Papa en mama gaan scheiden Een kinderleven op zijn kop

_BT Clear

Een scheiding brengt grote veranderingen met zich mee, met name voor een kind. Kinderen zien een gezin als iets vanzelfsprekends. Als de ouders van elkaar scheiden, staat het leven van het kind op z’n kop.

Emoties

‘Was ik maar lief geweest, dan waren papa en mama vast nog bij elkaar.’ ‘Moet ik nu tussen papa en mama kiezen?’ Dit zijn reacties die ouders vaak te horen krijgen als ze over de aanstaande scheiding vertellen. Schuldgevoel is een van de vele e moties die een kind kan uiten als de ouders uit elkaar gaan. Maar soms schrikken kinderen erg, worden boos of juist heel verdrietig. Ook na de scheiding blijft een kind vaak nog lange tijd verdrietig. Het mist het gezin zoals het was. Of het schaamt zich omdat het gezin niet meer ‘gewoon’ is.

Duidelijkheid

Schep zoveel mogelijk duidelijkheid voor uw kind. Wees eerlijk en open. De scheiding is iets tussen u en uw partner, het ligt niet aan het kind. De reden van de scheiding is minder belangrijk. Vertel alleen wat er gaat gebeuren. Als u het moeilijk vindt om over de scheiding te praten, vertel dit dan eerlijk aan uw kind. Het belangrijkste is dat het kind de tijd en ruimte krijgt om zijn gevoelens te uiten.

Kiezen

Er verandert veel voor een kind. Ineens moet het heen en weer reizen tussen twee huizen die beide niet als ‘thuis’ voelen. Kinderen doen veel moeite om loyaal te blijven aan beide ouders. Maar een kind hoeft natuurlijk helemaal geen keuze te mak en tussen zijn ouders. Respecteer eventuele loyaliteitsgevoelens van uw kind. Hij houdt van beide ouders en wil niet kiezen. Geef het de gelegenheid om over de andere ouder te praten en hem of haar te bellen.

Hulp

Hulp zoeken bij het omgaan met een scheiding is heel normaal. Wacht niet te lang als u en uw kind het zwaar hebben. Zoek steun bij goede vrienden en familie of het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Tips

  • Geef uw kind positieve aandacht. Geef complimenten voor de dingen die uw kind goed doet.
  • Probeer boosheid ten opzichte van uw ex-partner niet over te dragen op uw kind.
  • Maak geen ruzie met uw ex-partner in het bijzijn van uw kind.
  • Probeer als ouders de zorg voor het kind te blijven delen. Ga bijvoorbeeld samen naar ouderavonden.
  • Zoek momenten waarop u er helemaal kunt zijn voor uw kind. Zo laat u merken dat u echt aandacht heeft voor uw kind.
  • Spreek met uw kinderen en hun vrienden over wat ze doen en meemaken op Internet en hoe ze dat beleven. Zo zullen ze eerder naar u toekomen als het nodig is.ouders de zorg voor het kind te blijven delen. Ga bijvoorbeeld samen naar ouderavonden. Zoek momenten waarop u er helemaal kunt zijn voor uw kind. Zo laat u merken dat u echt aandacht heeft voor uw kind. Spreek met uw kinderen en hun vrienden over wat ze doen en meemaken op Internet en hoe ze dat beleven. Zo zullen ze eerder naar u toekomen als het nodig is.
_BT Clear

Mijn kind wordt gepest Wat kan ik doen?

_BT Clear

Plagen of pesten, daar zit een groot verschil tussen. Als uw kind geplaagd wordt, kan het daarom lachen. En de volgende keer is het zijn beurt om te plagen. Bij pesten ligt dat heel anders. Het is eerder om te huilen. En je kunt er niets aan doen, want de ander is sterker. Hoewel, niets? U hoeft als ouder niet machteloos toe te kijken wanneer uw kind wordt gepest… of wanneer het zelf pest!

Wat zijn de signalen?

Kinderen vertellen niet altijd dat ze gepest worden. Als het gedrag van uw kind opeens sterk verandert, is de kans groot dat er iets aan de hand is. De volgende signalen kunnen een aanwijzing zijn dat uw kind gepest wordt:
- Uw kind ging altijd graag naar school, haalde goede cijfers en was eigenlijk nooit ziek. Maar de laatste tijd heeft hij vaak hoofdpijn of buikpijn. Hij gaat niet meer zo graag naar school.
- Uw kind is steeds vaker iets kwijt als het thuiskomt van school. Een boek, een muts, een agenda of iets anders.
- Uw kind gaat allang zelfstandig naar school. Maar ineens vraagt het of u hem wilt brengen en halen. Als dat niet kan, komt hij te laat op en van school.

Onderneem actie

Wat kunt u doen als uw kind gepest wordt? Praat met uw kind en laat merken dat u samen naar een aanpak zoekt. Is uw kind niet het slachtoffer, maar juist de pestkop of doet hij mee aan het pesten? Dan is het ook belangrijk om dit met uw kind te bespreken. En ook dan is het goed om contact op te nemen met de school. Zo kunt u samen bespreken wat de beste oplossing is. Misschien wilt uw kind dat niet. Het is bang dat het pesten alleen maar erger wordt. De pester is bang dat hij niet langer de baas kan spelen. Toch is actie ondernemen de beste manier om de vicieuze cirkel te doorbreken. Anders kan pesten jarenlang doorgaan met ernstige gevolgen, vooral voor het gedupeerde kind. Veel scholen hebben een onderwijsprotocol tegen het pesten. Praat erover met de leerkracht. Betrek ook de pestkop bij het zoeken naar een oplossing. Ook voor hem kan dat een opluchting zijn.

Cyberpesten

Maar liefst 98% van de jongeren surft dagelijks op het internet, 15% is slachtoffer van digitaal pesten. Dit nieuwe pesten, via internet of telefoon, neemt steeds meer toe. Een pesterij op het internet wordt vaak harder aangepakt dan een scheld partij op het schoolplein. Maar het is allebei even erg. U moet dan ook dezelfde maatregelen nemen.

Zo helpt u uw kind

  • Neem uw kind serieus. Vertel dat pesten veel voorkomt, maar dat het niet normaal is.
  • Zeg dat u gaat proberen het pesten te stoppen.
  • Bespreek alles wat u doet eerst met uw kind. Benadruk dat u niets zult doen zonder dat uw kind het weet.
  • Bespreek en oefen met uw kind wat hij kan doen in verschillende situaties.

Meer weten?

Meer informatie over (digitaal) pesten vindt u op: www.pestweb.nlwww.kennisnet.nlwww.mijndigitalewereld.nl

_BT Clear

_BT Clear