In de gemeente De Fryske Marren

_BT Clear

De picknicktafel is door inwoners zelf in elkaar gezet en geplaatst om de saamhorigheid en sociale contacten in de buurt te versterken.

Een leuke buurt? Die maak je zelf!

Woongenot, leefbaarheid en saamhorigheid. Dat zijn drie woorden die de buurtwerkers van Sociaal Werk De Kear regelmatig horen. Hoe kan het dat de ene buurt als gezellig wordt ervaren en er in de andere buurt weinig contact tussen buren is? En nog belangrijker, moet je hierin berusten of kun je zelf iets doen om je woonomgeving (nog) leuker, gezelliger en mooier te maken? Het antwoord op die laatste vraag is: JA! Je kunt als inwoner iets doen voor je buurt. Als je (samen met een groepje buren) iets wilt doen voor en met je buurt noemen we dat een inwonersinitiatief.

Irene uit Terherne: “Het zorgt ervoor dat iedereen weer even met elkaar in contact staat”

Vaak is het zetten van de eerste stap meteen de moeilijkste. Want waar begin je? Hoe kom je erachter of jouw idee voor de buurt ook door andere buren ondersteund wordt? En als je je idee verder vorm wilt geven, hoe doe je dat dan?

Het is hierbij belangrijk dat je met andere buren in gesprek gaat en je idee samen verder uitwerkt. Als je dit lastig vindt kunnen de buurtwerkers van Sociaal Werk De Kear hierbij ondersteunen. Ook kan het zijn dat je iets nodig hebt om je idee te verwezenlijken. Bijvoorbeeld vrijwilligers, gereedschap, materiaal of geld. We merken dat de mogelijkheden die er hiervoor zijn, lang niet altijd worden gevonden.

Heb je vragen of wil je zelf iets starten in jouw buurt maar weet je niet hoe? Neem dan contact op met de buurtwerker in jouw buurt. Kijk hiervoor op de website: www.sociaalwerkdekear.nl

Gezondheid voor iedereen!

Jouw gezondheid is belangrijk om lekker in je vel te zitten en mee te kunnen doen. Vragen als: “Wat betekent gezondheid voor jou?” leiden tot mooie gesprekken. Sociaal Werk De Kear, GGD Fryslan en gemeente De Fryske Marren werken daarom met inwoners aan een goede gezondheid.

Belangrijk met ‘Gezond je ding doen’ is dat inwoners zelf aangeven waar ze mee aan de slag willen om aan hun gezondheid te werken. Dit gebeurt op individueel-, wijk, - en straatniveau.

Een buurtwerker van Sociaal Werk De Kear is afgelopen jaar actief geweest in de Boskranne en Kerklaan in Sint Nyk. Daar ging zij het gesprek aan en hebben inwoners nagedacht over wat voor hen belangrijk is als het gaat om gezondheid. Een buurtmoestuin stond hierbij hoog op de wensenlijst. De buurtwerker bracht inwoners met ideeën, inwoners die willen helpen en inwoners die van aanpakken weten bij elkaar. Inmiddels staan er vier bakken gevuld met groenten en kruiden, te gebruiken voor iedereen. Daar heeft de buurt zelf voor gezorgd. De bakken zijn gemaakt door een betrokken buur. Een andere buur zorgt voor het water, een ander voor de nodige kennis en weer een ander maakte een informatiebord waar recepten op gedeeld kunnen worden en waarop staat wanneer de wandelgroep actief is. Zo doet iedereen waar hij/zij goed in is en ontstaan nieuwe sociale contacten. Samen werken aan gezondheid is makkelijker dan alleen. Ook het samen koken en samen eten is een wens. Met de werkgroep van Wolweze Sint Nyk wordt hier hard aan gewerkt. Door bestaande initiatieven met elkaar te verbinden ontstaan weer mooie nieuwe initiatieven.

_BT Clear

Contact opnemen met Sociaal Werk De Kear? Bel naar: (0513) 334 270 of bezoek onze website: www.sociaalwerkdekear.nl

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear