In de gemeente De Fryske Marren

_BT Clear

Het Informatiepunt Digitale Overheid

Een rijbewijs verlengen, een verhuizing doorgeven of een declaratie indienen. Steeds meer dingen kun je digitaal regelen. Voor mensen die dat moeilijk vinden, is er het Informatiepunt Digitale Overheid. Bezoekers kunnen gratis terecht bij de bibliotheek waar medewerkers ze op weg helpen met hun vraag.

Gratis en zonder afspraak

Het Informatiepunt Digitale Overheid is bedoeld om mensen op een laagdrempelige manier te helpen bij vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen en toeslagen, de AOW of verkeersboetes. Je kunt tijdens de openingsuren van jouw bibliotheek kosteloos je vraag stellen. Hiervoor hoef je geen lid te zijn of een afspraak te maken. Anke de Jong is consulent Basisvaardigheden bij de bibliotheek en vertelt meer: “Mensen kunnen gewoon langskomen en een medewerker aanspreken. We nemen de tijd en proberen je zo goed mogelijk op weg te helpen. Lukt dat niet? Dan verwijzen we door naar een van onze netwerkpartners, zoals Regelhulp van De Kear.”

Samen verder

De service bestaat nu zo’n anderhalf jaar en Anke krijgt positieve reacties van bezoekers: “Mensen willen en kunnen niet altijd terecht bij familie of vrienden. Op deze manier kunnen ze toch verder wanneer ze tegen problemen aanlopen. Ze voelen zich gehoord en zijn blij dat er iemand is die geduldig en rustig zaken met ze opzoekt. Je komt tenslotte samen verder.”

Adressen en openingstijden

Bibiliotheek Balk

Dubbelstraat 1 a

Bibliotheek Lemmer

Albert Koopmanstraat 7

Bibliotheek Joure

De Merk 31

Openingstijden Bibliotheken Balk en Lemmer

maandag 14:00 - 17:30 uur
dinsdag 10:30 - 17:30 uur
(Zelfbediening van 10.30 - 14.00 uur)
woensdag t/m vrijdag 14:00 - 17:30 uur
zaterdag 10:00 - 13:00 uur
(Bibliotheek Balk zaterdag gesloten)
zondag gesloten

Openingstijden Bibliotheek Joure

maandag 14:00 - 17:30 uur
dinsdag t/m vrijdag 10:30 - 17:30 uur
(Zelfbediening van 10.30 - 14.00 uur)
zaterdag 10:00 - 14:00 uur
zondag gesloten


_BT Clear

Een kijkje in de zorg

Helping Hands begeleidt volwassenen, gezinnen en jeugdigen om te werken aan een stabiele en zelfstandige toekomst. Onze sleutelwoorden hierbij zijn zorg op maat, betrokkenheid en korte lijnen. We zetten ons in voor kwaliteitszorg op een persoonlijke manier.

Gezinsondersteuning

Begeleidster Jelly gaat eens per week naar familie Kuiper. Ouders zien door de bomen het bos niet meer en Jelly ontzorgt daarom ouders. Ze biedt structuur in huis, helpt bij opvoedingsvragen, doet spelletjes met de kinderen zodat ouders tijd hebben voor andere taken en helpt daarnaast met koken.

Jelly heeft maandelijks contact met de zorgmanager vanuit Helping Hands die haar ondersteunt bij de werkzaamheden. Zo werkt Jelly zelfstandig, maar krijgt ze de ondersteuning die ze zelf als professional nodig heeft.

Ambulante begeleiding

Begeleidster Anna ondersteunt Corry met praktische taken en daarnaast biedt ze een luisterend oor. Wanneer Anna bij Conny thuiskomt, hebben ze het over de gebeurtenissen van afgelopen week. Zo voelt mevrouw zich gehoord en is er daarnaast ruimte om Conny te ondersteunen bij praktische zaken. Zoals hulp bij de administratie en het aanleren van sociale vaardigheden. Naast haar werkzaamheden volgt Anna scholing die georganiseerd wordt vanuit Helping Hands.

Begeleiding op school

Begeleidster Marit gaat vier ochtenden in de week naar een basisschool om Jorn te begeleiden op school. In de klas is hij snel afgeleid en juf lukt het niet om hem persoonlijk te begeleiden. Marit ondersteunt hem en herhaalt de stof die juf heeft uitgelegd. Tevens schrijft Marit het ondersteuningsplan passend bij de hulpvraag van Jorn. Samen met de zorgmanager wordt dit besproken en uitgevoerd. Daarnaast zit Marit bij een intervisie groep van Helping Hands om op deze manier van andere collega’s te leren.

*De beschreven situaties zijn geanonimiseerd.

KOM EENS LANGS OP ONS KANTOOR IN JOURE!
E.A. BORGERSTRAAT 5, 8501 NC JOURE
WWW.HELPINGHANDS.NL
0513485656

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear