Ontwikkeling van lezen en schrijven stimuleren

_BT Clear
Bibliotheek aan den IJssel

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om goed te kunnen lezen en schrijven. Uit onderzoek van Stichting Lezen en Schrijven blijkt dat 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar in Nederland laaggeletterd zijn. Uit datzelfde onderzoek komt naar voren dat het aantal laaggeletterden in Krimpen aan den IJssel rond het landelijk gemiddelde ligt (13-16% van de 16 tot 65 jarigen).1

Wat is laaggeletterdheid?

Laaggeletterdheid wordt als overkoepelende term gebruikt voor mensen die grote moeite hebben met lezen en schrijven. Een laaggeletterde is iemand met een taalniveau waarmee een kind de basisschool hoort te verlaten of lager. Laaggeletterden hebben grote moeite met lezen en schrijven, maar ze kunnen het wel een beetje. Gevolg hiervan kan zijn dat formulieren verkeerd worden ingevuld of medicijnen verkeerd worden gebruikt, omdat de bijsluiter lastig te begrijpen is.

Taalnetwerk in Krimpen

Laaggeletterdheid is een maatschappelijk probleem. Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Laaggeletterden zijn minder zelfredzaam, minder sociaal actief, vaker ziek en hebben (grote) moeite om brieven, websites of andere communicatiemiddelen te begrijpen. In Krimpen aan den IJssel werken Gemeente Krimpen aan den IJssel, KrimpenWijzer, Voorleesexpress, CrimpenInn, Bibliotheek aan den IJssel en Stichting Lezen en Schrijven samen in een taalnetwerk om laaggeletterdheid te bestrijden. Ze delen kennis met elkaar, verwijzen door en geven bekendheid aan activiteiten en initiatieven om de ontwikkeling van lezen en schrijven te stimuleren

Initiatieven voor jeugd

Voor de allerkleinsten is er het initiatief ‘BoekStart’, waarbij de ouders bij de geboorteaangifte van het kindje een bon meekrijgen waarmee ze boeken kunnen lenen bij de bibliotheek. Ook op peuterspeelzalen, kinderopvanglocaties en basisscholen wordt aandacht besteed aan taal via speciale taalprogramma’s. De vrijwilligers van de Voorleesexpress gaan op bezoek bij kinderen en lezen hen voor uit boeken naar keuze. Ouders worden er bij betrokken want het is de bedoeling dat zij het gaan overnemen. Met Bibliotheek op School werken basisscholen, bibliotheken en gemeenten samen om het leesplezier, de leesvaardigheid en mediawijsheid van kinderen te vergroten. In Krimpen aan den IJssel werken drie scholen: OBS Kortland, PCB De Wegwijzer en PCB Het Kompas (totaal vijf locaties) op deze manier. Daarnaast is er taalcoaching voor kinderen in de nieuwkomersgroep op de Kortlandschool.

Initiatieven voor volwassenen

Ongeveer 13 tot 16% van de Krimpenaren tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. Het gaat hier om autochtonen, inburgeringsplichtigen en andere niet-Nederlandstaligen. Inburgeringsplichtigen leren de taal via de inburgeringscursus. Als ze hulp bij bijvoorbeeld huiswerkopdrachten nodig hebben, kunnen ze een beroep doen op de taalcoaching van de KrimpenWijzer. Maar de 55 vrijwilligers van de taalcoaching staan ook klaar voor autochtonen en andere niet-Nederlandstaligen. Individueel of in groepsverband leren de coaches hen de Nederlandse taal.

De Bibliotheek aan huis is een initiatief om lezen te stimuleren bij mensen die door ziekte of immobiliteit niet naar de bibliotheek kunnen komen. In overleg met een vrijwilliger worden de boeken gereserveerd en thuisgebracht. Na de leenperiode wordt het boek weer opgehaald en eventueel ingeruild voor een ander exemplaar. Voor volwassenen is er ook nog ‘Taal voor Thuis’, waarbij vrijwilligers met taalbeheersing van de ouders aan de slag gaan, aan de hand van thema’s waarmee hun kinderen op de basisschool bezig zijn.

Handje helpen?

Wilt u graag als taalcoach Krimpenaren helpen met lezen en schrijven? Voordat u aan de slag kunt als taalcoach, krijgt u een training van twee dagdelen. Als u als vrijwilliger aan de slag bent, helpt u in principe ‘uw leerling’ één keer per week. Wilt u meer informatie of heeft u interesse? Neem dan contact op met de KrimpenWijzer via 0180-517 590 of per e-mail via [email protected]. Ook de Voorleesexpress is op zoek naar vrijwilligers die de taalontwikkeling bij kinderen (een keer per week) willen stimuleren. Meer informatie over de Voorleesexpress vindt u op www.voorleesexpress.nl.

1Bij de bepaling van het percentage laaggeletterden of de gemiddelde geletterdheid per gemeente gaat het om schattingen.

_BT Clear

Colofon

Uitgave van
Gemeente Krimpen aan den IJssel
I: www.krimpenaandenijssel.nl
T: 14 0180

Verzorgd door
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00

Tekst- en beeldredactie
Gemeente Krimpen aan den IJssel

Concept en vormgeving
ETT Media en Skitter

juni 2016

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits de gemeente Krimpen aan den IJssel hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media en de gemeente Krimpen aan den IJssel zijn niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear