Informatie en aanvragen

Als u in aanmerking wilt komen voor een van de verschillende leningen, vraagt u bij de gemeente om een aanvraagformulier. Als u voldoet aan de in de verordening vastgelegde voorwaarden, zal het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn), die de leningen beheert een financiële toets uitvoeren. Hierna weet u of u in aanmerking komt en krijgt u daar bericht over.

Wie meer wil weten over de leningen en de specifieke Lelystadse verordeningen kan terecht op de website van de gemeente Lelystad en op de site van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) . U kunt ook een persoonlijk gesprek aanvragen: mail naar [email protected] of bel 14 0320.

Leningen ‘op maat’ helpen woonwensen te verwezenlijken

_BT Clear

Als nieuwkomer op de woningmarkt een huis kopen dat op het eerste gezicht onbetaalbaar lijkt…; uw huis duurzamer maken door energiebesparende maatregelen…; ouder worden en zorgen dat u kunt blijven wonen in uw eigen woning…; of toch verhuizen naar die andere woning ondanks dat uw huis ‘onder water’ staat. Voor wie het realiseren van dit soort woonwensen financieel onhaalbaar lijkt, kan via de gemeente een lening ‘op maat’ aangaan.

Starterslening

Een huis kopen dat onbetaalbaar lijkt, lukt soms tóch dankzij de Starterslening. De naam zegt het al: de Starterslening is bedoeld voor een eerste koophuis. Met zo’n lening overbrugt u het verschil tussen de prijs van het huis dat u wilt kopen (inclusief bijkomende kosten) en het bedrag dat u maximaal kunt lenen. De Starterslening is dus altijd een aanvulling op uw normale hypotheek.

De gemeenteraad heeft de voorwaarden waaronder een starterslening kan worden verstrekt, vastgelegd in een Verordening Starterslening. De maximale koopsom waarvoor een lening voor de eerste aankoop van een eigen huis wordt verstrekt, is vastgesteld op € 180.000,- . De regeling geldt alleen voor bestaande woningen, dus niet voor nieuwbouw. Voor tot woningen omgebouwde kantoorpanden (zogenoemde ‘transformatiepanden’) kan weer wel een starterslening worden aangevraagd.

De starterslening is in Lelystad een succesvol beleidsinstrument. Het bevordert de doorstroming op de woningmarkt. Met de lening worden mensen geholpen voor wie een koopwoning anders onbereikbaar is.

‘Revolverende fondsen’

De in de loop der tijd terug te ontvangen aflossingen met bijbehorende rente blijven per starters-, restschuld-, blijvers- of duurzaamheidslening beschikbaar in een zogenoemd ‘revolverend’ fonds. Met de terugbetalingen kunnen dan weer nieuwe leningen worden verstrekt. Zo kost het verstrekken van de diverse leningen de gemeente geen extra geld, maar draagt het wel bij aan versterking van de Lelystadse woningmarkt.

Restschuldlening

De gemeente biedt huishoudens die een nieuw huis willen kopen maar dat niet kunnen omdat hun huidige woning ‘onder water staat’ een mogelijke oplossing. Via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) verstrekt de gemeente de zogenoemde Restschuldlening. Tegen gunstige voorwaarden wordt dan een lening verstrekt, waarmee een bij woningverkoop ontstane restschuld kan worden gefinancierd. Op die manier wordt de doorstroom op de Lelystadse woningmarkt bevorderd.

Restschuld ontstaat als de verkoop van een woning minder oplevert dan waarvoor een hypotheek is aangegaan. Dit zijn woningen die zogenoemd ‘onder water’ staan. Huiseigenaren met een dergelijke (potentiële) restschuld, zijn minder snel geneigd te verhuizen en vertragen daarmee de doorstroom op de woningmarkt. Problemen met restschulden zijn vooral ontstaan ten tijde van de crisis op de woningmarkt. Tot nu is in Lelystad nog geen gebruik gemaakt van de regeling: in de praktijk blijkt het lastig om aan alle voorwaarden te voldoen en kiezen mensen voor andere oplossingen. De regeling bestaat nog tot 31 december 2017. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de gemeentelijke website.

Meer met minder

Op de website van www.meermetminder.nl kunt u ontdekken welke energiebesparende maatregelen het meeste rendement opleveren en welke investeringen hiervoor nodig zijn. Voor een tegemoetkoming in de kosten vindt u op deze website informatie over de geldende financieringen en subsidies die u kunt aanvragen voor uw woning. Arbeidskosten voor het aanbrengen van isolatie vallen permanent onder het verlaagde btw-tarief van 6%. Voorwaarde is dat de woning ouder is dan 2 jaar. In aanmerking komen: isolatie van vloeren, muren en daken met bijvoorbeeld glaswol, steenwol of piepschuim en het aanbrengen van isolatieglas.

Duurzaamheidslening

Energiebesparende maatregelen zorgen voor lagere woonlasten door een lager energieverbruik en voor een hoger comfort en een beter binnenklimaat. Wilt u in uw woning energiebesparende maatregelen treffen zoals isolatie of duurzaam opwekken van energie, dan bestaat de mogelijkheid een lening aan te vragen bij het Nationaal Energiebespaarfonds. Er bestaat ook nog beperkt de mogelijkheid een beroep te doen op de gemeentelijke duurzaamheidslening. Het kredietplafond van deze leningsmogelijkheid is echter inmiddels bereikt. Het fonds wordt gevuld met betaalde rente en aflossingen van eerdere leningen. Naar verwachting kan binnenkort weer één nieuwe lening per maand worden verstrekt. Kijk voor de voorwaarden op: www.lelystad.nl/duurzaamheidslening

Wilt u direct een lening aanvragen, dan is het Nationaal Energiebespaarfonds een goed alternatief. Deze lening kunt u zelf aanvragen. De gemeente Lelystad geeft u graag meer informatie per mail, telefonisch of in een gesprek. U kunt hiervoor contact opnemen met het Team Particuliere Woningverbetering & Duurzaamheid, via telefoonnummer 14 0320 of [email protected]. Op dit moment worden de mogelijkheden van een nieuw energiefonds in Lelystad onderzocht.

Blijverslening

Lelystad stimuleert met het aanbieden van een ‘Blijverslening’ ouderen om hun woning levensloopbestendig te maken*. Met bijvoorbeeld het verplaatsen van een slaapkamer of badkamer naar de begane grond, het verwijderen van drempels, aanbrengen van rolstoelbrede deuren, installeren van technische (zorg)voorzieningen, etc. kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen.
De belangrijkste oplossing om woningen geschikt te maken voor de ouder wordende mens ligt niet in nieuwbouw, maar in aanpassing van de bestaande woningvoorraad. Rijksbeleid is er op gericht om dat voor ouderen ook mogelijk te maken. Lelystad sluit daar met de invoering van een Blijverslening op aan. De Blijverslening is bedoeld voor eigenaar-bewoners van bestaande koopwoningen. De lening kan hypothecair of consumptief worden afgesloten.

Omdat de blijverslening nieuw is, komt de gemeente Lelystad in 2017 nog met een informatiecampagne om mensen en instanties die het aangaat, op de nieuwe regeling te wijzen en erover te informeren. Wie alvast meer wil weten over de Blijverslening kan op de site van SVn terecht. * (Naar verwachting op 6 juni 2017 neemt de gemeenteraad een besluit over de Blijverslening)

Asbestlening

Op 8 november 2016 heeft de gemeenteraad de Verordening Stimuleringslening Asbestverwijdering 2016 vastgesteld, waardoor het mogelijk is om leningen te verstrekken voor het vervangen van een asbestdak.

De lening is bedoeld voor de eigenaar/bewoner van een particuliere woning. De lening wordt verstrekt in samenwerking met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn).

Kijk voor de voorwaarden en alle nadere informatie over asbest in uw woning, het verwijderen en de financiering daarvan op www.lelystad.nl/asbest.

_BT Clear
_BT Clear