_BT Clear

Woonzorg Flevoland wil er met een compleet zorgpakket voor alle ouderen zijn

_BT Clear

Woonzorg Flevoland biedt een compleet zorgpakket aan, van huishoudelijke ondersteuning tot aan verpleeghuisopnames. Voor ouderen in Lelystad die tegenwoordig langer zelfstandig wonen heeft de zorgaanbieder een passend antwoord. John Bos ziet toekomst in een vorm van beschut wonen.

Woonzorg Flevoland heeft altijd heel bewust gekozen voor een totaalpakket aan zorg, legt John Bos, Raad van Bestuur, uit. “Je zou het goede ketenzorg kunnen noemen. Als iemand wat ouder wordt en het niet meer zelfstandig of met hulp van familie redt, dan begint het vaak met huishoudelijke hulp. Ons idee is dat je zo veel mogelijk bij dezelfde organisatie je hulp en zorg moet kunnen krijgen.” “We proberen de veiligheid van mensen en hun kwaliteit van leven zo lang mogelijk te garanderen. Dat is voor ons een vertrouwd concept”, zegt Bos. Hij denkt hierbij aan de korte lijntjes doordat hulpverleners elkaar kennen. Als bijvoorbeeld iemand van de huishoudelijke ondersteuning zich zorgen maakt, dan kan hij dat afstemmen met de wijkverpleegkundige. “Het is een voordeel dat we die verschillende specialisaties dan in eigen huis hebben. Zo kunnen we zorg heel snel aanpassen.” Voor de klanten zelf heeft het ook voordelen, denkt Bos. “Bedenk goed, mensen hebben er niet voor gekozen om zorgafhankelijk te zijn. Soms willen ze het niet erkennen. Het is dan makkelijk als een vertrouwd iemand je daarbij op weg kan helpen. Ouderen hoor je dan zeggen ‘mijn hulp kent diegene al’.” Dat ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen, kent volgens Bos ook nadelige gevolgen. “We zijn daar in de politiek en in de maatschappij volgens mij in doorgeschoten. Er is een groep die langer zelfstandig wil wonen, maar er is ook een grote groep die dat niet wil. We merken dat veel ouderen die langer thuis wonen eenzaam zijn. We komen echt schrijnende gevallen tegen. Daarnaast voelen veel ouderen zich onveilig en angstig.”
De veranderde wet- en regelgeving heeft geleid tot krappere indicaties. Dat is voor zowel de cliënten als de zorgmedewerkers soms best lastig.

“Als iemand bedlegerig is, dan wil je soms meer dan alleen ‘goedemorgen’. Dan wil je ook een kopje koffie met diegene drinken.” Bos heeft vertrouwen dat zijn mensen de juiste inschatting kunnen maken. “Onze professionals gaan hier zo creatief mogelijk mee om. Niet het protocol of het lijstje moet leidend zijn. Hun eigen inzicht is van belang. Zij vragen zich af, waarom doe ik dit nu voor deze persoon. Zo kun je ook een warme betrokken sfeer creëren. Dat zien we ook terug in onze klantwaarderingscijfers.”

Beschut wonen

Bos ziet toekomst in een vorm van beschut wonen. Hij denkt aan een concentratie seniorenappartementen of aanleunwoningen waar ouderen in de directe nabijheid andere zorg en diensten kunnen afnemen, zoals bijvoorbeeld de maaltijdenvoorziening of de ergotherapeut. We werken er hard aan om dat te creëren, omdat die behoefte er is. Zo kunnen ouderen zelfstandig wonen waar het nog kan, maar niet ten koste van alles.” Voor de verpleeghuizen heeft Woonzorg Flevoland momenteel een wachtlijst van zo’n honderd mensen. “Dat vind ik een heel vervelende situatie, zeker omdat van die honderd mensen er veertig het water al een tijdje aan de lippen hebben staan. Dan laten we mensen in onze keten kijken wat ze met bijvoorbeeld de specialist ouderengeneeskunde en de thuiszorg nog allemaal kunnen doen.” Daarnaast biedt Woonzorg ook het Volledig Pakket Thuis aan, waarin klanten de verzorging van het verpleeghuis thuis ontvangen. Desondanks denkt Bos dat we in de toekomst nieuwe voorzieningen moeten gaan creëren. Tegenover de landelijke en regionale politiek spreekt Bos zich hierover uit. “Het is hartstikke mooi als ze zeggen dat verpleeghuizen er 100 of 200 miljoen euro bij krijgen. Maar als je de thuiszorg links laat liggen dan zijn we alleen aan de achterkant bezig met doekjes voor het bloeden.”

_BT Clear

_BT Clear
_BT Clear