INFORMATIEKRANT Brummen

Deze pagina wordt mogelijk gemaakt door bedrijven en organisaties uit Brummen e.o.

_BT Clear

De kwaliteit van zorg en leven

_BT Clear

Iedere dag zijn we bij Tolzicht en De Beekwal, woonzorglocaties van Riwis Zorg en Welzijn, bezig met het verlenen van persoonsgerichte zorg, waarbij we bewust kijken naar de kwaliteit van zorg en leven voor onze bewoners.

Binnen De Beekwal en Tolzicht kiezen we vanuit de visie ‘geloof in eigen kunnen’ bewust voor kleinschalige zorg. Het woord zegt het al: Kleinschalig. Dit wil zeggen dat onze bewoners in een kleine groep van max. twaalf personen in een woonomgeving wonen. Samen met een team van vaste medewerkers, vrijwilligers en naasten/mantelzorgers vormt de groep een eigen huishouden. De dagindeling wordt samen bepaald en de vragen en gewoonten van de bewoners zijn daarin leidend. Het accent ligt dan ook op zoveel mogelijk ‘als thuis’. We maken hier mooie stappen in. 

De Beekwal

In september en oktober hebben de bewoners hun intrek genomen in de vernieuwde huiskamers. Deze huiskamers zijn een plek geworden waar iedereen elkaar ontmoet. Er wordt gebuurd en bewoners lopen soms over en weer. Ook wordt er lekker gegeten in de huiskamers en is er tijd voor een kop koffie. Daarnaast worden er spelletjes gedaan en er wordt gezongen met elkaar. Het is een fijne plek waar iedereen elkaar steeds meer opzoekt!

Het is goed om te horen dat de bewoners intussen aangeven het prettig te vinden om meer vaste gezichten om zich heen te hebben. Medewerkers geven aan dat zij de bewoners al wat beter leren kennen, gesprekken hebben meer diepgang. We hopen dat ook vrijwilligers hun draai kunnen vinden binnen de nieuwe samenstelling

Tolzicht

In Tolzicht worden de stappen richting kleinschalige zorg nu verder uitgewerkt. In afwachting van de renovatie van Tolzicht worden alvast kleinere aanpassingen in de huiskamers gedaan en gaan de medewerkers bezig met de teamontwikkeling.

We maken graag van de gelegenheid gebruik om de medewerkers, familie en vrijwilligers die druk in de weer zijn geweest om de huiskamers op te knappen en gezellig in te richten hartelijk te bedanken!

Voor meer informatie kijk op www.riwis.nl

_BT Clear

Bijdrage beweegcoaches in lokale zorgnetwerk

_BT Clear

Preventie en gezondheidswinst

Sport en bewegen is een belangrijk middel om mensen met een risico op één of meerdere (chronische) aandoeningen langer zelfredzaam te houden, fitter en actiever te krijgen en mee te laten doen in de maatschappij.

Voor velen is het lastig om uit zichzelf meer te gaan bewegen. Onze intensieve samenwerking met zorg, onderwijs, sportverenigingen, welzijn en gemeente leidt tot een gerichte aanpak van gezondere inwoners met meer sociale contacten.

Beweegprogramma’s op sportlocaties, in wijken en kleine kernen levert gezondheidswinst op voor een ieder, van jong tot oud. Dit is waar stichting Sportkompas zich voor inzet.

De samenwerking met de zorg groeit

De specialisten in het zorgnetwerk signaleren vaak als eerste als er iets aan de hand is en zij zijn vaak degene die mensen enthousiast kunnen maken en kunnen door verwijzen naar de beweegcoach. De beweegcoach kijkt graag samen met u naar de mogelijkheden die er zijn om te kunnen bewegen. Er wordt gekeken naar een passende beweegactiviteit, individueel of in groepsverband. Zelfs maatwerk is mogelijk. Het belangrijkste is dat u (weer) plezier krijgt in bewegen.

Kom in beweging en kies een activiteit die bij u past!

Streef naar 30 minuten bewegen per dag. Dat kan al vanuit huis, bij de sportvereniging, binnen en buiten. Het hoeft echt geen topsport te zijn, maar juist een activiteit die u leuk vindt en vol kan houden.

Meer informatie of kunt u hulp gebruiken van een beweegcoach?
Mail naar [email protected]
of bezoek onze website; www.stichtingsportkompas.nl.

_BT Clear