Hulpvragen

bij de KrimpenWijzer

_BT Clear

Wat zijn de meest voorkomende hulpvragen die binnenkomen bij de KrimpenWijzer? We vragen het aan de consulenten. Eensgezind antwoorden zij dat de meeste vragen te maken hebben met persoonlijke financiën en daaruit voorkomende problemen. Denk aan achterstanden bij de betaling van vaste lasten, uithuiszettingen, schuldhulpverlening, bewindvoering en voedselbankaanvragen. Op de tweede plaats gaat het om relatie- of gezinsproblemen, zoals scheidingen, relatiegesprekken, opvoedingsproblemen of arbeidsconflicten. Op de derde plaats volgt de vraag om bemiddeling bij conflicten met instanties. We lichten een paar soorten hulpvragen toe.

Samenhangende gezinsproblemen

Als voorbeeld nemen we een gezin met vader, moeder en drie kleine kinderen. De moeder kwam bij de KrimpenWijzer met een vraag voor hun oudste zoon. Met de oudste zoon ging het niet goed op school, en de ouders kwamen er met de school niet uit om hierin verbetering aan te brengen. De moeder vroeg om ondersteuning bij het gesprek op school. Door samen dit gesprek voor te bereiden, is de communicatie met de school inmiddels verbeterd. In gesprekken met de moeder bleek er meer aan de hand. De zoon heeft een beperking en daardoor zijn de ouders veel tijd en energie aan hem kwijt. Dat gaat ten koste van henzelf en de andere kinderen. De ouders gaven aan dat zij het moeilijk vonden het gezin draaiende te houden. In overleg bleek de oplossing om de zoon een keer per maand naar de zaterdagopvang te laten gaan en voor de overige zaterdagen familieleden in te schakelen. Zo kregen ze een dag in de week meer tijd voor elkaar en de andere kinderen. Door gesprekken met de moeder is zij gesterkt en gesteund om voor de kinderen te zorgen en ook tijd voor zichzelf over te houden.

Opvoedvragen

De jeugdverpleegkundige (4-19 jaar) krijgt aardig wat opvoedvragen. Vragen over zindelijkheid, slecht eten, slaapproblemen, gedrag, sociale ontwikkeling, sociale media gebruik of medische vragen, beantwoordt zij meestal zelf. Als er meer nodig is dan een eenmalig advies, kunnen de ouders in gesprek met een pedagoog, die meer tijd en deskundigheid heeft om er dieper op in te gaan. Kinderen verwijzen naar schoolmaatschappelijk werk komt ook regelmatig voor. Naar aanleiding van gesprekken met kinderen en hun ouders in groep 7, verwijst zij naar trainingen die gegeven worden door het Centrum voor Jeugd en Gezin. De jeugdverpleegkundige maakt verder deel uit van een School Ondersteunings Team. Dat is een overleg met ouders, school, schoolmaatschappelijk werk en soms anderen. Daaruit kunnen oplossingen komen als een verwijzing geestelijke gezondheidszorg voor een kind of begeleiding thuis door een gezinscoach. Als de hulp niet meer nodig is, neemt de jeugdverpleegkundige de regie weer over. Zij blijft het kind (al dan niet op afstand) volgen.

Aanpak dyslexie

Als er bij een kind een vermoeden van dyslexie is, hebben de ouders voor hun kind overleg met een intern begeleider. De school kan bij duidelijke aanwijzingen hiervoor, namens de ouders een onderzoek naar dyslexie aanvragen. Als de dyslexie door middel van onafhankelijk onderzoek is aangetoond, kan het kind een traject aangeboden krijgen voor behandeling. Dit gebeurt pas, nadat het kind een heel traject heeft doorlopen met de intern begeleider en extra ondersteuning. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke expertisecentrum voor dyslexie. Een behandeling voor dyslexie is best ingrijpend voor een kind en vergt extra inspanningen bovenop de inspanningen op school. Dus er wordt ook gekeken of het kind deze vorm van vergoede zorg aankan. Als blijkt dat dit zo is, ontvangen de ouders een beschikking voor onderzoek en eventuele behandeling als sprake blijkt van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie.

Heeft u een vraag voor de KrimpenWijzer? Kijk dan op www.krimpenwijzer.nl of neem telefonisch contact op via (0180) 517 590.

_BT Clear