In de gemeente De Fryske Marren

_BT Clear

Koffie en een goed gesprek voor ouderen in De Fryske Marren

Soms loop je in je eentje na te denken over van alles en nog wat. Dan kan het fijn zijn om eens met leeftijdsgenoten van gedachten te wisselen. Dat kan bij de UP!-groepsgesprekken op verschillende plaatsen in De Fryske Marren. 

Thema’s die ertoe doen

In een ontspannen gesprek hebben we het over belangrijke thema’s die ertoe doen als je ouder wordt. Centraal staan onderwerpen die normaal gesproken niet zo vaak aan de orde komen, zoals dankbaarheid, afscheid of familie. Het zijn geen ‘zware’ gesprekken, we hebben het er gewoon eens over. Een luisterend oor aan tafel biedt herkenning, inspiratie en steun, zo merken wij.  “Het delen met anderen doet mij erg goed. Ik heb hier soms meer aan dan aan mijn gesprekken met een therapeut”, vertelt een deelnemer uit Terherne.

Persoonlijke verhalen

De gesprekken vinden plaats onder leiding van een vrijwillige gespreksleider. Zo komen veel persoonlijke verhalen boven tafel. De afgelopen maanden vonden er gesprekken plaats in Joure, Lemmer en Terherne. De komende maanden starten we ook in andere plaatsen. Onze gespreksleiders kunnen ook aansluiten bij bestaande groepen.

Meer informatie en aanmelden
kan via Francien Bekius via [email protected] en telefonisch via 06 51 29 11 63. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Meedoenbalie

“Ieder mens heeft zijn eigen talenten en kwaliteiten. Het is belangrijk dat je deze ergens kunt inzetten. Dat je kunt laten zien wat je kunt en zo kunt bouwen aan je toekomst”, vertelt Birte de Jong, buurtwerker bij Sociaal Werk De Kear. “Hier willen Sociaal Werk De Kear en het COA zich dan ook voor inzetten. Vaker meedoen, talenten en (werk)ervaring inzetten en een zinvolle daginvulling, daar draait het om bij het project.”

De balie is iedere werkdag geopend en wordt gerund door bewoners van het AZC. Zij helpen andere bewoners om te kijken naar de mogelijkheden die er zijn. Ook zit er eens per week een buurtwerker op locatie om intakegesprekken te voeren met de bewoners. Er wordt tijdens zo’n gesprek gevraagd naar hun opleiding, werkervaring, hobby’s, wat ze graag willen doen, etc. Na het gesprek start de zoektocht naar een geschikte vrijwilligersklus, activiteit of vacature. “Het intakegesprek is belangrijk om een goede match te kunnen maken. Daarnaast heeft de bewoner echt even de tijd om zijn/haar verhaal te doen”, vertelt Birte.

Tuingroep

Inmiddels zijn er al een aantal mooie initiatieven ontstaan en zijn er een aantal projecten en activiteiten van start gegaan waarin succesvolle koppelingen zijn gemaakt. Zo is een groep bewoners actief als tuingroep. Deze tuingroep helpt inwoners van wie de tuin nodig eens onder handen moet worden genomen, maar die dit zelf niet (meer) kunnen. Deze inwoners komen met hun hulpvraag bij bijvoorbeeld buurtwerkers van Sociaal Werk De Kear of bij Stichting Present De Fryske Marren. Vervolgens wordt de tuingroep benaderd en plannen ze een moment in om de werkzaamheden uit te voeren. “Door samen te werken, bereiken we meer inwoners”, vertelt Anneke Nagel, coördinator van Stichting Present De Fryske Marren. “Er zijn de afgelopen tijd al veel inwoners naar alle tevredenheid geholpen. Dit is voor iedereen van grote meerwaarde.”

Zo is onlangs ook een inwoonster uit Lemmer geholpen. Mevrouw kon vanwege fysieke belemmeringen haar tuin zelf niet meer opknappen. Ze is met haar hulpvraag naar Sociaal Werk De Kear gestapt en vervolgens is er een afspraak gemaakt. De tuingroep had een gezellige middag, waar ze voldoening uit hebben gehaald en mevrouw had een prachtig eindresultaat. Daarnaast gaf mevrouw aan dat het voor haar ook een interessante en leerzame middag was. “Na zo’n middag en de gesprekken die er zijn geweest, kijk ik heel anders naar deze mensen. Ze hebben echt indruk op mij gemaakt en ik zou niet graag mee willen maken wat zij hebben moeten doorstaan om hier naartoe te komen”, vertelt mevrouw. “Mensen nemen al snel het woord ‘gelukszoeker’ in de mond. Maar ze weten niet wat deze doelgroep heeft moeten doorstaan of waar ze afscheid van hebben moeten nemen. Niemand vlucht zomaar.”

Wil jij ook helpen?

Lijkt het je interessant om bewoners van het AZC-vrijwilligerswerk, een werkervaringsplek of bijvoorbeeld een taalstage in jouw organisatie organisatie aan te bieden? Neem dan contact op met Sociaal Werk De Kear. Ook staat er een vrijwilligersvacature open om aan de slag te gaan als vrijwilliger bij de #Meedoenbalie. Je gaat als vrijwilliger o.a. intakegesprekken voeren met bewoners van het AZC en gaat op zoek naar een mooie match tussen de bewoners en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Kijk snel op www.vipdefryskemarren.nl voor de vacature.

_BT Clear

Contact opnemen met Sociaal Werk De Kear? Bel naar: (0513) 334 270 of bezoek onze website: www.sociaalwerkdekear.nl

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear