"Ik haal nu het beste uit mezelf"
Samen werken aan een zo zelfstandig mogelijk leven

Hoe kunnen jongeren en gezinnen met een psychische kwetsbaarheid zo zelfstandig mogelijk leven? Daaraan werkt RIBW K/AM. De begeleiders daar gaan uit van eigen kracht. Hoe dat werkt vertelt Descely (20 jaar) vol trots.

Descely werkt met hulp van Trajectcoaching van RIBW K/AM al meer dan een jaar als vrijwilliger bij Stem in de Stad, een opvang in Haarlem waar mensen spontaan binnenlopen voor een lekkere kop koffie en een goed gesprek. “Ik haal zooovéééél voldoening uit mensen die hun verhaal aan mij vertellen en weer blijdschap ervaren. Het is gewoon leuk om mensen te steunen, ik breng ze koffie en thee, knoop een praatje aan. Het voelt echt goed mensen te kunnen steunen.” Trajectcoach Joyce over Descely: "Ik ben trots op haar. Zij heeft zich opengesteld om te gaan ontdekken wat bij haar past en wat ze kan. Ze laat vooral zien wat ze allemaal in zich heeft!"

Gezinnen

RIBW K/AM zorgt ook voor hersteltrajecten van gezinnen met complexe psychiatrische en/of sociale problemen.

’Gezondheid is het vermogen van mensen om zich aan te passen en regie te voeren over hun eigen welbevinden, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven.’

(Machteld Huber)

Dit is de pijler van de visie Vitaal Verder van de Regionale Instelling voor Beschermd wonen Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden (RIBW K/AM). Meer informatie over hoe jongeren en gezinnen begeleid worden - onder meer door trajectcoaching - leest u op www.ribw-kam.nl

Op bezoek bij de jeugdverpleegkundige van GGD Kennemerland

In de jaren na het consultatiebureau, ondersteunt GGD Kennemerland ouders, verzorgers en kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Dat gebeurt onder andere via school. Jeugdverpleegkundigen Charlotte de Boer en Anna Verkaik vertellen over hun werkzaamheden.

Basisschool

“Wij werken veel vanuit preventie”, vertelt Charlotte. “In groep 2 en groep 7 kijkt de doktersassistent naar de groei van het kind en worden ogen en oren getest. Daarnaast vullen ouders een vragenlijst in. Valt er iets op? Dan kan de jeugdverpleegkundige telefonisch vragen beantwoorden, een afspraak maken op het spreekuur of doorverwijzen naar een specialist.” Andersom kunnen ouders ook via de school de jeugdverpleegkundige raadplegen. “Zij hebben doorgaans vragen over zindelijkheid of corona. De coronasituatie kan veel indruk maken op een kind. Wij geven tools om daarover in gesprek te gaan.”

Voortgezet onderwijs

De contactmomenten op de middelbare school vinden plaats in het tweede en vierde schooljaar. Voorafgaand aan het gesprek met de jeugdverpleegkundige vullen scholieren een enquête in. Anna hierover: “De vragenlijst is ter voorbereiding, maar de jongeren bepalen de inhoud van het gesprek. De groeispurt en prestatiedruk komen vaak ter sprake. In sommige gevallen is het nodig om de ouders erbij te betrekken. Dit gaat in overleg met de jongere.” Voor meer zichtbaarheid onder scholieren is de GGD Kennemerland onlangs gestart met @vraaghetcharlie op Instagram met onder andere nuttige tips over opgroeien. “Onze rol is signalerend en laagdrempelig. Daarvoor werken we nauw samen met het zorgteam op school”, aldus Anna.

Een vraag voor de jeugdverpleegkundige?

Bezoek de website via www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg of volg @vraaghetcharlie op Instagram.

_BT Clear

_BT Clear

_BT Clear