Iedereen telt mee, iedereen doet mee

_BT Clear

In Krimpen aan den IJssel willen we graag sterke, vitale wijken waarin zoveel mogelijk mensen meedoen en voor elkaar klaar staan. Het uitgangspunt: iedereen telt mee en iedereen doet mee. Maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend en soms is hier extra hulp bij nodig. Ellen van Pelt en Roos van Esch, sociaal werkers van ContourdeTwern (onderdeel van de KrimpenWijzer), bieden inwoners(groepen) ondersteuning en begeleiding om mensen met elkaar in contact te laten komen om talenten te ontwikkelen en de vrijwillige inzet en leefbaarheid in de wijken te bevorderen. Zij doen dit door ‘present’ werken: dichtbij en met wijkbewoners samen. Enthousiast en bevlogen vertellen zij over hun werk.

Verbinden door benutten krachten en talenten inwoners

Ellen: “Er is veel kracht, creativiteit en talent in wijken aanwezig. Wij leggen verbindingen met inwoners en stimuleren en ondersteunen inwoners om zich actief in te zetten voor hun eigen welzijn en dat van hun omgeving. De een vindt het bijvoorbeeld leuk om in de wijk voor een groep mensen te koken en de ander doet graag klusjes of helpt bij het groenonderhoud. Daarnaast helpen we inwoners met het opzetten van een buurtvereniging of bewonersgroep, het beheren van buurtkamers en organiseren van eigen activiteitenprogramma’s. Van koffiemomenten tot bingoavonden. Van koersbal tot buurtbarbeques.” Roos vult aan: “Maar we doen ook behoefteonderzoeken in de wijk. Onlangs hebben we dit nog gedaan in Lansingh-Zuid. Al deze acties zetten we in om de integratie en participatie van Krimpenaren te stimuleren. Maar we doen dit ook preventief. Door mensen uit hun isolement te halen en onder de mensen te brengen, versterken zij hun netwerk waarop ze terug kunnen vallen. Daarnaast bieden zij hun netwerk de mogelijkheid om een beroep op hen te doen.” “We proberen het formele en informele netwerk zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, voegt Ellen hier aan toe.

Initiatieven

In Krimpen aan den IJssel is een grote diversiteit aan ontmoetingsplekken aanwezig en zijn door bewoners(groepen) diverse initiatieven opgezet zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Om verbindingen tussen verschillende doelgroepen te leggen en iedereen in de wijk mee te laten doen ontwikkelt ContourdeTwern, samen met inwoners en partners, in de wijk aanvullende activiteiten.

‘Oma’s gerecht’ is een voorbeeld van zo’n initiatief. Hierbij koken 14 oma’s uit verschillende culturen, met kinderen uit de wijk, hun favoriete gerecht en delen zij persoonlijke verhalen.
In BloemRijk is een Kook- en Eetclub voor jongvolwassenen, tussen de 18 en 40 jaar die graag in de toekomst onder begeleiding zelfstandig willen gaan wonen. Wekelijks leren zij boodschappen te doen, contact te leggen en een gezonde maaltijd klaar te maken. In deze ruimte wordt ook een oppascursus voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar gehouden, als voorbereiding op het oppassen in de praktijk.

In ontmoetingsruimte de Vijverhoek is de multiculturele inloop van start gegaan. Hier bespreken inwoners met een verschillende culturele achtergrond samen hun cultuur en andere thema’s, onder het genot van een kopje koffie. Ook is in deze ruimte het Repaircafé aanwezig, waarbij inwoners met elkaar samen kapotte spullen kunnen repareren en is recentelijk een Computercafé gestart. Een café waarbij inwoners in Krimpen bij vrijwillligers terecht kunnen met alle vragen rondom laptops, iPads en smartphones.

Speciale activiteitenprogramma’s voor kwetsbaren zijn aanwezig in de Kajuit. Hier kunnen bewoners tijdens de ‘ontmoeting’ met extra vrijwillige ondersteuning ontbijten en een spelletjesmorgen, lunch en filmmiddag bijwonen. Ook in de Gouden Regen wordt een wekelijkse inloop georganiseerd.

Alle (nieuwe) initiatieven zijn welkom!

Heeft u zelf een initiatief om mensen bij u in de buurt elkaar te laten ontmoeten of uw buurt leefbaarder te maken? Meld dit bij Ellen van Pelt en Roos van Esch. U kunt bellen naar 06 45 10 33 27 (Ellen) en 06 83 36 92 60 (Roos) of mailen naar [email protected] en [email protected].

_BT Clear