Er zijn genoeg uitdagingen om nog duurzamer te wonen in Lelystad. Het is aan de gemeente, partners in de stad en aan u als bewoner om hier uitvoering aan te geven.

“Ik ben er klaar voor, u ook?”

Groen licht voor duurzaam Lelystad

_BT Clear

“Lelystad wil in 2025 energieneutraal te zijn”, aldus Elly van Wageningen, wethouder van o.a. duurzaamheid. “Dit vergt de nodige inzet, focus en versnelling van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties én gemeente. Duurzaamheid is niet alleen van de gemeente, maar van ons allemaal. Dus werken we graag samen om resultaat te boeken. We zetten in op zes speerpunten. Op energie, afval en circulaire economie, voedsel, fysieke leefomgeving, mobiliteit en onderwijs en ondernemen. Daarnaast wil de gemeente ook zelf het duurzame voorbeeld geven.”

“Zo zetten we in op zonnepanelen op bedrijfs- en overheidsdaken, op groene schoolpleinen en op maatschappelijk verantwoord ondernemen in het onderwijs en bedrijfsleven, op opleiding van energiecoaches en op windenergie.”

Zelf energie besparen

“Als inwoner kun je zelf ook een heleboel doen aan energiebesparing in je eigen huis. Denk aan plaatsing van zonnepanelen of een warmtepomp, isoleren van ramen, muren en vloer en het gebruik maken van ledverlichting. De besparingen op energiegebruik in de woning kunnen zo aardig oplopen. Helemaal mooi is natuurlijk als de eigen woning uiteindelijk energieneutraal wordt. Dat wil zeggen dat het huis over een heel jaar gezien evenveel energie opwekt als dat het gebruikt.”

Goed op weg

“In Lelystad timmeren we al jaren aan de weg met duurzame projecten. Zo werden in 1999 in de Landstrekenwijk al de eerste projectwoningen gebouwd voorzien van zonnepanelen. En is in 2000 in Lelystad de eerste biomassacentrale in gebruik genomen om het zuidelijk deel van de stad van duurzame warmte te voorzien. In die periode is ook de bouw van De Landerijen begonnen, een wijk die toen (en deels nog steeds) als bijzonder duurzaam te boek staat. Lelystad heeft er zelfs een landelijke energieprijs mee gewonnen! De woningen zijn gebouwd volgens strenge energie-eisen en de meeste woningen zijn voorbereid op het plaatsen van zonnepanelen. Maar ook op andere vlakken is gekozen voor duurzame oplossingen. Het regenwater blijft in de wijk doordat er een meanderend watersysteem is aangelegd. Een regendruppel die in De Landerijen valt komt pas een maand of drie later in de omliggende vaarten terecht.”

Slim renoveren en bouwen

“Bij renovatie en groot onderhoud van bestaande huurwoningen is samen met de woningbouwcorporatie gezocht naar duurzame opties. Zo is al vanaf 2000 een flink aantal woningen voorzien van zonnecollectoren die bijdragen aan een duurzaam bad of duurzame douche. Ook voor Warande is gekozen voor een systeem waarbij de woningen duurzaam van warmte worden voorzien. Via een aanbesteding is aan de markt een hoge milieuscore voorgelegd en daar is vervolgens het warmtenet van Ennatuurlijk als beste optie uit de bus gekomen. Deze woningen zijn dus allemaal al voorbereid op het afkoppelen van het landelijke aardgasnet dat in 2050 afgerond moet zijn.”

Wat brengt de toekomst?

“Lelystad wil in 2025 energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat de hoeveelheid energie die in de stad wordt gebruikt, ook in dezelfde hoeveelheid in Lelystad wordt opgewekt. Dat kunnen we bereiken door het zoveel als mogelijk benutten van windenergie, zonne-energie, biomassa, maar zeker ook door energiebesparing te stimuleren. In de komende jaren zal hier intensief op worden ingezet.
Vanaf begin 2018 komt er een financieringsfonds beschikbaar, waar initiatiefnemers, na goedkeuring met duurzaamheidsplannen geld kunnen lenen. In het najaar komt hier meer informatie over.”

Overstap naar ander verwarmingssysteem

“Daarnaast gelden er landelijke doelstellingen. In 2050 zijn de bestaande gebouwen energieneutraal én in 2050 moet Nederland zijn afgekoppeld van het aardgasnet. Dat lijkt nog ver weg, maar dat is het niet. Een CV-ketel gaat 15 tot 20 jaar mee, dus er moet nu al worden nagedacht over het aanpassen van de woning zodat de ketel op termijn vervangen kan worden door een aardgasloze techniek. Dat zal ook zijn impact hebben in Lelystad. Daarom is de gemeente Lelystad nu al bezig met het maken van een aanpak om woningeigenaren te ondersteunen bij deze transitie.

Die aanpak zal er uit bestaan dat voor een groot aantal woningtypen een standaard maatregelenpakket wordt ontwikkeld waardoor de woning in één keer of in fasen naar (bijna) energieneutraal kan worden gebracht. Tegelijkertijd wordt een passend verwarmingssysteem aangeboden waardoor het niet langer nodig is om op het aardgasnet aangesloten te zijn. Het pakket zal ook financieringsmogelijkheden bevatten om de kosten voor deze maatregelen zo beperkt mogelijk te houden”.

_BT Clear

Mensen maken de buurt: ga samen aan de slag!

_BT Clear

Een leuk, slim of bijzonder idee om de buurt op te fleuren, gezelliger te maken of elkaar gewoon een beetje te helpen? Iedereen heeft wel ideeën als het gaat om het verbeteren van de buurt en een leukere onderlinge sfeer. Met de campagne ‘Mensen Maken de Buurt’ ondersteunt gemeente Lelystad initiatieven van, voor en door de buurt.

In ‘Mensen Maken de Buurt’ wordt nauw samengewerkt met partners en organisaties in de wijk en wordt meegedacht over hoe bewoners zelf hun idee kunnen realiseren. Alle ideeën die zorgen voor een fijne buurt én waar bewoners zelf een bijdrage aan leveren, zijn welkom. De vraag is vaak: hoe breng ik mijn idee nu een stap verder? Gemeente en Stichting Welzijn Lelystad helpen u. Zij denken mee hoe u uw idee, samen met mensen uit de buurt, kunt uitvoeren. Alle gebundelde kennis en ervaring, van bewoners én professionals, maken het verschil!

Grote en kleine ideeën, altijd welkom

Kortom: heeft u een goed idee, kom ermee! U hoeft geen uitgewerkt plan te hebben. Ieder idee, hoe eenvoudig misschien ook, is welkom. En of uw idee nu te maken heeft met de openbare ruimte of met het verbeteren van de onderlinge sfeer: ideeën die zorgen voor een fijne buurt én waar u zelf een bijdrage aan levert, daar helpen wij u graag mee!

U kunt uw idee mailen naar [email protected] of langs lopen bij het wijkpunt in uw buurt. U kunt ook bellen naar nummer 14 0320 en vragen naar de ideeënmakelaar, de opbouwwerker of de bewonersconsulent. Ook kan het idee ingediend worden op de website www.mensenmakendebuurt.nl. Hier is ook meer informatie te vinden over de campagne en over lopende projecten in de stad.

_BT Clear
_BT Clear