In de gemeente Doetinchem

_BT Clear

‘Ik wist niet dat een logopedist dat ook doet!’

Een opmerking die we vaak horen als we vertellen over ons beroep. Marinka van Logopedie Reijmer wil jullie graag meer vertellen over de diversiteit aan klachten waarvoor je bij een logopedist terecht kan.

‘Veel mensen denken dat een logopedist alleen kinderen behandelt, het klopt dat een logopedist ook kinderen met spraak- en/of taalproblemen ziet. Bij taalproblemen kun je denken aan een te lage woordenschat, een rommelige, korte zinsbouw of een kind die zijn verhaal niet goed kan overbrengen. Ook in het taalbegrip kunnen problemen zijn, kinderen begrijpen hun omgeving dan niet goed. Ook komen kinderen die moeite hebben met het leren lezen of het begrijpend lezen. Een logopedist kan helpen bij stotteren, dit kan op diverse leeftijden voorkomen.’

‘Maar naast kinderen komen ook veel volwassenen met allerlei uiteenlopende klachten bij een logopedist terecht, denk aan stemklachten, ademhalingsproblemen of kaakklachten. Deze klachten kunnen allerlei oorzaken hebben; bijvoorbeeld stress, spanning, hyperventilatie, COPD, astma, COVID-19 of een verkeerd aangeleerd stemgebruik door beroepssprekers.’

‘Daarnaast behandelt een logopedist ook patiënten met neurologische aandoeningen waarbij er problemen in de communicatie of problemen met het slikken zijn. Dit kan bij progressieve ziektebeelden zoals ALS, MS of Parkinson, maar ook bij patiënten die klachten ondervinden na een beroerte of hersenbloeding.’

‘Tot slot behandelt een logopedist ook afwijkende mondgewoonten. Een pre-logopedist wordt ingeschakeld op (zeer) jonge leeftijd wanneer het eten en drinken niet goed op gang komt. Kinderen en volwassenen kunnen ook bij een logopedist terecht wanneer de tong met het slikken of spreken tegen of tussen de tanden komt en hierdoor de tanden verkeerd gaan staan. Hierbij wordt vaak samengewerkt met een tandarts of orthodontist.’

Wist je dat?

Logopedie wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar en in de meeste gevallen is een verwijzing van een arts niet nodig.

Logopedie Reijmer – www.logopediedoetinchem.nl0314-362965

Hersenz leerde Susan beter om te gaan met haar hersenletsel

Susan Eekelder heeft niet-aangeboren hersenletsel (NAH) door een ongeval. Haar leven is daardoor volledig op zijn kop komen te staan. Ze volgde het behandelprogramma Hersenz bij Zozijn Op Pad. “Ik ben zo blij dat ik dit gedaan heb. Ik kan weer verder.”

‘De gevolgen van het auto-ongeluk leken niet ernstig, maar uiteindelijk bleek dat ik toch hersenletsel had opgelopen. Ik kon daardoor niet meer werken. En ik heb mijn leven, en dat van mijn gezin, helemaal moeten inrichten rond mijn hersenletsel.’ Je ziet en merkt niets aan Susan. Maar door het hersenletsel raakt ze door het minste of geringste enorm vermoeid. Concentratie en overzicht houden kan ze ook veel slechter dan voor het ongeval.

Weer grip op mijn leven

‘Bij Zozijn Op Pad, een organiatie gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met niet-aangeboren hersenletsel, volgde ik het behandelprogramma Hersenz. Dat heeft mij handvatten gegeven waar ik nog iedere dag iets aan heb. Ik weet nu hoe ik mijn leven zo kan organiseren dat ik zo weinig mogelijk wordt belemmerd door mijn hersenletsel. Ik kan niet zo leven als voor het ongeval, maar ik heb weer grip op mijn leven. En ik kan nu beter voorkomen dat ik over mijn grenzen ga.’

Accepteren van mijn nieuwe leven

Het behandelprogramma Hersenz vindt deels in een groep plaats en deels individueel thuis. ‘Wat mij verbaasde was dat de andere deelnemers veelal dezelfde problemen hadden als ik. Die herkenning doet je goed.’
Hersenz omvat meerdere modules, waarvan leren accepteren van het nieuwe leven de eerste module is. ‘Eigenlijk is dat rouwverwerking: je beseffen dat je oude leven niet meer terugkomt en dat accepteren. Daar heb ik veel aan gehad’, zegt Susan. ‘Ik was vooral gefocust op wat ik niet meer kon. Nu kijk ik vooral naar wat ik wel kan.’

Herkenbaar en wil je meer weten?

Heb jij ook hersenletsel opgelopen en ervaar je daardoor problemen? Wil je weten wat Hersenz voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Zozijn Op Pad, telefoon 088 575 30 00, e-mail: [email protected].

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear