Beste inwoner,

_BT Clear

Wegwijs maken

Deze Informatiekrant Zorg en Ondersteuning Zutphen 2018 is bedoeld om u wegwijs te maken in wat er allemaal voorhanden is in de gemeente, in de zorg, in de ondersteuning, maar ook wat er van u als inwoner zelf wordt verwacht.

In deze krant komen verschillende aspecten aan de orde van de zorg- en ondersteuningstaken die de gemeente erbij heeft gekregen. Hoe zijn deze in Zutphen geregeld? En welke vraag kunt u waar stellen? Aan bod komen onder andere het Wmo-Zorgloket van de gemeente Zutphen, hulp in de huishouding, Het Plein voor hulp op het gebied van werk, inkomen en begeleiding en de Hulpwijzer Zutphen. Tevens komen er een aantal lokale zorgpartners aan het woord die een inkijk geven hoe de ondersteuning in de praktijk werkt middels interviews, achtergrondartikelen en cliëntverhalen. Kortom, voor u als inwoner nuttige informatie.

Onze samenleving verandert

Dat geldt niet alleen over hoe de overheid omgaat met de vragen en behoeften van de burgers, maar ook over hoe we omgaan met elkaar. Mensen moeten de ruimte krijgen om hun eigen leven te blijven organiseren. Daarvoor moeten we ook naar elkaar kijken, hoe we elkaar kunnen helpen, bijvoorbeeld door mantelzorg of cliëntondersteuning. Door creatief te zijn en een beroep op elkaar te doen, ontstaan verrassende initiatieven. En als dat niet gaat, dan is er de zorg vanuit de gemeente. Wie hulp nodig heeft, krijgt hulp.

Wat er allemaal mogelijk is, dat leest u in deze Informatiekrant.

COLOFON

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Zutphen

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Juli 2018

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear

_BT Clear