Zorgloket Zutphen

_BT Clear

We willen dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan leven en wonen. En we willen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dat is niet vanzelfsprekend. Het Wmo-Zorgloket van de gemeente Zutphen is er voor u als u extra ondersteuning nodig hebt.

Wat doet de gemeente voor u?

De gemeente kan u ondersteunen bij het huishouden, zelfstandig wonen, vervoer en verplaatsen in en rond uw woning. Hebt u individuele begeleiding of dagbesteding nodig? Dan kunt u dat bij Het Zorgloket aanvragen. Sam en met een medewerker kijkt u wat u zelf kunt, wat uw omgeving voor u kan betekenen en welke verdere ondersteuning u nodig heeft.

Het Wmo-Zorgloket vindt u op Het Plein

Er verandert in Zutphen veel op het gebied van Zorg. In 2018 blijft de dienstverlening zoals u gewend bent.

Dus, wilt u meer informatie of een aanvraag doen? Bel naar 0575 – 595 760 of kom langs. Het Zorgloket van de gemeente Zutphen vindt u op Het Plein. Wij zijn te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

_BT Clear

Huishoudelijke hulp

Hulp in de huishouding is een belangrijke steun en toeverlaat als het niet meer zo makkelijk lukt uw huis in orde te houden. De gemeente vindt het belangrijk dat dit goed geregeld is voor alle mensen die dit nodig hebben.

Daarom zijn we bezig om de aanpak van de huishoudelijke hulp te vernieuwen. We doen dit omdat we vinden dat de hulpen meer baanzekerheid moeten krijgen. Verder willen we graag dat cliënten zoveel mogelijk hun eigen vertrouwde hulp kunnen houd en. De hulpen gaan ook meer samenwerken met andere zorgverleners in de wijk. Als er dan iets bijzonders aan de hand is, kunnen we snel helpen.

In januari heeft de gemeenteraad een besluit genomen over hoe we de huishoudelijke hulp gaan organiseren. Per 1 september 2018 worden er nieuwe contracten afgesloten met de bestaande zorgaanbieders. Deze contracten hebben een looptijd van drie jaar. Verder gaan we samen met de huishoudelijke hulpen werken aan een werknemerscoöperatie. Dat is een organisatie waarin de hulpen zelf bepalen hoe en waar ze werken. Ze zijn dan niet meer in dienst van een zorgaanbieder, maar zelf mede eigenaar van de coöperatie. In Apeldoorn en Berkelland werken ze al een tijdje heel succesvol op deze manier.

Voor mensen die op dit moment huishoudelijke hulp hebben, verandert er de komende tijd nog niets. Tegen de tijd dat er wel dingen gaan veranderen, krijgt iedereen die recht heeft op huishoudelijke hulp daar persoonlijk bericht van.

Een vraag over zorg of begeleiding?
Maak een afspraak met het Wmo Zorgloket. Bel naar 0575 – 595 760.


De Wmo is er voor u

Een oudere dame belt naar het Wmo Zorgloket. Ze heeft gehoord dat het mogelijk is om hulp in de huishouding te krijgen. Omdat ze ook voor haar man zorgt, wordt het haar allemaal te zwaar.

Hier kunt u zich vast iets bij voorstellen. Een oudere dame heeft moeite met het bijhouden van het huishouden. Maar in die vraag zit mogelijk een achterliggende vraag. De zorg voor haar man.

De medewerker van het zorgloket vraagt mevrouw of zij wat langer met haar mag praten over haar situatie en de mogelijkheden binnen de Wmo. Dat mag en er wordt een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek bij het echtpaar thuis.
Tijdens het bezoek is er uitgebreid aandacht voor de situatie van het echtpaar en komt naar voren dat er meer speelt. Meneer kan door ernstige gewrichtsklachten niet goed meer lopen en hij wordt steeds vergeetachtiger.
Mevrouw wordt hierdoor steeds meer belast met de zorg voor haar man en durft hem niet meer alleen te laten. Daarnaast draait zij het volledige huishouden in haar eentje.

Er wordt besproken welke hulp en ondersteuning er mogelijk is van familie en vrienden. Mevrouw vertelt dat haar dochter helpt in de tuin en met boodschappen doen. Maar ondanks deze hulp wordt de situatie voor mevrouw te zwaar.
Voor dit soort situaties is de Wet maatschappelijke ondersteuning.

In overleg met het echtpaar wordt ondersteuning ingezet voor het overnemen van het zware huishoudelijke werk en wordt voorgesteld dat meneer 2 dagdelen naar dagbesteding gaat.

Zo kan mevrouw op adem komen en kan zij de zorg voor haar man blijven volhouden. Ook is zij geïnformeerd over de mogelijkheid om via de zorgverzekering ondersteuning te krijgen bij de persoonlijke verzorging van haar man.

Dit wil zij op dit moment nog niet maar ze weet nu wel waar ze terecht kan met haar vraag mocht dit gaan spelen.

Herkent u dit?

Of heeft u een andere vraag over zorg, zelfstandig wonen of vervoer? Neem contact op met het Zorgloket. Deze vindt u op Het Plein.

_BT Clear

_BT Clear