In de gemeente Doetinchem

Voorwoord

Voor je ligt de nieuwe editie van de Informatiekrant Zorg en Ondersteuning in de gemeente Doetinchem. Sinds de vorige editie is er in Nederland veel veranderd. Door de inflatie en de hoge energieprijzen is het leven voor een toenemend aantal mensen duurder geworden. Ook in Doetinchem. Dat heeft allerlei gevolgen. Daarom is het verstandig om het brede en laagdrempelige welzijnsaanbod dat er in de gemeente aanwezig is extra onder de aandacht te brengen. In deze krant krijg je informatie en tips over hulp bij bijvoorbeeld de administratie, mantelzorg en opvoeding. Ook komen zorgorganisaties en hun cliënten zelf aan het woord. Lees dus gauw verder.

_BT Clear

Buurtplein

Een van de organisaties die in deze krant voorbij komen is Buurtplein. Zij ondersteunen inwoners die vragen hebben op gebied van wonen en leven, over ondersteuning via de Wmo, geldzaken of problemen in eigen buurt. Bijvoorbeeld wanneer ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind of wanneer het moeilijker wordt om de rekeningen te betalen. Buurtplein wijst je de weg naar de juiste zorg en ondersteuning. Op pagina 5 t/m 9 komen hun medewerkers aan het woord. Ze vertellen je meer over onder andere jeugd -en gezinswerk, mantelzorgondersteuning en het Formulieren Café.

Meedoen

Wat verder steeds terugkomt in deze krant is het belang van meedoen. Deelnemen aan de maatschappij heeft namelijk een positieve invloed op de gezondheid. Dat kan door (vrijwilligers)werk of dagbesteding, maar ook door betrokkenheid bij verenigingen of andere sociale netwerken. De meeste mensen kunnen dit prima zelf organiseren; voor wie dit lastig is, zijn er in de gemeente Doetinchem diverse zorgorganisaties die een steuntje in de rug kunnen geven. Denk aan Iriszorg en hun Maatjesproject of de verbindende kringloopwinkel van HIVA. Hierover lees je meer op pagina 11.

Neem gerust contact op

Hoewel de zorgorganisaties in de gemeente Doetinchem niet alle problemen voor je kunnen oplossen, kunnen ze wel met je meedenken in het vinden van een oplossing. Neem daarvoor gerust contact op met een van de in deze krant genoemde partijen. Wanneer je er zelf gewoon even niet meer uitkomt of wanneer je je zorgen maakt om een ander. Een telefoontje, mailtje of berichtje is een goede eerste stap.

Veel leesplezier gewenst.

_BT Clear

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van Buurtplein Doetinchem

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

December 2022

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear