Iedereen hoort erbij en kan meedoen

_BT Clear

Zutphen heeft een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college van burgemeester en wethouders. Zij hebben afspraken gemaakt over waar ze aan gaan werken en wat ze belangrijk vinden. Over zorg en ondersteuning staat o.a. het volgende in het coalitie akkoord:

In Zutphen mag u zijn wie u bent, ongeacht kleur, waar u in gelooft of van wie u houdt. Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk inkomen, een plek om te wonen en een sociale en prettige leefomgeving. Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen, zorgen we dat mensen meer grip krijgen op hun leven. Dit doen we door gericht te investeren in het verminderen van zowel kwetsbaarheid als afhankelijkheid van de overheid. Daarnaast vergroten we de ruimte voor eigen initiatieven van inwoners.

Hulp en ondersteuning dicht bij de inwoners

Iedere inwoner van Zutphen kan op zijn tijd extra zorg nodig hebben. Sommigen kunnen dat in het eigen netwerk opvangen. Anderen hebben daarbij ondersteuning nodig.

Wij zetten ons ervoor in dat mensen met problemen en behoefte aan ondersteuning makkelijk bij de gemeente terecht kunnen en snel, bij voorkeur in hun eigen omgeving, geholpen kunnen worden. Zorg dichtbij is beter voor de mensen en voor de financië n van de gemeente.

Eén toegang

Om het voor inwoners makkelijker te maken, gaan we naar één organisatie waar inwoners terecht kunnen voor hulp en ondersteuning voor Jeugd, WMO en werk en inkomen. Dit doen we in goede samenwerking met de wijkteams. Zij weten wat er speelt in de wijk en bij individuele inwoners en kunnen al in een vroeg stadium hulp bieden. Zo willen we voorkomen dat problemen onnodig groot worden.

In 2018 blijft alles nog bij het oude zijn we druk bezig de plannen uit te werken. De inwoners worden ruim op tijd geïnformeerd als er veranderingen zijn.

Wilt u meer weten over alle plannen van het nieuwe college? Kijk dan op de website van gemeente Zutphen, www.zutphen.nl.

_BT Clear

Hulpwijzer Zutphen

Iedereen heeft wel eens een vraag over zorg, opvoeding, inkomen, wonen of voorzieningen. Maar bij wie kunt u dan terecht voor antwoord op uw vragen of voor hulp? Inwoners van gemeente Zutphen kunnen daarvoor de Hulpwijzer Zutphen gebruiken. Die geeft antwoorden op vragen over zorg en gezondheid, wonen en huishouden, jeugd en gezin, geldzaken en meer.

_BT Clear

Hoe werkt het?,

Via de afbeeldingen vindt u gemakkelijk antwoord op uw vraag. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar een dagactiviteit om gezellig met anderen iets te ondernemen of wilt u weten welke toeslagen er zijn? Misschien wordt het moeilijker om het huishouden helemaal zelf te doen of maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind. In de hulpwijzer vindt u de informatie in begrijpelijke taal. De organisaties waar u terecht kunt staan erbij en u kunt op een kaart zien waar u deze in Zutphen kunt vinden.

U vindt de hulpwijzer op www.hulpwijzerzutphen.nl.

_BT Clear

_BT Clear