In de gemeente De Fryske Marren

_BT Clear
Janita Tabak
Wethouder De Fryske Marren
Henrieke Hofsteenge
Directeur Sociaal Werk De Kear

Voorwoord

Sociaal Werk De Kear is er voor het welzijn van alle inwoners van de gemeente De Fryske Marren. Je kunt bij ons terecht met vragen over bijvoorbeeld leefbare buurten en dorpen, meedoen en vrijwilligerswerk, gezonde leefstijl en mantelzorg. We werken samen met inwoners om het samenleven in de buurten en dorpen te versterken, met elkaar en voor elkaar.

In deze Zorg- en Welzijnskrant vind je informatie en verhalen over het welzijnsaanbod in de gemeente De Fryske Marren. Henrieke Hofsteenge, directeur Sociaal Werk De Kear vertelt: “Dit doen we niet alleen, maar samen met alle organisaties die dit ook mogelijk maken. Ik ben trots op alle mooie ontwikkelingen die ik het afgelopen jaar heb gezien. Hoeveel inwoners zich bijvoorbeeld hebben aangemeld om zich in te zetten voor de vluchtelingen uit Oekraïne, fantastisch. Daarnaast zijn er ook mooie ontwikkelingen in de omgeving. Onder andere meer jongerenwerk op straat en het initiatief ‘Doortrappen’. Lees er meer over in deze krant.”

Veel nieuwe ontwikkelingen

Er speelt momenteel veel in de samenleving. Het coronavirus is er nog steeds en we hebben ook te maken met nieuwe ontwikkelingen die het leven beïnvloeden. Hoge kosten door energierekeningen en levensmiddelen worden ook duurder. Het zal voor meer inwoners moeilijker worden om maandelijks rond te komen. “Veel mensen vinden het moeilijk om hulp te vragen omdat ze zich schamen voor hun problemen. Maar met schaamte kom je niet verder, met praten en hulp vragen wel! Een luisterend oor vind je bij de mensen van De Kear, of bij de vele vrijwilligers­organisaties die hier in de gemeente zijn. De gemeente kan ondersteuning regelen als dat nodig is”, aldus wethouder Janita Tabak.

De vrijwilligers van Regelhulp zetten zich ook in om inwoners verder te helpen met sociaal juridische vragen, ook bij vragen over toeslagen. Er zijn veel initiatieven waarin we naar elkaar omkijken. Laten we dat blijven doen en elkaar blijven zien. Wij zijn er voor alle inwoners die er zelf niet meer uitkomen, neem gerust contact op met Sociaal Werk De Kear! Sociaal Werk De Kear ondersteunt ook bij inwonersinitiatieven. Heb jij ideeën om jouw buurt prettiger te maken? Ook dan helpen we je graag op weg.

_BT Clear

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van Sociaal Werk De Kear

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Oktober 2022

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear

Contact opnemen met Sociaal Werk De Kear? Bel naar: (0513) 334 270 of bezoek onze website: www.sociaalwerkdekear.nl

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear