In de gemeente Doetinchem

Met elkaar, voor elkaar
In gesprek met buurtcoaches Selma Arik en Emile Kwak

_BT Clear

In Doetinchem zijn meer dan 30 buurt-coaches aan het werk om inwoners te ondersteunen en de wijken en buurten sociaal, leefbaar, veilig en samen te houden. Twee van hen zijn Selma Arik en Emile Kwak. Beiden werken ze in gebiedsteam Zuid. Emile is ‘van het eerste uur’ en is al sinds de start van Buurtplein in 2015 werkzaam als buurtcoach. Selma werkt sinds 3 jaar bij Buurtplein.

Lage drempels

‘Mensen komen met allerlei vragen naar Buurtplein: “Ik kan niet meer rondkomen en heb hulp nodig met mijn financiën.” “Ik heb behoefte aan sociale contacten” of “Ik wil graag iets te doen hebben.” Ongeacht de vraag van de inwoner: iedereen kan binnenlopen en we kijken altijd wat we voor iemand kunnen betekenen’, vertelt Selma. ‘Sinds oktober 2021 hebben we een Buurtplein Inloop. Elke werkdag zit er op een van onze wijkcentra een team van buurtcoach, sociaal raadslid en vrijwilligers klaar. Daar kun je terecht voor informatie of hulp’, aldus Emile.

De buurtcoaches gaan zelf ook de wijk in en spreken daar met inwoners. Zo weten ze goed wat er speelt in de wijk en zien ze ook de mensen die ondersteuning nodig hebben, maar dit niet zo snel zelf zullen vragen.

In hun werk trekken de buurtcoaches vaak samen op met collega’s binnen Buurtplein, zoals de sociaal raadslieden of vrijwilligers van het Formulieren Café. Ook werken ze veel samen met partijen buiten Buurtplein, zoals de wijkregisseurs, politie, de woningcorporatie of huisartsen.

Mooi werk

‘Als iemand zich meldt, dan voert de buurtcoach eerst een verkennend gesprek. We proberen altijd samen te bekijken wat de hulpvraag is, wat goed gaat en waar iemand hulp bij nodig heeft. Wat is er al, wat is voorliggend mogelijk in plaats van maatwerk? Daarbij gaat het om allerlei voorzieningen en activiteiten die niet vanuit een Wmo worden bekostigd. Zoals een jeu de boules vereniging die door vrijwilligers wordt gerund. Bij ouderen die bijvoorbeeld dagbesteding wensen kan dat ook een bridgeclub, wandelclub of koffieochtend zijn. Er is dan geen dure maatwerkvoorziening nodig. Maar wat mogelijk is, verschilt per wijk’, vertelt Selma.

De buurtcoach kent de sociale kaart heel goed en heeft een brede kennis van mogelijkheden voor ondersteuning op alle leefgebieden: zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke en psychische gezondheid, werk en activiteiten. Een belangrijke taak van de buurtcoach is ook het faciliteren van bewonersinitiatieven.

Deze initiatieven zijn een belangrijk onderdeel van het voorliggende aanbod aan activiteiten, die inzet van individuele of maatwerkvoorzieningen minder nodig maken.

Voor iemand iets betekenen

Selma: ‘Een buurtcoach is iemand met een generalistische blik en een sociale instelling, die doorzettingsvermogen, humor en geduld heeft. Die mee kan bewegen, samen kan werken, soms ook vervelende boodschappen moet kunnen vertellen en de regie durft te nemen als het nodig is. Natuurlijk heeft elke buurtcoach zijn voorkeuren: niet iedereen houdt van financiële problematiek, de één vindt het vooral leuk om met jongeren te werken en de ander heeft juist weer meer affiniteit met ouderen.’ ‘Maar wat de buurtcoaches met elkaar gemeen hebben is dat ze iets voor mensen willen betekenen,’ vult Emile aan.

‘Als iemand weer kan glimlachen en door de bomen het bos weer ziet. Dat je weer iemand op weg hebt kunnen helpen: dat maakt mij echt blij. Het vraagt soms vasthoudendheid om iemand in beweging te krijgen. Of instanties zover te krijgen dat ze hulp gaan bieden. Maar dan krijg je een appje van iemand die blij is, omdat hij werk heeft gevonden of jouw advies heeft gevolgd en met schuldhulpverlening is begonnen.’ Emile: ‘Dan ben je gewoon trots!’

_BT Clear

Bij Buurtplein kun je terecht voor:

Gezinsleven en/of kinderen

 • Je krijgt een kind
 • Je kind gaat naar de middelbare school
 • Je kind wordt 18 jaar
 • Je gaat scheiden
 • Je partner is overleden

Financieel

 • Je krijgt minder inkomen
 • Je hebt een toename in je uitgaven

Wonen

 • Je gaat verhuizen
 • Je komt in Doetinchem wonen

Mantelzorg

 • Ondersteuning voor mantelzorgers
 • Zorgvrijwilliger nodig?
 • Zorgvrijwilliger worden?

Meer informatie?

Buurtplein Doetinchem
Terborgseweg 21, 7001 GM
Doetinchem
+31314341919
www.buurtplein.nl
[email protected]

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear