In de gemeente Assen

_BT Clear

Superkrachtig
letters leren

Focus op vroeg, vloeiend en veel

De wetenschap heeft ons veel nieuwe inzichten gegeven over letterkennis en het belang daarvan voor de lees- en spellingontwikkeling. “Kinderen die in groep 1 en 2 oefenen met letters en klanken en die we al vroeg blootstellen aan een stimulerende leescultuur in de klas (en thuis), hebben een veel grotere kans op een gezonde leesontwikkeling en veel minder kans op leesproblematiek”, vertelt dr. Sebastián Aravena (Directeur Inhoud & Ontwikkeling bij RID Taal Rekenen).

Diverse studies bieden veel aanknopingspunten voor een goede manier om kinderen letters aan te leren en daarmee de leesvaardigheid een extra impuls te geven:

Start vroeg met het aanleren van de letters

Begin bij voorkeur al in groep 1/2 met het oefenen van klank-tekenkoppelingen, zodat een kind met een stevige basis aan het leesonderwijs begint. Wie letters met de bijbehorende klanken kent, kan stukjes van woorden herkennen en zelf klanken combineren om woorden te vormen.

Focus op lettervloeiendheid

De focus ligt vaak op letterkennis, maar vooral de lettervloeiendheid (geautomatiseerde letterkennis) zorgt voor vlot en uiteindelijk begrijpend lezen. Dit op een leuke, effectieve manier trainen kan met serious games als ‘KlankKr8’. Zeer geschikt voor kleuters die zich voorbereiden op het lezen, maar ook voor beginnende lezers en kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Stop met maar één letter per week aan te leren

Onderzoek laat zien, dat kinderen gebaat zijn bij een hoger tempo, vooral ook de zwakkere lezers. Met één letter per week duurt het maanden, voordat kinderen genoeg letters kennen om de ‘leescode’ echt te kunnen breken.

Wat kun je thuis doen?

Wist je dat de kans dat een kind uitgroeit tot goede lezer vijf keer zo groot is bij ouders met een actieve leesopvoeding? Ter vergelijking: de invloed van een leerkracht maakt die kans slechts 1,5 keer zo groot. Ouders kunnen naast een leerzame taalgame bijdragen door een kind voor te lezen. Dat is gezellig én versterkt de woordenschat, concentratie, fantasie en lees- en taalontwikkeling van een kind.

Lees meer over dit thema op: www.rid.nl/klankkr8.

Opvang voor kinderen die vaak tussen wal en schip raken

Het bieden van een veilig, inspirerende en kindvriendelijke omgeving, dat is waar de eigenaresse van Pure-Kids, Ina Kuperus, sinds 2015 bewust over heeft nagedacht. Na een uitgebreid vooronderzoek, en gesprekken met ouders, instanties, scholen en gemeentes werd het steeds duidelijker. We willen een opvang bieden voor kinderen die vaak tussen wal en schip raken.

Ina vertelt: ”Kleine groepjes, individuele aandacht, respect en aandacht en ieder kind mag zichzelf zijn bij ons. Bezig zijn met en voor kinderen is en blijft mijn grote liefde.

Ieder kind is in zijn puurheid uniek

Het pure in ieder kind maakt me blij, ik vind het een uitdaging om elke dag weer een kind een kans te geven en met hem of haar in gesprek te gaan. Een kind heeft in deze tijd al zo gauw een etiket waar het bijna niet meer vanaf komt. Daar moeten we van af!

Belangrijk is om voldoende aandacht aan elk kind te besteden en respect voor elk kind te hebben. Als een kind zich als volwaardig kind gezien voelt, ontstaat er ruimte voor groei en ontwikkeling. Wat daarbij niet mag ontbreken is structuur, rust, regelmaat, elkaar bemoedigen en complimenteren. Dit geeft houvast en veiligheid voor kinderen. Dit alles met respect voor anderen, voor de omgeving en voor zichzelf.”

Meer weten? Kijk op pure-kids.nl.

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear