INFORMATIEKRANT ASSEN

_BT Clear

Van links naar rechts op de foto: wethouder Harmke Vlieg, Vaart Welzijn directeur Henny Luppes en wethouder Jan Broekema..

VOORWOORD

In de gemeente Assen hebben alle onderwerpen op het gebied van Zorg en Welzijn de aandacht van twee wethouders. Harmke Vlieg en Jan Broekema. Harmke Vlieg richt zich op de zorg en Jan Broekema houdt zich vooral bezig met welzijn. De verdeling staat een sterke samenwerking tussen de wethouders niet in de weg. Samen met Vaart Welzijn zet de gemeente zich in voor een sociaal en veerkrachtig Assen.

Jan Broekema: “Ons gezamenlijke toekomstbeeld van de gemeente Assen is een samenleving waarin de inwoners veilig en gezond op kunnen groeien, mee kunnen doen en zo zelfredzaam mogelijk zijn. In leefbare wijken, met hulp vanuit de omgeving als het nodig is en een goed bereikbare, laagdrempelige toegang tot zorg in de buurt. Met lichte zorg waar het kan en intensieve zorg waar het moet.” Harmke: “Het dagelijks leven van onze inwoners is de basis. We willen graag dat van daaruit alle hulp- en zorgvragen op een goede manier en dichtbij de mensen worden opgepakt. We willen er vroeg bij zijn zodat we preventief kunnen werken en zwaardere zorg kunnen blijven bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Assen moet een gemeente blijven waar iedereen in alle fases van zijn of haar leven mee moet kunnen doen. In Assen kunnen kinderen veilig en met plezier opgroeien en als je op leeftijd bent dan kun je hier door goede voorzieningen ook lang blijven wonen.

Buurtteams

De gemeente Assen werkt samen met Vaart Welzijn. De buurtteams van Vaart Welzijn spelen een belangrijke rol in de wijken. Bij een buurtteam kan elke inwoner terecht met vragen over bijvoorbeeld gezondheid, financiën of opvoeden en opgroeien. Maar ook met vragen over (het organiseren van) activiteiten in jouw wijk of het ontmoeten van buurtbewoners.

 

Coronavirus: Focussen op wat nog wel kan

Vanwege het coronavirus dat in maart 2020 in Nederland uitbrak heeft Vaart Welzijn helaas besloten om haar deuren te sluiten. Uiteraard om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Toch houdt dit de welzijnsorganisatie niet tegen om er voor de inwoners van Assen te blijven zijn. Henny: “Juist nu kunnen we allemaal wel een steuntje in de rug gebruiken.

We focussen ons daarom op wat nog wél kan, en niet op wat niet kan. Zo zorgen we er bijvoorbeeld samen met de vrijwilligers die in deze tijd nog actief kunnen en willen blijven voor dat noodzakelijke ritten en belangrijke klussen (zie pagina 9 over AutoMaatje en Klussendienst) doorgaan. Het is fijn dat we beide diensten – al is het misschien nu in mindere mate – toch kunnen blijven aanbieden.” Daarnaast bedenken de medewerkers creatieve oplossingen om het ontmoeten en verbinden in de wijken in stand te houden. Zo gingen buurtwerkers Merel en Mirjam op pad met de bakfiets met koffie, thee en kruidcake voor de bewoners van onder andere Baggelhuizen. Als alternatief voor het anders maandelijkse Eten met de Buurt (zie pagina 7). Wij vragen de inwoners van Assen dan ook om, juist tijdens deze coronatijd, vooral contact op te blijven nemen met vragen, zorgen, ideeën of initiatieven! Dit kan telefonisch, per mail of via social media. Je mag ook gewoon een briefje met jouw contactgegevens in de brievenbus doen. ■

 
_BT Clear

Colofon


I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00


I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Assen en Vaart Welzijn

Tekst- en beeldredactie
Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Concept en vormgeving
ETT Media en Skitter

November 2020

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear

_BT Clear