In de gemeente Assen

_BT Clear

Gezinsklassen succesvol in Assen

_BT Clear

Kindcentrum Het Kompas had in 2021 de primeur in Assen: er werd gestart met een Gezinsklas in samenwerking met GZ-psycholoog Marlies Sparreboom. Inmiddels zijn ook andere locaties begonnen met de Gezinsklas, waaronder Kindcentrum De Scharmhof in Assen. Maar wat is het?

In de Gezinsklas zitten zes tot negen leerlingen uit verschillende groepen die het om wat voor reden dan ook lastig vinden om in de klas tot werken te komen. Bijvoorbeeld omdat ze zich niet lang kunnen concentreren, het heel moeilijk vinden om stil te zijn of om voor zichzelf op te komen. Samen met een ouder of een andere betrokken volwassene en een leerkracht werken deze leerlingen tien weken lang, onder deskundige begeleiding, aan hun doelen voor in de klas.

Een extra zetje

“Het gaat om leerlingen die een zetje nodig hebben om tot leren te komen”, vertelt Bregina Staal, directeur van Kindcentrum Het Kompas. “Veel kunnen leerkrachten in de klas oplossen, maar soms is iets extra’s nodig. In nauw overleg met de ouders kunnen we de leerlingen in de Gezinsklas laten starten. Het preventiefonds van de gemeente Assen maakt mogelijk dat kinderen zonder indicatie van bijvoorbeeld de huisarts mee kunnen doen.

Door ze in de Gezinsklas succeservaringen te laten opdoen, laten we zien dat leren van nieuw gedrag wél kan. We zien dat kinderen dit nieuwe gedrag in de klas laten zien, maar ook vertellen ouders dat het thuis beter gaat.”

Samen aan de slag

Een belangrijke succesfactor van de Gezinsklas is de samenwerking tussen leerlingen, ouders of verzorgers en leerkrachten. We doen het met elkaar, zo steken we de gesprekken in de Gezinsklas ook in. Wat kan het kind anders doen? Wat kan juf of meester anders doen? En hoe kunnen papa en mama thuis helpen?”

Gedragsdoelen

In de Gezinsklas doen de kinderen oefeningen en werken aan hun schooltaken om hun eigen doelen te halen. Als een leerling start in de Gezinsklas formuleert het kind met zijn ouder een aantal gedragsdoelen in overleg met de leerkracht.

Als een doel is behaald mag de leerling het afvinken op de doelenkaart. “Voordat we aan een nieuw doel beginnen, gaan we er eerst van genieten dat het doel is behaald. Het vieren van succeservaringen helpt enorm bij het vasthouden van het juiste gedrag.”

Meer informatie?

Benieuwd naar deze locatie of andere kindcentra van CKC Drenthe? Bezoek dan de website via www.ckcdrenthe.nl.

_BT Clear

Een uitdagend omscholingstraject

_BT Clear

“In mijn vorige werk miste ik de uitdaging”, begint Sander Roelfsema (31). “De dagen begonnen op elkaar te lijken en daar werd ik flauw van.” Hij startte een omscholingstraject en volgt nu de opleiding Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg in Assen. “Het is een hele uitdaging om dit te combineren met een gezin, maar het is enorm leuk.”

“Het is al even geleden dat ik voor het laatst in de schoolbanken zat”, aldus Sander. Hij rondde na de middelbare school de mbo-opleiding Sport en Bewegen af. Een familielid wees hem op de kansen die Cosis gaf aan zij-instromers. Cosis is een organisatie die kwetsbare mensen met een verstandelijke of psychische beperking helpt grip te krijgen op hun leven. Sander had er een proefdag en was meteen om. Hij startte aan de BBL-opleiding Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg aan Drenthe College en vertelt: “Dit vak past een stuk beter bij mijn persoonlijkheid.”

Eigen verantwoordelijkheid

Met een gezin, een dochter van twee en de tweede op komst, is het best pittig om alles te combineren. Sander legt uit: “Ik ga één dag in de week naar school en werk gemiddeld 32-uur bij een woonwerkboerderij van Cosis, als medewerker in opleiding. Mijn werkgever betaalt voor de studie en ik krijg een normaal salaris.” Het fijne aan het volwassenonderwijs is dat je zelf alle touwtjes in handen hebt.

Je krijgt alle gelegenheid om zelf een goede balans tussen werk en privé te vinden. Als de kleine straks geboren wordt is het geen probleem dat ik een week of drie ouderschapsverlof opneem, het is volledig mijn eigen verantwoordelijkheid. De lessen mis ik dan wel, maar ik krijg het materiaal thuisgestuurd.”

Meer voldoening

Sander begeleidt licht verstandelijk beperkte volwassenen met moeilijk verstaanbaar gedrag, om de dag voor -en na- het werken zo goed en ontspannen mogelijk door te komen. De Assenaar vertelt dat hij veel leert tijdens het werk, maar dat ook de schooldag fijn is om erbij te hebben: “Op zo’n dag kijk je, samen met docenten en medestudenten, heel bewust terug op jouw eigen handelen. Daarnaast krijg je theorieles.” Hij verwacht maximaal drie jaar over zijn opleiding te doen. “Het is echt een uitdaging en ik ben blij dat ik deze opleiding ben gaan volgen. Ik haal meer voldoening uit dit werk en het is heel leuk om weer iets nieuws te leren”, sluit Sander zijn verhaal af.

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear