Werken in
een WIJ-team

_BT Clear

In het Treslinghuis in de Oosterparkwijk zit het WIJ-team van deze wijk gevestigd. Diverse mensen met diverse vragen komen hier binnen voor hulp en ondersteuning. Het WIJ-team pakt dit op en helpt de mensen verder. Het team beschikt over een groep mensen van verschillende moederorganisaties met elk hun eigen specialismen. Mevrouw Kelder en Martine Groenewold vertellen over hun werk in het WIJ-team.

Verschillende expertises

Mevrouw Kelder werkt vanuit het MJD als opbouwwerker in het team. “Mijn specialisme ligt dus niet in de individuele hulpverlening maar in ben van de collectieve aanpak: ik kijk naar wat er in de wijk speelt, wat er leeft onder de bewoners. Zodra er signalen komen van meerdere bewoners, dan ga ik kijken hoe we dit samen, dus collectief, kunnen aanpakken. Martine Groenewold is werkzaam als generalist vanuit Promens Care: “Ik kan voor alles ingezet worden, maar ik neem ook een stukje specialisme mee, namelijk verstandelijke beperking en psychiatrie.”

“Als wijkbewoners leuke ideeën hebben voor de wijk kunnen ze zich ook melden”

Geen dag is hetzelfde

Een gemiddelde werkdag van een WIJ-teammedewerker begint vaak gewoon achter de computer. Gedurende de dag zijn er verschillende afspraken, zowel met collega’s voor overleg, als afspraken met buurtbewoners. Maar er komen ook regelmatig mensen binnenlopen. Martine: “We hebben hier in het Treslinghuis een frontoffice, dit was voorheen het Stip Groningen, daar kunnen mensen altijd binnenlopen.”

Buurtbewoners kunnen bij het Treslinghuis terecht met korte en minder complexe vragen. Hierbij kun je denken aan zaken als een voedselbankaanvraag, informatie over een kindpakket of vragen over regelingen en voorzieningen bij de gemeente. Als wijkbewoners leuke ideeën hebben voor de wijk kunnen ze zich ook melden.

Wanneer de vraag wat complexer wordt, dan komt het als algemene aanmelding naar ons team. Het kan ook gebeuren dat mensen acuut hulp nodig hebben. De WIJ-teammedewerkers die op dat moment bureaudienst hebben pakken dit dan meteen op. Dit maakt een werkdag gevarieerd; van te voren is soms niet te voorspellen hoe een dag eruit ziet. Mevrouw Kelder: “Er zijn ook buurtbewoners die al vaker contact hebben gehad met een van de WIJ-teammedewerkers, zij vragen dan vaak naar een specifiek contactpersoon. Ik geef altijd mijn mobiele nummer aan wijkbewoners, dus de mensen waar ik al eerder contact mee heb gehad, bellen mij altijd rechtstreeks.”

Uiteenlopende vragen

Mensen bellen of komen langs met uiteenlopende vragen. Dit kunnen vragen zijn over dingen die in de buurt spelen, maar dit kunnen ook persoonlijke dingen zijn. Bijvoorbeeld vragen over opvoeding, burenruzies, problemen in de relationele sfeer of Wmo-aanvragen.

“We krijgen wel eens de vraag of en hoe er een buurtfeest georganiseerd kan worden”, vertelt mevrouw Kelder. Martine: “En we komen ook bij mensen thuis die hier niet om gevraagd hebben. Dat kan zijn omdat we een melding hebben gekregen van buurtbewoners of van de woningcorporatie. Sommige mensen waarderen het heel erg dat je langs komt, maar er zitten ook mensen bij die hier niet op zitten te wachten. Het helpt vaak als je uitlegt waarom je komt en dat je er bent om op een gemoedelijke en informele manier iets op te lossen.”

Op advies van zorgverleners

Ook andere zorgverleners verwijzen naar het WIJ-team. Bijvoorbeeld de huisarts. Ook wordt het WIJ-team ingezet als intensieve zorg van iemand stopt. Als een wijkbewoner bijvoorbeeld langdurig professionele hulp heeft gehad, en in de opbouwfase zit, kan diegene worden aangemeld bij het WIJ-team. Zo is er altijd een contactpersoon waar diegene op terug kan vallen.

Leuke collega’s

Niet alleen het werk is variërend, maar het WIJ-team zelf is ook erg gevarieerd. Iedereen komt vanuit een andere moederorganisatie, met een andere achtergrond en verschillende expertises. “Dat vind ik zo leuk aan mijn collega’s, dat iedereen verschillend is. We weten elkaar wel te inspireren. We brainstormen samen en maken creatieve plannen. Als collega’s onder elkaar proberen we elkaar aan te vullen en zo de buurt te motiveren en te stimuleren om samen activiteiten op te zetten. Ook zetten we samen projecten op. Een voorbeeld hiervan is het project ‘Mental Core’, waar beweging en hulpverlening gecombineerd worden. Door met collega’s te sparren krijg ik ook weer een bredere kijk op dingen”, vertel mervouw Kelder enthousiast. Martine is het hier mee eens: “Dit maakt het ook een leuke manier van werken. Lukt het mij niet om een buurtbewoner te helpen omdat het vraagstuk buiten mijn expertise valt, dan vind ik het ook fijn om te weten dat er altijd iemand met de juiste kennis en ervaring aanwezig is om diegene verder te helpen.”

_BT Clear