Noorden heeft veel banen voor kwetsbaren

_BT Clear

Mensen met een arbeidsbeperking vinden bijna nergens in Nederland zo snel werk als in Groningen en Drenthe. Sinds vorig jaar zijn er in Groningen en het noorden van Drenthe bijna 1.400 banen gecreëerd, doelstelling was om eind dit jaar 935 banen te hebben.

Kabinet en werkgevers spraken twee jaar geleden meer banen te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking, de Baanafspraak. Mensen die niet in staat zijn zelfstandig het minimumloon te verdienen. In de arbeidsmarktregio Groningen (provincie Groningen, Assen, Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo) moeten er in 2025 ruim 5.000 banen bij zijn.

“We zitten landelijk gezien in de kopgroep”

‘We doen het’

Op weg daar naartoe zouden er eind dit jaar 935 banen moeten zijn. Dat aantal is nu al ruimschoots gehaald, constateert Roeland van der Schaaf tevreden. De Groninger wethouder is voorzitter van de arbeidsmarktregio. “We zitten landelijk gezien in de kopgroep.”

“Na de lunch gingen zes werkgevers weg met een cv tegen de borst gedrukt, zo van ‘die is van mij"

In het project is Nina Beswerda de zogeheten aanjager. Ze bezoekt werkgevers, bereidt werkzoekenden voor op hun gesprek en probeert beide met elkaar in contact te brengen. Beswerda heeft daarnaast een eigen bedrijf, waar ze al jaren mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft. “En zo zijn er meer ondernemers. Die hebben geen wet nodig om deze mensen in dienst te nemen.” Vaak merkt Beswerda aanvankelijk wat aversie bij ondernemers vanwege het verplichte karakter. “Maar als dat weg is, is dat weg. Dan hebben ondernemers een mentaliteit van ‘we doen het’.” Drie weken geleden bijvoorbeeld was er een kennismakingslunch. Op de culinaire vakschool schoven 12 werkzoekenden aan tafel met potentiële werkgevers. “Na de lunch gingen zes werkgevers weg met een cv tegen de borst gedrukt, zo van ‘die is van mij’. Onlangs had de zevende werkzoekenden uit die groep een baan.”

Angst voor verdringing

De werkzoekenden zijn afkomstig uit bijvoorbeeeld de Wajong, de sociale werkvoorziening of vallen onder de Participatiewet. Opvallend is dat in de Groningen en Drenthe overheden achterblijven als het gaat om banen creëren. De 1.400 banen zijn vooral gevonden bij het bedrijfsleven. “Er zijn instellingen die er wel degelijk goed mee bezig zijn, maar hier en daar moet een stap extra worden gezet”, erkent Van der Schaaf. Provincies, gemeenten, maar ook instellingen als DUO, RUG UMCG en scholen worden in juni uitgenodigd voor een conferentie. Van der Schaaf heeft een klein beetje begrip. “Veel scholen bijvoorbeeld hebben de conciërge weg moeten bezuinigen. Dan is het moeilijk nu via een andere weg weer een soort van conciërge aan te nemen. Aan de andere kant geldt dat voor bedrijven ook. Ook is er angst voor verdringing.”

En 2025?

Ondernemers moeten dan ook anders tegen hun bedrijf aankijken, meent Beswerda. “In Groningen is een bedrijf dat oude gebouwen restaureert. Daar werken drie bouwvakkers die het heerlijk vinden om dingen te maken, maar een broertje dood hebben aan slopen en dat sloopafval weg te werken. Via Baanafspraak is er nu iemand in dienst die daar juist heel veel plezier in heeft. De drie bouwvakkers zijn nu productiever dan ooit.” Over negen jaar moeten er 5.500 Baanafspraken zijn. Gaat dat lukken? Van der Schaaf en Beswerda zijn overtuigd: “Ja. Die banen komen er. We zullen er alles aan doen om te voorkomen dat het kabinet ons boetes oplegt, omdat we doelstellingen niet halen.”

Bron: Dagblad van het Noorden
Geschreven door: Richold Brandsma

_BT Clear