorgen voor een keerpunt in het ontwikkelingspad van de jongere die vastloopt in het gezin, de schoolgang en de hulpverlening.
Kijk voor informatie op www.hetpoortje.nu.

Actief in de wijk

Veel Groningers kennen WerkPro via bijvoorbeeld Eeterie De Globe, GoudGoed kringloop of de rode lopers in de binnenstad. Wat niet iedereen weet is dat WerkPro via die activiteiten zinvolle dagbesteding en werk biedt aan mensen met diverse achtergronden.

Roelof van der Broek is Loketmedewerker, voor mensen die werk of dagbesteding zoeken de eerste ontmoeting met WerkPro. “Ik spreek mensen en ga met hen op zoek naar een passende werkplek”, zo omschrijft Roelof zijn werk. “Laatst sprak ik een ICT’er met 20 jaar ervaring. Hij zegt ‘Ik wil iets doen.’ Nu werkt hij bij ons computerproject en is dolblij!”

“Jouw werk doet ertoe”

WerkPro biedt veel soorten werk. Roelof: “We zeggen bijna nooit nee. Er is altijd plek voor je. Bijvoorbeeld kwam er laatst iemand bij ons die na een moeilijke periode weer aan de slag wil. Hij werkt nu bij het Simplon Jongerenhotel, waar hij de was doet en kamers schoonmaakt.”

“Jouw werk doet ertoe”, zegt Roelof. “Op het project ben je een collega. Je inzet wordt gewaardeerd door collega’s én klanten. Bij de Eeterie is dat de gast die komt eten, bij de kringloop de klant die blij is met een goede broek voor weinig geld.” De aanpak van WerkPro werkt, stelt Roelof vast: “Onze deelnemers zijn erg tevreden. Werk geeft gevoel van eigenwaarde. Mensen groeien door hun werk.”

Wie actief wil zijn in eigen wijk kan in 4 Groninger wijken terecht bij Wij(k)werken, een samenwerking van WerkPro met Novo, Iederz en Lentis. Alle wijkbewoners die zich willen inzetten als vrijwilliger, die een participatiebaan zoeken of dagbesteding, kunnen hier aan de slag om samen de wijk schoner en veiliger, socialer en vitaler te maken. Vorig jaar vonden meer dan 15 mensen na die werkervaring bij Wij(k)werken een reguliere baan.

Meer weten?
Bel of mail met WerkPro: [email protected], 050 – 317 52 00, www.werkpro.nl
Kijk ook eens op Facebook/Wijkwerken

_BT Clear