INFORMATIEKRANT Brummen

Naar een evenwichtig sociaal domein

Deze zomer ben ik gestart als wethouder voor de gemeente Brummen. Midden in een roerige tijd. Enerzijds zitten we midden in een grote gezondheidscrisis als gevolg van het corona-pandemie. Maar daarnaast wordt er kritisch gekeken naar het sociale domein in de gemeente Brummen. Een taakveld waar ik binnen het college een grote verantwoordelijkheid in draag.

_BT Clear

En aan het eind van zo’n roerig jaar 2020, ontvangt u van uitgever ETT Media weer een informatieve en mooi verzorgde krant over zorg en welzijn in de gemeente Brummen. En natuurlijk maken we graag gebruik van het aanbod om als gemeente te laten zien waar we binnen het brede takenpakket van zorg, welzijn, jeugdhulp, werk en inkomen aandacht aan schenken. En dat is niet voor niets. Want iedereen heeft weleens hulp nodig. Daarom zijn er in onze gemeente allerlei mogelijkheden en initiatieven op dit gebied. Met Team Voor Elkaar als centrale vraagbaak om u te helpen de zorg te vinden die u nodig heeft. Want voor u, onze inwoner, daar doen wij het allemaal voor.

Grip krijgen

Het sociale domein is één van de speerpunten van de gemeente Brummen. Er is op dat vlak de afgelopen jaren veel veranderd. Met ons Team Voor Elkaar spelen we hier op in. Bij Team Voor Elkaar kunt u terecht met al uw vragen. Laagdrempelig en dichtbij huis. Want hoe eerder we hulp kunnen bieden, hoe beter. We kijken hierbij niet alleen naar de vraag, maar naar de hele situatie. Altijd met de eigen kracht van mensen als uitgangspunt. Zodat iedereen de zorg krijgt die echt nodig is.

Met vele andere gemeenten in Nederland worstelen we met het dilemma van minder financiële middelen naast een toename van noodzakelijke zorg aan onze inwoners. Dat is reden geweest voor ons gemeentebestuur om dit jaar met een kritische blik naar het sociale domein te kijken. Het onderzoeksbureau Berenschot is gevraagd om de situatie in Brummen te analyseren. Maar vooral ook om met aanbevelingen te komen die ons gaan helpen om inhoudelijk, financieel en administratief de komende jaren de juiste dingen te gaan doen. Eind oktober heeft Berenschot haar eindrapport gepresenteerd, met de pakkende titel ‘Naar een evenwichtig sociaal domein’. Een rapport dat we in december met de gemeenteraad bespreken en waar we zeker ook daarna ons voordeel mee gaan doen.

Zelfredzaam en ook samen!

Wat het Berenschot onderzoek onder andere duidelijk maakt, is dat we als gemeente Brummen een sociaal en ruimhartige gemeente zijn. Maar willen we dit ook op een verantwoorde manier blijven, dan moeten er wel keuzes gemaakt worden. Meer nog dan voorheen bouwen we hier voort op zelfredzaamheid én samenwerking. Samen werken we er aan om de zorg nog beter te maken. En waarbij ons Team voor Elkaar altijd weer een centrale vraagbaak is om de juiste weg te vinden.

Want voor u doen we het allemaal.

Cathy Sjerps
wethouder

_BT Clear

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Brummen.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

December 2020

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear