Astrid Puts, Inloop de IJssel

Een jaar geleden droomden 100 professionals, vrijwilligers, raadsleden en leden van Krimpense adviesraden hardop over mogelijkheden om meer Krimpenaren met elkaar in contact te brengen dan nu het geval is. Krimpenaren die net als iedereen hun verhaal kwijt willen of andere mensen willen ontmoeten in een ontspannende, uitnodigende omgeving. Het resultaat van deze brainstorm waren vier Dromen: ‘Inloop de IJssel’, ‘Bakkie doen?’, ‘Samen 1 tegen Eenzaamheid’ en het ‘Café van toen en nu’.

Inloop de IJssel biedt warm welkom

Astrid Puts is coördinator van Inloop de IJssel (locatie Vijverhoek, Lage Vijver 2). Elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur staat de deur open voor mensen uit Krimpen aan den IJssel en omgeving die de diagnose kanker hebben (gehad) en voor naasten, mantelzorgers en nabestaanden. Uit het gesprek blijkt Astrids grote persoonlijke betrokkenheid: “Mensen krijgen te maken met angst, boosheid, onzekerheid en heel veel vragen, terwijl er vaak weinig antwoorden zijn. Inloop de IJssel biedt een ontmoetingsplek waar je jezelf kan zijn onder mensen die soortgelijke ervaringen hebben (ondervonden). Dat geldt ook voor de vrijwilligers die de Inloop begeleiden.”

Een cijfer dat voor zichzelf spreekt: per jaar krijgen 104.000 mensen de diagnose kanker en dit aantal stijgt nog steeds, doordat mensen gemiddeld steeds ouder worden en de diagnose steeds eerder kan worden gesteld. Positief is dat de behandelingen steeds beter (specifieker) worden en de overlevingskansen toenemen.

Astrid: “Als je het te horen krijgt, staat je leven op zijn kop. De medische wereld is begrijpelijkerwijs gericht op lichamelijke genezing, maar het blijkt dat mentale ondersteuning ook heel belangrijk is. Er is niet veel op dit gebied, daarom willen wij deze leegte opvullen.” De bezoekers komen terug omdat zij dit initiatief waarderen. Astrid hoopt dat nog meer mensen de Inloop weten te vinden. Zij zegt: “Kanker is niet zomaar over. Na de heftige behandelingen, zelfs als je ‘genezen’ bent verklaard, kun je tegen grenzen aanlopen als concentratieproblemen en grote vermoeidheid. Daardoor is het lastig om je leven weer op te pakken. Regelmatig moeten mensen leren accepteren dat ze minder (aan)kunnen dan vroeger.” De Inloop gaat ook activiteiten organiseren vanuit de wensen van de bezoekers. Gedacht wordt aan een wandelgroep en een informatiebijeenkomst na de zomer. Ideeën zijn welkom! Ook heel welkom zijn meer vrijwilligers, die eerst een training krijgen van een professional. Meer informatie over deze ontmoetingsplek vindt u op www.inloopdeijssel.nl of bel met Astrid Puts om te kijken of dit wat voor u is, via telefoon 06 46 49 66 18.

‘Bakkie doen?’ voor mensen met een lichte verstandelijke beperking

Nelly Geneugelijk van Pameijer en Danielle Diefenbach van ASVZ zijn de drijvende krachten achter het project ‘Bakkie doen?’. Onder begeleiding worden mensen aan elkaar gekoppeld met dezelfde interesses die een klik met elkaar voelen. Uit zichzelf zoeken sommige mensen met een lichte verstandelijke beperking niet gauw contact. Ze hebben een steuntje in de rug nodig en dat bieden Nelly en Danielle, samen met vrijwilligers. Het project is bedoeld voor Krimpenaren die zelfstandig wonen of toewerken naar zelfstandig wonen. Danielle: “Als zij onderling gaan afspreken bij iemand thuis, is onze missie geslaagd. De bedoeling is dat we ons op een gegeven moment terugtrekken en vrijwilligers de mensen gaan begeleiden. De mensen die zich bij ons aanmelden, geven aan wat hun interesses en hobby’s zijn. We proberen dan 3 tot 4 personen met elkaar te matchen. In eerste instantie inderdaad voor een koffiebezoek, daarna kan dit uitgroeien tot dingen ondernemen met elkaar. Zo hebben jongeren die nog thuis wonen met elkaar gebowld.”

Op de avond van het gesprek met Nelly en Danielle vindt een spelletjes- en knutselavond plaats in het Kortlandgebouw. Deze gezellige (gratis) avonden worden maandelijks georganiseerd om mensen met elkaar te laten kennismaken. Nieuwe mensen zijn altijd welkom en je mag altijd een vriend(in), familielid of begeleider meenemen. Kom je ook op 14 juni naar het Kortland-gebouw?

Vrijwilligers welkom!

Nelly en Danielle zijn op zoek naar vrijwilligers. Vooral vrijwilligers die van knutselen en handwerken houden en kunnen meehelpen met groepjes vrouwen die daar mee bezig zijn. Op hun wensenlijstje staat ook een man die kan ‘gamen’ met een groepje jongemannen. Bent u flexibel, sociaal en ondernemend en wilt u vrijwilliger worden bij Bakkie doen? Bel dan met Nelly Geneugelijk, telefoon 06 51 89 19 13 of per e-mail: [email protected] of Danielle Diefenbach, telefoon 06 53 39 70 86 of per e-mail: [email protected]

Samen 1 tegen Eenzaamheid

Het project Samen 1 tegen Eenzaamheid is herkenbaar aan de blauwe tent met het logo. Gunther Gehlich, jongerenwerker bij Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland, is projectleider. Hij zegt: “Het blijkt dat er best veel in Krimpen te doen is, maar dat het lastig is om een overzicht te krijgen. Mensen zitten met de vraag: waar kan ik informatie vinden? Daar willen wij met alle organisaties die verbonden zijn aan de KrimpenWijzer wat aan doen en Krimpenaren met elkaar in verbinding brengen. Dat doen we door elke maand met de grote tent in een wijk te gaan staan. Met de mensen die er zijn, professionals en vrijwilligers gaan we in gesprek over een landelijk thema. Daarnaast zijn alle vragen en ideeën welkom. Mensen leren elkaar kennen en ontdekken dat er meer mogelijk is dan ze denken en dat ze iets voor elkaar kunnen betekenen.” De mensen die tot nu toe zijn gekomen, waarderen deze opzet. Ze zeggen: “Wat fijn dat ik direct een praktisch antwoord krijg op mijn vraag.” en “Wat goed dat er aandacht is voor eenzaamheid.”

_BT Clear

Henny Timmermans, Cafe van Toen en Nu

Wanneer en waar?

De eerstvolgende Samen 1 tegen Eenzaamheid bijeenkomst is op woensdag 29 juni tussen 13.00 en 15.00 uur bij de basisschool Het Mozaïek aan de Una Corda. Het thema is dan: ‘Sociale media’: hoe kun je die op de goede manier gebruiken? Op donderdag 24 juli tussen 16.00 en 18.00 uur is er een ontmoetingsbijeenkomst (zonder thema) bij winkelcentrum De Brink. Meer informatie vindt u op www.krimpenaandenijssel.nl/krachtvankrimpen.

Gunther: “We blijven de komende jaren elke maand met de tent door de wijken trekken. Daarnaast willen we in 2017 twee grote activiteiten organiseren. We denken aan een grootschalige brunch en een dagje uit, maar we laten ons graag uitdagen door mensen met andere ideeën!” Wilt u van gedachten wisselen met Gunther? Bel hem dan via 06 54 90 70 49 of per e-mail [email protected].

Café van Toen en Nu in het Streekmuseum Krimpenerwaard

Elke laatste donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur is het Café van Toen en Nu in het Streekmuseum (IJsseldijk 312). Henny Timmermans (werkzaam bij ContourdeTwern) is de coördinator van dit project. Enthousiast vertelt ze dat voorgaande bijeenkomsten zo geslaagd waren.

Aan de hand van een thema, zoals “School, toen en nu” vertelde iemand van de Historische Kring Krimpen iets over de school van vroeger, met grote klassen, leitjes en kroontjespennen. De bezoekers krijgen altijd gelegenheid om aan te haken en hun ervaringen te vertellen. Ook het thema in april, over feesten, bood genoeg aanknopingspunten. Daarbij is niet alleen aandacht voor vroegere feesten, maar ook voor huidige, zoals het Suikerfeest. Henny: “Dat brengt ons bij de mensen die hier komen, mensen die al lang in Krimpen wonen en nieuwe Krimpenaren, van ver en dichtbij. Op een leuke manier komen ze in aanraking met elkaar.” Bezoekers zeggen over de bijeenkomsten: “de ontvangst hier is warm” en “ik voel me hier thuis”. Op het einde van elke bijeenkomst vertelt Stella Speksnijder van ’t Zingende Paard een spannend, mooi of ontroerend verhaal dat te maken heeft met het onderwerp. Zij is ook bekend met het Krimpense dialect.

Nieuwsgierig?

Ook u bent van harte welkom tijdens de volgende bijeenkomsten:

- 30 juni: eten & drinken
- 28 juli: vakantie & vrije tijd
- 25 augustus: reizen (bij mooi weer in de tuin bij het museum)
- 29 september: ouwe wijven zomer
- 27 oktober: (t)huis: wat is een thuis?
- 24 november: storm: letterlijk en figuurlijk
- 29 december: oud & nieuw en donker & licht

Wilt u meer informatie of heeft u vervoer nodig? Bel dan met de vrijwilligersbalie in het gezondheidscentrum, telefoon (0180) 55 30 08. De koffie staat klaar!

_BT Clear