Online hulpverlening in het Sociaal Domein

Jouw Omgeving en Reik zijn in 2011 hun samenwerking begonnen vanuit de wens om de cliënt zelf de regie over zijn hulp te geven. Niet meer zorgen voor de cliënt, maar met de cliënt én zijn netwerk! Want alleen door iedereen te betrekken krijg je het beste resultaat. Door e-Health en de nieuwe mogelijkheden van online werken kan dit beter dan ooit en is er de afgelopen jaren een ware transformatie tot stand gebracht.

In samenwerking met haar partners heeft Jouw Omgeving een platform ontwikkeld dat breed ingezet wordt in de hele jeugdketen op een manier die echt meerwaarde biedt in de praktijk. Maar, dan moet het wel eenvoudig zijn. En mooi. En vooral niet saai! Gelukkig is Jouw Omgeving met en voor cliënten gemaakt en is het visueel, interactief en zeer gebruiksvriendelijk.

De oplossingen van Jouw Omgeving worden momenteel ingezet door zorgaanbieders en zorgprofessionals in het brede Sociaal Domein, wijkteams, jeugdzorg, GGZ, LVB en gehandicaptenzorg . Daarnaast wordt het ingezet door meer dan 25.000 gebruikers. Hier geeft online werken de cliënten, hun netwerk en professionals van verschillende instellingen, de mogelijkheid om samen aan hun hulp en ondersteuning te werken op een tijd en plek die hén uitkomt. Het platform is volledig transparant en niet de professional, maar de cliënt heeft binnen het platform de regie. In samenwerking met het netwerk en met professionele ondersteuning op maat, werkt de cliënt aan zijn doelen en kan hier ook zelf over communiceren en op rapporteren. Zelfredzaamheid meten, stemming bijhouden of meer leren over een bepaald onderwerp, zijn slechts enkele voorbeelden van wat mogelijk is binnen Jouw Omgeving. Voor een hulpverlener is het eenvoudig om hulp op- en af te schalen en kan bijvoorbeeld ook vanuit een wijkteam laagdrempelig een ‘vinger aan de pols’ gehouden worden.

Zie www.jouwomgeving.nl voor meer informatie en gebruikerservaringen.

SKSG groot in de stad met wijkgerichte kindercentra

SKSG is sinds meer dan een eeuw dé organisatie voor kinderen in Groningen. Met onze kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouders bieden wij aan alle kinderen in de stad optimale ontwikkelingskansen en een mooie kindertijd. "

Excellente opvang voor de jongsten

Baby’s zijn bij ons welkom vanaf 8 weken. Wij weten hoe kwetsbaar zij zijn en dat liefdevolle aandacht van levensbelang is voor hun ontwikkeling. Onze pedagogisch medewerkers zijn daarom speciaal getraind in de omgang met baby’s.

Peuters kunnen en willen veel; zelf doen, ontdekken, klimmen en klauteren en praten. Wij weten dat de taal-, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling in deze leeftijd centraal staat. Het spel van de peuters legt de basis voor het latere leren op school. Daarom werken we met ontwikkelingsgerichte voor- en vroegschoolse educatie programma’s als Startblokken en Piramide en daarom is het spelmateriaal voor binnen en buiten met veel zorg gekozen.

Activiteiten en talentontwikkeling na schooltijd

Schoolkinderen komen bij SKSG volop aan hun trekken. Het gehele jaar biedt de buitenschoolse opvang activiteiten aan op het gebied van Natuur & Duurzaamheid, Kunst & Cultuur, Sport & Bewegen, Wetenschap & Techniek en Koken & Voeding. In de vakanties vinden er sport- en spelevenementen plaats of kunnen kinderen zich verdiepen in het maken van theater of muziek. Door samen te werken met het onderwijs creëren we voor de kinderen herkenbaarheid en een vertrouwde omgeving binnen en buiten de school.

SKSG is sinds 2015 convenantpartner van WIJ Groningen. De kinderwerkers van SKSG maken deel uit van het Jeugdteam die ervoor zorgt dat elk kind in de stad zijn talenten ontdekt en kan ontplooien. Onze kindercentra werken in de Vensterscholen samen met het onderwijs en WIJ Groningen. SKSG ziet elk kind als uniek en betekent ook graag iets extra’s voor kinderen, die dit nodig hebben. Hierbij leveren we maatwerk, altijd samen met de ouders als expert van hun kind. ‘Het mooiste wat je kunt worden, is jezelf’, daar doen we het voor, al bijna 115 jaar!

_BT Clear