INFORMATIEKRANT ASSEN

Cliëntenraad: actief meedenken over de dienstverlening van Vaart Welzijn

_BT Clear

Vaart Welzijn heeft een cliëntenraad die optreedt als belangenbehartiger van alle mensen die gebruik (willen) maken van het hulp- en dienstenaanbod van Vaart Welzijn. De cliëntenraad is een platform voor het bespreken van signalen van cliënten over de kwaliteit van de dienstverlening. Zij vergadert circa zesmaal per jaar. Ook adviseert zij het management over elk onderwerp of voorgenomen besluit dat van belang is voor de cliënten: gevraagd en ongevraagd. De cliëntenraad is er echter niet voor individuele klachten.

Hoe komt de cliëntenraad aan informatie?

Om informatie in te winnen heeft de cliëntenraad gesprekken met de medewerkers en directie van Vaart Welzijn. Ook probeert zij informatie van klanten te verkrijgen door het lezen van klanttevredenheidsonderzoeken. Zo vormt zij zich een beeld van de dienstverlening en hoe klanten die ervaren.

De cliëntenraad is op zoek naar JOU!

informatie vind je op www.vaartwelzijn.nl/over-ons/clientenraad. Of neem contact op met Gilles Toxopeus, voorzitter van de cliëntenraad via [email protected].

_BT Clear

JOUW stem laten horen

_BT Clear

Heb je een vraag aan de gemeente? Vind je dat er iets anders kan? Wil je jouw mening delen met de gemeente Assen? Dat kan en dat kan op verschillende manieren. Je kunt natuurlijk altijd rechtstreeks met de gemeente bellen of mailen. Maar de gemeente Assen heeft ook twee raden die namens jou, jouw stem kunnen laten horen; de participatieraad en de Raad voor Cliëntenparticipatie.

Participatieraad Assen

De Participatieraad spreekt de gemeente aan op haar verantwoordelijkheid op het gebied van het gehele sociale domein van zorg, welzijn, werk en inkomen. Als het sociale beleid dat de gemeente maakt beter kan, dan geven ze hierover gevraagd en ongevraagd advies.

Raad voor Cliëntenparticipatie Assen (RCPA)

De Raad voor Cliëntenpaticipatie Assen geeft de gemeente ook gevraagd en ongevraagd advies met als doel het sociale beleid én de dienstverlening te verbeteren. Dit doen ze vanuit het gezichtspunt van de cliënt. Waar de Participatieraad zich richt op alle inwoners richt de cliëntenraad zich met name op de meest kwetsbare inwoners.

Geef jouw mening

Voor beide raden is het belangrijk om jouw mening en ervaringen te horen. Beide raden hebben jou nodig en je wordt dus ook van harte uitgenodigd om contact op te nemen als je vragen of opmerkingen hebt over werk, inkomen, zorg en welzijn.

Wil je contact met de RCPA, dan kun je mailen naar [email protected]. Meer informatie vind je ook op de website www.rcp-assen.nl.

Wil je contact met de Participatieraad, dan kun je mailen naar [email protected]. Meer informatie vind je ook op de website www.assen.nl/participatieraad.

De participatieraad Assen heeft ook een facebook pagina @participatieraad.assen

_BT Clear

Taalhuis Assen

Het Taalhuis Assen is een plek voor iedereen die (beter) wil leren lezen, schrijven of de Nederlandse taal goed wil leren spreken. Het Taalhuis biedt ook hulp bij digitaal vaardig(er) worden. Goed lezen en schrijven zorgt er namelijk voor dat je mee kunt doen in Assen. Dat geven ook de ervaringsdeskundigen aan die met de gemeente Assen hebben meegepraat over beter leren lezen en schrijven.

_BT Clear

Waar vind je het Taalhuis?

Het Taalhuis vind je in De Nieuwe Kolk aan de Weiersstraat 1. Op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur heeft de taalhuiscoördinator spreekuur. Je bent dan van harte welkom!

Hoe helpt het Taalhuis jou?

In een kennismakingsgesprek brengt de coördinator samen met jou in kaart waar je behoefte aan hebt. Beter lezen, schrijven of Nederlands leren spreken? Of weten hoe je een bericht verstuurt via WhatsApp of kunt mailen? Het kan allemaal! De coördinator gaat daarna op zoek naar een taalcoach die jou verder helpt. 

“Niet alleen lezen en schrijven, maar ook hoe je met geld kunt omgaan en dat je niet op al die mooie aanbiedingen moet ingaan. Toen mijn partner wegviel, had ik binnen de kortste keren een grote schuld.“ (Ervaringsdeskundige)

Getrainde vrijwilligers

De taalcoach is een vrijwilliger die jou helpt bij het beter leren begrijpen en spreken van de Nederlandse taal of bij het verbeteren van jouw digitale vaardigheden. De coaches krijgen een training van zes bijeenkomsten van 2,5 uur om deelnemers nog beter te kunnen ondersteunen. Welk lesmateriaal is beschikbaar en welke manier is het beste om de deelnemer te begeleiden? De taalhuiscoördinator ondersteunt de taalcoaches.

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd en wil je graag meer informatie? Of wil jij je inzetten als taalcoach? Mail dan naar [email protected].

_BT Clear

_BT Clear