INFORMATIEKRANT ASSEN

_BT Clear

Van links naar rechts op de foto: Merijn Wierenga (buurtmaatschappelijk werker), Harry Heijes (buurtwerker), Erik Ordelman (meewerkend leidinggevende), Iris de Groote (buurtmaatschappelijk werker) en Marina Boerma (buurtwerker).
Foto uit 2019.

EVEN VOORSTELLEN:
HET VO-TEAM

Naast de 6 buurtteams in Assen is er nu een nieuw team actief binnen Vaart Welzijn: het VO-team. VO staat voor Voortgezet Onderwijs. Het VO-team biedt hulp en ondersteuning aan jongeren vanaf 12 jaar en bestaat uit buurtwerkers en jeugdmaatschappelijk werkers.

IN GESPREK MET LEERLINGEN

De buurtwerkers van het VO-team zijn preventief aanwezig op scholen, waaronder het Drenthe College, om in gesprek te gaan met leerlingen. Niet alleen als er problemen zijn, maar ook bijvoorbeeld om iets leuks te organiseren. Ook de jeugdmaatschappelijk werkers zijn met regelmaat op de scholen te vinden. Leerlingen kunnen bij de jeugdmaatschappelijk werkers terecht voor 1 op 1 gesprekken over uiteenlopende vragen. Denk aan thema’s zoals pesten, ruzie, somberheid, onzekerheid, seksualiteit of problemen in de thuissituatie. Leerlingen kunnen binnenlopen op het inloopspreekuur. Of worden doorverwezen vanuit de Zorg Advies Teams van de school. Ook kunnen leerlingen aangemeld worden door de ouders/verzorgers.

 

BEGELEIDING EN GROEPSLESSEN

We kijken samen met de leerling, ouders/verzorgers en de school wat nodig is om de vraag op te lossen. We kunnen kortdurende begeleiding geven om de leerling weer op weg te helpen of we verwijzen door naar een andere hulpverlener als dat nodig is. Ook verzorgen we groepslessen zoals in de Week Tegen Pesten de les Matties op het Dr. Nassau College locatie Penta en voorlichting over financiën en budgetteren op het Drenthe College.■

 

ZORG ADVIES TEAMS

De onderwerpen van de vragen of zorgen die ouders, kinderen of leerkrachten hebben, liggen soms buiten het expertisegebied van een school en vragen om aanvullende expertise. Daar bieden de Zorg Advies Teams (ZAT) uitkomst. Deze teams, die elke school in Assen heeft, bestaan uit: een intern begeleider van de betreffende school, een medewerker van Yorneo (of YOOP), een jeugdarts van de GGD, een jeugdverpleegkundige van de GGD en een jeugdmaatschappelijk werker van Vaart Welzijn.

 

MEER WETEN OVER HET VO-TEAM

Meer informatie over het VO-team vind je op www.vaartwelzijn.nl/vo-team.
Of volg het VO-team op Instagram @VO_TEAMS voor meer informatie, tips en weetjes.

STEL JOUW VRAAG AAN HET BUURTTEAM VAN VAART WELZIJN

Soms zit je met een vraag waar je zelf niet uit komt. Dan is het fijn om te weten dat het buurtteam van Vaart Welzijn voor jou klaar staat. Alle inwoners van Assen kunnen bij het buurtteam in hun wijk terecht met vragen of ideeën over wonen, welzijn, (mantel)zorg, gezonde leefstijl, opvoeden en opgroeien en actief meedoen in de samenleving. Onze ondersteuning is gratis.

MET WELKE VRAGEN KAN IK BIJ HET BUURTTEAM TERRECHT?

In iedere wijk in Assen is een buurtteam actief. Een buurtteam bestaat uit medewerkers met verschillende achtergronden en functies, die als één team samenwerken. Hierdoor kun je met verschillende vragen en initiatieven bij het team in jouw buurt terecht. In een kennismakingsgesprek inventariseert één van de medewerkers jouw vragen. Voorbeelden van vragen waarvoor je bij het buurtteam terecht kunt:

  • Ik wil graag meer bewegen. Hoe zorg ik dat sporten onderdeel wordt van mijn dagelijks leven?
  • Ik heb altijd aan het einde van mijn geld een stukje maand over. Kan ik ergens op besparen en hoe krijg ik mijn administratie (weer) op orde?
  • Hoe organiseer ik een buurtfeest? Waar moet ik beginnen?
  • Ik ben nieuw in de gemeente Assen. Waar kan ik andere buurtbewoners ontmoeten?
  • Ik heb moeite met het lezen en begrijpen van brieven en formulieren. Kan iemand mij helpen bij het beantwoorden en/of invullen?
  • Mijn kind wil constant gamen, hoe ga ik hiermee om en waar ligt de grens?

WERKWIJZE

De medewerker kijkt hoe we jou het beste kunnen helpen en geeft praktisch advies. Wat kun je zelf doen of kan iemand uit jouw omgeving helpen? Wat is er nodig en wie doet wat? Mocht het nodig zijn, dan kunnen de buurtteam medewerkers je kortdurend begeleiden om je (weer) op weg te helpen. Blijkt dat onze ondersteuning niet voldoende is? Dan verwijzen we je door naar een andere organisatie die jou verder kan helpen, zoals aanbieders van jeugdhulp en zorg, woningcorporaties, de politie of het Inwonersplein van de gemeente.

CONTACT

Onze buurtteams werken met contact op maat. Je kunt telefonisch of per mail een afspraak met ons maken op een moment dat het jou past. Of loop bij ons binnen voor het maken van een afspraak. Daarnaast houden wij wekelijks inloopspreekuur in de wijk. Het spreekuur is vrij te bezoeken. Hier hoef je dus geen afspraak voor te maken. Je kunt ook via de school van jouw kind(eren), de gemeente Assen of jouw huisarts met de buurtteams in contact komen.

Kijk voor de locaties en contactgegevens van onze buurtteams op
vaartwelzijn.nl/buurtteams
_BT Clear

_BT Clear