INFORMATIEKRANT ASSEN

Deze pagina's zijn een bijdrage van bedrijven en organisaties uit Assen e.o.

_BT Clear

Ontwerpend leren in de Makerspace

_BT Clear

Medio november opent kindcentrum Het Krijt (onderdeel van CKC Drenthe) aan de Schoolstraat een ‘Makerspace’. Een innovatieve maakruimte met uitdagende leermaterialen, die als doel heeft om zowel leerlingen als leraren enthousiast te maken voor wetenschap en technologie. De samenwerking met leverancier Heutink is een primeur voor de regio.

STEAM

De ‘Makerspace’ maakt deel uit van STEAM, wat staat voor: Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics. Een internationale manier van lesgeven waarbij de ontwikkeling van wetenschappelijk denken en werken wordt gestimuleerd. Hoe dit in de praktijk werkt, legt projectleider Annelies Kolthof uit: “Leerlingen starten vanuit een realistisch probleem, vergaren informatie en proberen dan samen oplossingen te bedenken en deze te ontwerpen. Denk aan een oplossing voor de plasticsoep. Er worden schetsen gemaakt, prototypes in elkaar gezet én gepresenteerd. Dit met aanwezige materialen zoals hout, karton en ducttape, maar ook robots, LEGO, 3D-printers en een ‘green wall’. Leerlingen passen vaardigheden toe die ze bij andere vakken leren, zoals rekenen, meten en taalvaardigheid, én leren nieuwe technische vaardigheden en een oplossingsgerichte houding.”

Visie

Directeur Tineke Dolfing is net als Annelies enthousiast over het project: “Als onderwijsinstelling vinden we het belangrijk dat kinderen opgroeien tot nieuwsgierige en kritische burgers.

De STEAM leermethode past uitstekend bij deze visie.” Het is de bedoeling dat alle scholen en BSO’s van stichting Christelijke Kindcentra Drenthe (CKC), waaronder ook Het Krijt valt, regelmatig aan de slag zullen gaan in de ‘Makerspace’. “Er is voor kindcentrum Het Krijt gekozen, vanwege het moderne gebouw en de centrale ligging. Andere kindcentra kunnen hier relatief makkelijk naar toe komen”, licht Tineke toe.

Inspireren

De leraren en pedagogisch medewerkers van CKC Drenthe worden door middel van scholing voorbereid op het begeleiden van het leerproces in de ‘Makerspace’. “Daarnaast is het de bedoeling dat ze door de ‘Makerspace’ geïnspireerd raken en ideeën opdoen die ze meenemen naar hun eigen klas”, zegt Tineke. Annelies vult haar aan: “Leraren en leerlingen leren op die manier ook van elkaar. Het mooie aan STEAM is verder dat het voor leerlingen van alle niveaus is. Elk kind krijgt zo de kans om echt uit te blinken. We tellen af naar de opening en hopen gaandeweg ook als kenniscentrum voor andere kindcentra te kunnen fungeren.”

Meer informatie?

Meer weten over andere kindcentra van CKC Drenthe of over de Makerspace? Ga dan naar www.ckcdrenthe.nl of kijk op www.instagram.com/steam_makerspace_assen

_BT Clear

_BT Clear