Lelystad werkt aan planmatige woonmarketing

Lelystad gaat gericht mensen en middelen inzetten om Lelystad als aantrekkelijke woonstad bij tevoren geselecteerde doelgroepen onder de aandacht te brengen. De gemeente staat voor de opgave om te groeien naar minimaal 80.000 inwoners. Meerdere recente onderzoeken geven aan en bevestigen dat er kansen liggen voor Lelystad om te profiteren van de aantrekkende economie, maar ‘dat je daar wel wat voor moet doen’.

Wethouder Wonen, Jop Fackeldey: ‘Bij de vaststelling van de begroting 2017 heeft de raad gevraagd om specifieke inspanningen - en daarvoor ook middelen beschikbaar gesteld- om kansen die zich voordoen op de woningmarkt daadwerkelijk te verzilveren. Onderdeel daarvan is het positioneren van Lelystad als woonstad. Wat Lelystad aan marketinginspanningen wil en kan doen, hebben we nu beschreven in een woonmarketingplan. Het plan geeft het belang aan om alle woningbouwlocaties van Lelystad effectief en actief op de kaart te zetten en daarvoor doelgroepgericht op zoek te gaan naar belangstellenden’.

Versnellingsopgave woningbouw

De extra marketinginspanning vloeit voort uit de ‘versnellingsopgave woningbouw’ binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Tot 2020 worden hier 50.000 woningen bijgebouwd.

Lelystad kan en wil aan deze ‘versnellingsopgave’ een belangrijke bijdrage leveren. Naast mensen vanuit de Amsterdamse regio kunnen ook woningzoekenden vanuit het noorden en oosten een bron van instroom zijn.

Ambassadeurs

Ter versterking van de burgertrots gaat Lelystad gericht inwoners van Lelystad als ambassadeur inzetten. Wie kan immers beter vertellen waarom hij/zij in Lelystad woont en wie weet beter wat de mooie plekjes zijn om aan anderen te laten zien? In combinatie met een te besteden ‘gastvrijheidsbudget’ moet dat aansprekend promotiemateriaal opleveren dat de woonkwaliteiten van Lelystad overtuigend over het voetlicht brengt.


Kavelcoaches helpen bij realisering van woning op bouwkavel

De gemeente Lelystad heeft twee kavelcoaches. De coaches helpen mensen bij het ontwikkelproces van de door hen gewenste woning op een bouwkavel.

Het in eigen beheer (laten) bouwen van een woning is voor kopers geen alledaagse zaak en voor de meeste mensen dan ook een ingewikkelde klus. In de meeste woningbouwprojecten in Nederland verloopt de kavelverkoop dan ook moeizamer dan de verkoop van projectmatige woningen. Een oplossing hiervoor kan een kavelcoach zijn. Deze begeleidt kopers in het aankoopproces, richting realisatie van de woning.

De kavelcoach heeft de rol van adviseur. De koper is en blijft opdrachtgever.

Proef

Lelystad heeft twee ervaren kavelcoaches aangesteld: Jos van Oers en Jeroen Rijlaarsdam. De inzet van de kavelcoaches is voor de (potentiële) kavelkoper kosteloos. Elke kavelkoper kan een kavelcoach maximaal 20 uren om advies en begeleiding vragen. De inzet van de kavelcoaches is een proef die na een jaar wordt geëvalueerd.

Informatieplein

Voor informatie over bouwkavels en de mogelijke inzet daarbij van kavelcoaches kunnen belangstellenden terecht bij het Informatieplein Wonen & Ondernemen in de hal van het stadhuis.

Gastvrije ambassadeurs gezocht

Woont u met plezier in Lelystad? Heeft u bewust een keuze gemaakt voor Lelystad als woonplaats? En wilt u dat ook laten zien en doorvertellen? Misschien bent u dan de juiste persoon om met behulp van het beschikbare ‘gastvrijheidsbudget’ uw vrienden, kennissen of andere mensen uit uw relatienetwerk uit te nodigen voor een dagje Lelystad.

Wat u samen met hen doet, hen wilt laten zien, beleven, proeven of ervaren, dat is aan u. City Marketing Lelystad draagt een vast bedrag bij. Dat kunt u naar wens en mogelijkheden uit eigen zak aanvullen. Wel wil CML tevoren een opgave van de mensen die u vraagt naar Lelystad te komen. Het mag namelijk geen familie-uitje zijn. En wij vragen van u en/of uw gezelschap enkele ervaringen van het dagje Lelystad vast te leggen. Dat mag in de vorm van tweets, filmpjes op Youtube, foto’s, een schilderij, gedicht, korte novelle, etc. Elke vorm mag.

Met het beschikbaar stellen van welke creatieve uiting ook, geeft u toestemming aan CML om deze te publiceren en te gebruiken voor marketingdoeleinden. Alle weergaven van de ‘dagjes uit’ die met het gastvrijheidsbudget gemaakt worden, gebruikt CML bij de beeldvorming over de stad. Uiteindelijk draagt het bij aan het doel om Lelystad bij meer mensen van buiten op het netvlies te krijgen als potentiële woonplaats.

Bent u zo’n ‘gastvrije ambassadeur’? Meld u dan met uw gegevens, korte motivatie en voorgesteld dagprogramma aan bij CML, mail naar [email protected] of bel 0320-278404. Uit de aanmeldingen maakt CML een selectie. Zij kunnen dan vervolgens met een gevulde beurs of Lelypas met hun gezelschap op stap voor een uitgebreid dagje Lelystad.

Bouw uw droomhuis op kavel naar grootte

In Lelystad kunt u uw eigen droomhuis ontwerpen en laten bouwen op één van de beschikbare vrije kavels. De stad staat bekend om zijn bijzondere natuur- en waterrijke gebieden: u kunt hier midden in de natuur en aan of op het water wonen. Er zijn veel vrije bouwkavels in Lelystad waarbij uw woonwensen uitkomen vanaf €259,- per vierkante meter of voor een vastgestelde prijs voor de totale kavel.

Lelystad maakt het u makkelijk: in 7 stappen doorloopt u het gehele aankoopproces. Medewerkers van het Informatieplein Wonen & Ondernemen in het stadhuis helpen u daar graag bij. Kom eens langs, ontdek wat er mogelijk is. Bijvoorbeeld door uw mogelijke woning op de door u gewenste bouwkavel in de virtuele maquette Warande tot leven te laten komen.

Het Informatieplein in de hal van het stadhuis is maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Maar u kunt ook kijken op www.woneninlelystad.nl.

_BT Clear
_BT Clear