“De Adviesraad Sociaal Domein is er voor en door u!”

_BT Clear

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) adviseert burgemeester en wethouders (B&W) van De Fryske Marren gevraagd en ongevraagd over alle thema's die vallen onder het Sociaal Domein. Het Sociaal Domein gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt en de wijze waarop zij in staat zijn deel te nemen aan de samenleving.

De ASD is onafhankelijk en de leden zetten zich vrijwillig in voor haar medeburgers. Alle leden hebben veel ervaring en kennis van de drie aandachtsgebieden. Heeft u belangstelling voor een plaats in de adviesraad stuur ons een e-mail.

_BT Clear

_BT Clear

De ASD slaat een brug tussen de gemeente en haar inwoners als het gaat om vragen over bovenstaande thema's. Graag horen wij, als ASD De Fryske Marren, wat er leeft op sociaal maatschappelijk gebied binnen onze gemeente. Deze informatie nemen wij mee zodat wij nog beter in staat zijn om een gedegen advies uit te brengen aan de gemeente. We kunnen geen individuele problemen bespreken maar wel sociaal maatschappelijke problemen onder de aandacht van de gemeente brengen.

_BT Clear

Dus maakt u gebruik van bijvoorbeeld de Participatiewet, WMO, jeugdhulp of doet u een beroep op een sociale voorziening?
Laat de ASD weten wat uw ervaringen zijn en mail ons! info@adviesraadsociaal­domein-defryskemarren.frl
www.defryskemarren.nl/­adviesraad-sociaal-domein/

_BT Clear