INFORMATIEKRANT ASSEN

Deze pagina's zijn een bijdrage van bedrijven en organisaties uit Assen e.o.

_BT Clear

IS NICO'S BAAN OOK WAT VOOR JOU? NICO WERKT ALS BEGELEIDER

Nico werkt als begeleider bij Vanboeijen. Hij werkt met bewoners en cliënten met een intensieve zorg- en ondersteuningsvraag. Wat dat inhoudt, dat kun je lezen in zijn ervaringsverhaal:

Ik begeleid mensen met een complexe zorgvraag. Ik maak de wereld om hun heen (be)grijpbaar, voorspelbaar en veilig. Je moet stevig in je schoenen staan, want het is vaak best confronterend. Wat je bewust of onbewust uitstraalt naar de cliënt kun je direct terug verwachten. Alsof je in een spiegel kijkt. Bij iedere bewoner opnieuw. Zo woont er een cliënt die van te veel drukte en prikkels in een psychose kan raken maar ook van ‘onderprikkeling’ last heeft. Ik moet er dus voor zorgen dat ik niet te veel drukte met me meeneem als ik bij hem ben. Het is steeds de balans opzoeken en vasthouden, dat is maatwerk.”

SAMEN MUZIEK MAKEN SCHEPT EEN BIJZONDERE BAND

Het werk is mentaal en fysiek best pittig. Maar er zijn veel prachtige momenten die het werk heerlijk maken. "Ik maak bijvoorbeeld muziek met cliënten die daar baat bij hebben. Voor de een brengt het ontspanning. Een ander leert samenwerken. Het delen van deze passie heeft ervoor gezorgd dat ik met sommige cliënten mooie gesprekken voer. Er ontstaat meer vertrouwen en diepgang onderling en je komt dichter bij elkaar.”

DE SCHOUDERS ERONDER MET HET TEAM

"In dit werk ben je afhankelijk van je collega’s. Dus is het belangrijk dat je je thuis voelt bij elkaar. Mijn collega’s en ik gaan een uitdaging niet uit de weg. Zo kwam er een poosje geleden een cliënt op de crisisopvang die niet makkelijk permanent te plaatsen was. We bespraken met elkaar wat we deze cliënt konden bieden om het normale leven te ervaren. Niet makkelijk door het complexe gedrag van de cliënt. We bleven met elkaar praten en creëerden een dagritme en zinvolle daginvulling voor deze cliënt. Samen leren, met vallen en opstaan. Om daarna te kunnen zien dat we vooruitgang boekten in zowel de samenwerking als in de zorg en ondersteuning voor de cliënten. Verschil maken, dat is waar we het voor doen.”

MEER INFORMATIE

Ga hiervoor naar vanboeijen.nl.

PESTEN STOPPEN?

EERST LUISTEREN, DAN HANDELEN

Van een lek gestoken fietsband tot dreigementen via Whatsapp. Pesten komt voor in alle vormen en maten. Slachtoffers hebben het gevoel er alleen voor te staan, maar ook ouders en verzorgers denken machteloos te zijn. Belangrijk is om goed te blijven luisteren.

VAKER ZIEK

Uit schaamte zullen slachtoffers niet snel toegeven dat ze het mikpunt zijn van pesterijen. Anti-pestorganisaties en gezinscentra raden daarom aan, wanneer u vermoedt dat uw kind wordt gepest, om in de gaten te houden of uw kind zich anders gedraagt. Uw zoon voelt zich bijvoorbeeld vaker ziek dan normaal en wil het liefst thuisblijven. Dat de vriendinnetjes van uw dochter niet meer langskomen kan ook een signaal zijn. Meestal merkt u hiervan het meeste na het weekend, want dan is doorgaans de weerstand om naar school te gaan het grootst. Met uw kind in gesprek gaan is de volgende stap die u kunt nemen. Tijdens dit gesprek is het belangrijk om uw eigen mening voor u te houden en vooral naar uw kind te luisteren en proberen zijn of haar gevoelens te begrijpen

BLIJF COMMUNICEREN

De meeste ouders zullen instinctief actie willen ondernemen door meteen de schoolleiding te informeren of de pester(s) te confronteren, maar dit kan averechts werken. Slachtoffers kunnen zich hierdoor opgelaten voelen en zelfs heftiger pestgedrag uitlokken. Het beste is met uw kind oplossingen te bespreken, vóórdat u de gang naar school of hulporganisaties maakt. Een gesprek op school is meestal het begin in de aanpak van het pesten. Bij andere oplossingen kunt u denken aan een weerbaarheidstraining of afleiding in de vorm van sport of een hobby.

Een andere reden kan de invloed zijn van sociale media. Jongeren kunnen zich namelijk alleen voelen door foto’s op bijvoorbeeld Facebook of Instagram die de indruk wekken dat je als adolescent een druk bestaan moet hebben om erbij te horen.

LATER LAAG ZELFBEELD

Waar om een plagerijtje misschien nog te lachen valt, is er aan pesten niets grappigs. Kinderen die vaak worden gepest voelen zich eenzaam en zijn bang om naar school te gaan. Als volwassene kunnen zij nog steeds met sociale en emotionele problemen worstelen; onderzoek toont aan dat mensen die herhaaldelijk zijn gepest in hun jeugd op latere leeftijd een lager zelfbeeld hebben dan leeftijdsgenoten die niet zijn gepest. Daarnaast lopen zij meer risico op depressies en hebben ze meer moeite om andere mensen te vertrouwen.

HULP ZOEKEN

Bij de aanpak van pesten staan slachtoffers, ouders en verzorgers niet alleen. In uw omgeving zijn er organisaties die kunnen adviseren en begeleiden. De meeste scholen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben een pestprotocol waarin een vertrouwenspersoon is opgenomen die kan helpen. Ook kunt u terecht bij de buurtteams van Vaart Welzijn. Daarnaast kunnen wijkorganisaties binnen uw gemeente u doorverwijzen naar de juiste hulpverleners. Wilt u zich liever eerst online informeren? Op websites als www.opvoeden.nl en www.stoppesten.nu vindt u meer informatie over het signaleren en oplossen van pesten.■

_BT Clear

_BT Clear