De vertrouwenspersoon jeugdhulp

_BT Clear

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon geeft informatie, advies en ondersteuning aan iedereen met vragen of klachten over de gemeentelijke jeugdhulp in de provincie Groningen.
De vertrouwenspersoon is in dienst van Zorgbelang Groningen, de provinciale belangen-organisatie voor gebruikers van zorg en welzijn.

Voor wie is de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is er voor iedereen die met jeugdhulp te maken heeft;
voor ouders, pleegouders, stiefouders, grootouders, kinderen en jongeren.

Wanneer kunt u de vertrouwenspersoon inschakelen?

Als u vragen of klachten heeft over de jeugdhulp, dan kunt u de vertrouwenspersoon
inschakelen.

Hoe werkt de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van de instellingen van jeugdhulp. De vertrouwenspersoon ondersteunt en begeleidt de cliënt, maar neemt geen verantwoordelijkheid over. De cliënt houdt zelf de regie. De dienstverlening van de vertrouwenspersoon is kosteloos.

Wat kunnen wij voor u doen?

  • Wij luisteren naar u,
  • Wij geven antwoord op uw vragen,
  • Wij leggen uit hoe de jeugdhulp werkt,
  • Wij zoeken samen met u naar een oplossing voor uw problemen met de jeugdhulp,
  • Wij kunnen met u meegaan naar gesprekken die hierover gaan,
  • Wij vertellen u waar u recht op hebt,
  • Wij kunnen u helpen bij het schrijven van een klachtbrief en met u meegaan naar een zitting van de klachtencommissie.

Kijk voor meer informatie en contactgegevens op www.zorgbelang-groningen.nl/vertrouwenspersonen_jeugdhulp

_BT Clear

Discriminatie Meldpunt Groningen

_BT Clear

Wie zijn wij?

Het Discriminatie Meldpunt Groningen is een onafhankelijke organisatie. Het Meldpunt richt zich signaleren, voorkomen en bestrijden van discriminatie in zowel de stad als de provincie Groningen.

Wat doen wij?

Alle inwoners van Groningen kunnen bij het Discriminatie Meldpunt terecht voor individuele klachten, informatie en advies over discriminatie. Het meldpunt helpt en ondersteunt Groningers die zich ongelijk behandeld voelen op grond van hun afkomst, geslacht, leeftijd, geaardheid, godsdienst, handicap, chronische ziekte, nationaliteit, of op welke grond dan ook.

We behandelen niet alleen klachten! Het meldpunt verzorgt namelijk ook voorlichtingen, workshops en onderwijsactiviteiten. We doen dit o.a. op basisscholen, middelbare scholen, MBO’s, HBO’s, buurthuizen en bij professionals. We hebben een breed scala aan dynamische en interactieve activiteiten.

Hoe kunt u ons vinden?

Heeft u een klacht over discriminatie of ongelijke behandeling? Of heeft u interesse in een voorlichting of workshop? Dan kunt u daarvan zeer eenvoudig melding maken via:
www.discriminatiemeldpunt.nl.
U kunt ons ook telefonisch en schriftelijk bereiken.
Onze contactgegevens zijn:

W: www.discriminatiemeldpunt.nl
T: 050 – 549 87 02
E: [email protected]
www.facebook.com/discriminatiemeldpunt

Postadres:
Postbus 16229701
BP GRONINGEN

Bezoekadres (alleen op afspraak):
Hanzeplein 120
9713 GW GRONINGEN

_BT Clear