In de gemeente Assen

_BT Clear

Van links naar rechts op de foto: Susanne Plass, Cor Staal, Jan Broekema

Fotograaf: Meint Brookman

Samen Assen

In de gemeente Assen hebben de onderwerpen op het gebied van zorg en welzijn de aandacht van het hele college, maar van twee wethouders in het bijzonder: Cor Staal en Jan Broekema. Cor Staal richt zich op schuldhulpverlening, armoede en meedoen, Jan Broekema houdt zich vooral bezig met zorg en welzijn. Deze verdeling staat een sterke samenwerking tussen de wethouders niet in de weg. Samen met Vaart Welzijn zet de gemeente zich in voor een sociaal en veerkrachtig Assen.

_BT Clear

Assen is een levendige, sociale stad, daar zijn wethouders Cor Staal en Jan Broekema en interim-directeur Susanne Plass van Vaart Welzijn het over eens. Assenaren kunnen hier met veel plezier wonen. Maar het leven gaat soms niet van een leien dakje. Inwoners kunnen tegen problemen aanlopen waarbij ze wel wat hulp kunnen gebruiken.

Cor Staal: “Iedereen in de samenleving van Assen moet mee kunnen doen. Meedoen aan activiteiten, gezond leven en gezond opgroeien. Dat is ons gezamenlijke toekomstbeeld. Zeker in deze tijd, waarin dure boodschappen en oplopende energieprijzen het lastig kunnen maken om rond te komen, is dat niet altijd vanzelfsprekend. We zijn ons als gemeente daar zeer zeker van bewust en proberen mensen daarin te ondersteunen. Bijvoorbeeld met het Noodfonds en de extra energietoeslag.” Dit in leefbare wijken, met hulp vanuit de omgeving als het nodig is en een goed bereikbare, laagdrempelige toegang tot ondersteuning in de buurt.

De buurtteams van Vaart Welzijn spelen een belangrijke rol in de wijken. Bij een buurtteam kan iedereen terecht met vragen over bijvoorbeeld gezondheid, financiën of opgroeien. Susanne Plass: “We kijken naar wat er nodig is om jouw vraag op te lossen. Natuurlijk kijken we ook naar wat je zelf kunt doen, dat is vaak meer dan je denkt. Wanneer wij het antwoord niet weten dan is er wel een andere partij die daarbij kan helpen.” Jan Broekema vult aan: “Samen maken we Assen. Assen, dat zijn we samen. Als je samenwerkt kun je sneller en makkelijker dingen bereiken.”

Samenwerken

Samenwerken is dan ook de rode draad in de agenda van Susanne, Jan en Cor. Susanne: “Om er te kunnen zijn voor zoveel mogelijk inwoners, moeten wij als organisaties goed samenwerken. En gelukkig weten we elkaar in Assen steeds beter te vinden. Gemeente, maatschappelijke en zeker ook vrijwilligersorganisaties.”

Jan: “Mooie voorbeelden van deze samenwerking zijn de Sociale Kaart Assen, een website waar we het totale aanbod van ondersteuning in de gemeente aan het verzamelen zijn, en de ontwikkeling van een gezamenlijke sociale agenda. Onder de noemer ‘Samen Assen’ werken we met diverse partijen aan een overzicht van sociaal-maatschappelijke activiteiten, noem het een activiteitenkalender. Voor inwoners is het zo makkelijker om in een oogopslag te zien wat er in Assen aan sociale activiteiten te doen is. En zo versterken we elkaar.” Susanne: “Ik ben er van overtuigd dat mijn opvolger, Rob Kah, die per 1 januari 2023 het stokje als directeur Vaart Welzijn van mij overneemt, deze lijn in volle overtuiging zal voortzetten.”

Met het uitbrengen van deze krant willen we inwoners van Assen een idee geven wat er allemaal mogelijk is in de stad. Dat je weet waar je hulp kunt vinden wanneer je er zelf (even) niet uitkomt. En wat je kunt doen voor een ander, om samen te zorgen voor een fijne stad waarin iedereen kan meedoen. Voor jezelf, jouw buurt en jouw wijk.

_BT Clear

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de Gemeente Assen en Tinten inzake Vaart Welzijn.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Fotografie:
o.a. Barbara Trienen en Jantina Mulder

December 2022

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear